Slováci stále viac nedôverujú štátnym inštitúciám, okrem justície si pohoršili aj policajti a vojaci

polícia| webnoviny.sk | SITA Slovenská tlačová agentúra | 12. 01. 2020 |

Foto: www.facebook.com

Inštitúciám, ktoré majú zabezpečovať na Slovensku právny poriadok, nedôveruje stále viac občanov. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Eurobarometer, ktorý pravidelne realizuje Európska komisia. Podľa údajov až 72 percent oslovených Slovákov neverí právnemu štátu.

Transparency International Slovensko (TIS) informuje na sociálnej sieti, že ide o najhorší výsledok od roku 2004. Slovensko je z pohľadu výsledku druhé najhoršie v celej Európskej únii. Podľa mimovládky môžu občania v prípade vysokej nedôvery čoraz častejšie vyhľadávať extrémistické riešenia.

Kočnerova komunikácia cez Threemu

Podľa mimovládky ovplyvnili výsledky udalosti, ktoré boli medializované z komunikácie Mariana K. cez aplikáciu Threema.

„Za zlými výsledkami zrejme stojí zverejnenie pochybnej komunikácie niektorých sudcov, policajtov či prokurátorov s Mariánom K. na jeseň minulého roku. Dáta pre Eurobarometer sa na Slovensku zbierali v druhej polovici novembra. Oproti máju 2019 stúpla nedôvera k justícii zo 62 na 72 percent. Žiadna iná krajina EÚ nezaznamenala také zhoršenie,“ uvádza TIS.

Pri nedôvere občanov si pohoršili aj policajti či vojaci. „Nedôvera narástla aj voči polícii. Neverí jej 55 percent občanov, čo predstavuje posledné miesto v Únii. Na Slovensku nameral Eurobarometer doteraz ešte vyššiu nedôveru k polícii naposledy v roku 2008. Slovensko je tiež jedinou krajinou, kde voči polícii prevažuje nedôvera nad dôverou. V EÚ v priemere policajtom verí 71 percent ľudí, u nás iba 41,“ dodala mimovládka.

Ľudia môžu viac inklinovať k extrémizmu

Armáde neverí až 42 opýtaných, v tomto prípade však prevláda dôvera. Aj napriek tomu ide o najhorší výsledok v EÚ, ako aj v histórii merania.

Podľa TIS môže hroziť, že ľudia budú čoraz viac inklinovať k extrémizmu. „Ak ľudia neveria, že ochranu či poriadok vie nastoliť štát, riešia si spravodlivosť ‚po svojom‘ alebo volajú po radikálnych riešeniach. Kľúčovou otázkou pre nasledujúce voľby preto bude, kto dokáže tieto katastrofálne výsledky zmeniť k európskemu štandardu. Od posledných volieb sme sa vo všetkých týchto ukazovateľoch zhoršili,“ uzavrela organizácia.

Agentúra SITA v tejto súvislosti oslovila Ministerstvo spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo obrany SR.

 

Leave your comments

0
terms and condition.

Comments (3)

 • Guest (capcara ondrej)

  Tak, tak polícia na slovensku je skorumpovaná klientelizmom až do koreňa. Prikladám Vám len dva prípady ako chráni polícia svojích súkmeňovcov v Košiciach a to len preto, že JUDr.Pavol Dreisig je poradcom na ÚSSR!
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  Mgr.Milan Lučanský 02.12.2018
  Ministerstvo vnútra SR
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava


  Vážený p.Lučanský, Vaši zamestnanci stále aplikujú praktiky bývalého ministra vnútra p.Kaliňáka. Musím konštatovať, že štát zamestnáva hlúpych policajtov alebo skorumpovaných klientelizmom policajtov, máte na výber. Tu je ďalší príklad.
  Vážený p.Lučanský, je to možné aby som sa musel vo veciach, ktoré sú jednoduché, ktoré majú policajti vyšetriť podľa zákonov SR, to je spravodlivo a bez pochybnosti, donekonečna dovolávať pravdy?

  A takými praktikami sa tento odbor MVSR chce uchádzať o dôveryhodnosti polície a aby verejnosť rešpektovala nápis na policajných autách ,,POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ“ ??

  Vec

  Odvolanie voči Upovedomeniu č. KRPZ-KE-OKS-Sť-95/2018 zo dňa 20.11.2018
  v jedinečnom súbehu s ustanovením § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, podávam trestné oznámenie z korupcie klientelizmom, z porušenia § 344 ods.2) písm.b,c,d, Tr.zákona § 326 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenia §375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie § 339 ods.1), porušenie 352 ods.1) Tr.zákona voči Ing. Marián Sirka policajt MV SR KR PZ Košice, Kuzmányho č.8 Košice.

  Dňa 01.10.2018 som poslal na OR PZ Košice-okolie :

  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  2
  Okresné riaditeľstvo PZ Košice-okolie 01.10.2018
  Trieda SNP 35,040 11 Košice

  V E C:
  S ť a ž n o s ť
  na porušovanie práva na prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov,
  zaručeného ustanovením článku 48 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky
  k odstráneniu stavu právnej neistoty

  21.06.2018
  Dňa 30.07.2018 som bol predvolaný ako svedok vo veci priestupku proti majetku podla § 50 ods.1) zákona o priestupkoch na OO PZ Košice Nad Jazerom.
  21.06.2018
  Dňa 30.07.2018 som sa dostavil na OO PZ Košice nad Jazerom k vypočutiu vo veci priestupku proti majetku podľa § 50 ods.1)zákona o priestupkoch.
  Poverený príslušník PZ mi prečítal obvinenie, ktoré na moju osobu podala dňa 23.05.2018 na OO PZ v Kysaku JUDr.Iveta Dreisigová.
  Nakoľko toto obvinenie bolo krivé, v úvode mojej výpovede som ústne podal na Ivetu Dreisigovú tr.oznámenie pre krivé obvinenie podľa §345 ods.1)Tr.zákona.


  Do dnešného dňa mi nebola na moje Tr.oznámenie odpovedané.

  Žiadam aby bolo okamžite písomne odpovedané na meritorné rozhodnutie vo veci Tr.podania na Ivetu Dreisigovú zo dňa 30.07.2018 (21.06.2018)

  S pozdravom

  Ospravedlňujem sa za preklep : veci priestupku proti majetku podľa § 50 ods.1)zákona o priestupkoch zo dňa 21.06.2018

  Správne je : ste predvolaný pre prečin poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 ods.1)tr,zákona kde hodnota škody je 386 eura 30.07.2018  Dňa 29.11.2018 mi bola na moju Sťažnosť takto klientelicky odpovedané :

  4
  Tento policajt klientelicky, aby sa nemusel vyjadriť k mojej Sťažnosti zo dńa 01.10.2018 zavádzajúcim, protiprávnym konaním vložil do Upovedomenia zo dňa 20.11.2018 túto vetu:
  Zo dňa 01.10.2018, v ktorej ste sa sťažovali na postup príslušníka PZ tykajúci sa prieťahov vo veci Vámi podaného trestného oznámenia zo dňa 25.06.2018,ktoré ste podali ..............
  Pokračujúca čásť nemá nič spoločného s mojím podaním zo dňa 01.10.2018, čím chcem upozorniť, že skorumpovaný klientelizmom policajt Sirka hrubo porušil ustanovenia horeuvedených § znení Tr.zákona pretože dňa 25.06.2018 som podal Tr.oznámenie na manžela Ivety Dreisigovej pre prečin podľa § 306 ods.1) Tr.zákona!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tento policajt CHRÁNI A POMÁHA VEDOME ZLOČINCOM!!!!!!
  Aby som Vám ozrejmil o čo ide, popíšem Vám celý klientelický a protiprávny postup OO PZ v Kysaku.

  Dňa 23.05.2018 sa dostavili na súkromný pozemok parcela 77/18 v katastri Malý Ružinok manželov Dreisigovcov policajti OO PZ v Kysaku.
  Pri obhliadke si policajt zhotovoval fotodokumentáciu.
  Pretože na moju osobu v minulosti manželia Dreisigovci podali niekoľko krivých tr.podaní npr. V roku 2011podali manželia na moju osobu tr.oznámenie pre prečin poškodzovanie cudzej veci pričom som mal manželom Dreisigovým spôsobiť škodu krádežou škodu 2320 euro a tuto škodu som mal spôsobiť v roku 2005!!!!!!
  Vtedajší rodinný priateľ manželov Dreisigových,prokurátor Kr.prokuratúry Košice okolie JUDr.Karas, dal pokyn OO PZ v Kysaku na moje tr.stíhanie vo veci poškodzovanie cudzej veci !!
  Policajti p.Fečko a p.Takáč začali moju osobu trestne za tento čin stíhať.
  Napriek tomu, že som v odvolaní poprel,že som túto trestnú činnosť spáchal, pretože Dreisigovci nikdy nemali čerpadlo za 400 eur, drevo za 200 eur, tuje im uhynuli vlastnou nedbanlivosťou, čo potvrdil ich chatársky sused Ing.Barczi a iné som upozorňoval na to, že priestupok je už 6 rokov premlčaný. Napriek tomu prokurátor Karas trval na vyšetrenie a potrestanie mojej osoby.
  5
  Nakoniec po 2 rokoch sťažností, podávaní trestných oznámení na policajtov, ktorí tento prípad protiprávne vyšetrovali a naviac sa ma policajt Fečko snažil presvedčiť aby som sa k tr.činu priznal, bolo toto trestné stíhanie voči mojej osobe zastavené pre premlčanie!!!
  Moje odvolávanie padlo na úrodnu pôdu ale vinníci do dnešného dňa neboli potrestaní. Takto pristupujú policajti v OO PZ Kysaku k vyšetrovaniam občanov v mene zákona SR.
  Pretože bolo ego manželov JUDr.Dreisigových ponížené osobou, ktorá nemá vysokoškolské vzdelanie v odbore právo, v podaniach tr. oznámení manželia Dreisigovci pokračovali.
  Napríklad v roku 2012 ma krivo obvinili z poškodení 12 kríkov tují, 2014 poškodenie ďalších tují a v tomto roku dňa 23.05.2018 ma zasa obvinila na OO PZ v Kysaku Iveta Dreisigová,že som jej poškodil tie isté tuje a to v hodnote 500 eura.

  Dňa 21.06.2018 som bol predvolaný ako svedok na vypočutie na OO PZ Nad Jazerom v Košiciach.
  Policajt mi prečítal poučenie a dôvod prečo ma predvolal.
  Dôvod predvolania bolo porušenie ustanovenie § 50 ods.1) zákona o priestupkoch.
  Nakoľko toto obvinenie bolo krivé, v úvode mojej výpovede som ústne podal na Ivetu Dreisigovú tr.oznámenie pre krivé obvinenie podľa § 345 ods.1)Tr,zákona.
  Zároveň som povereného policajta upozornil na to, že pri škode nad 266 eura je to trestný čin a nie priestupok.
  Policajt na to nič nepovedal a začal ma vypočúvať k veci podľa § 50 ods.1)zákona o priestupkoch na OO PZ v Košiciach Nad Jazerom
  Dňa 29.07.2018 som mal v poštovej schránke predvolanie Svedka na 30.07.2018, na ktoré som sa dostavil včas.
  Policajt sa ma opýtal či viem prečo som predvolaný. Povedal som mu, že neviem pretože na predvolanke nič nebolo napísané.

  6
  Policajt mi povedal, ste predvolaný pre prečin poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 ods.1)tr,zákona kde hodnota škody je 386 eura.
  Opýtal som sa policajta, že kto na moju osobu toto tr.podanie podal.
  Policajt mi odpovedal, že JUDr.Iveta Dreisigová.
  Opýtal som sa policajta ako je možné, že 21.06.2018 som bol vypovedať na polícii ako svedok vo veci porušenie ustanovenie § 50 ods.1) zákona o priestupkoch pričom škodu Iveta Dreisigová vyčíslila na 500 euro a zrazu som obvinený v tej istej veci ale z prečinu poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 ods.1)tr, zákona a škoda je vyčíslená o značnú sumu menšia a to 386 euro?
  Policajt mi na to nič nepovedal a začal s vypočúvaním mojej osoby.

  Policajtovi som potom vysvetlil, že predošlého policajta som upozornil, že ma nemôže vyšetrovať v tendenciách priestupkového zákona, pretože suma škody je vyššia ako 266 euro a preto sa v OO PZ v Kysaku spamätali, predvolali si Ivetu Dreisigovú a prinútili ju podať voči mojej osobe Tr.oznámenie v intenciách § 245 ods.1) Tr.zákona.
  Po skončení výsluchu mi policajt odmietol vydať kópiu mojej výpovede, preto Vám túto výpoveď neviem priložiť ako dôkaz.
  Na tento prípad bezprostredne nadväzuje moje podanie na MV SR zo dňa 01.06.2018.
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  Ministerstvo vnútra SR 01.06.2018
  Pribinova 2
  812 72 Bratislava

  Vec
  Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.

  7
  Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení ( ďalej v texte iba zákona ) Vás žiadam ako povinnú osobu ( § 2 ods. 2 zákona ) o sprístupnenie informácie zo dňa 23.05.2018,ktorá sa týka prítomnosti polície z OO PZ v Kysaku na parcele 77/19 v katastri Malý Ružinok, ktorým majiteľom je JUDr.Pavol Dreisig.
  1,Prečo sa dostavila polícia z OOPZ v Kysaku na uvedený pozemok
  2,Kto požiadal a za akým účelom políciu z OOPZ v Kysaku o vykonanie ohliadky parcely č.77/19 v katastri Malý Ružinok,ktorým je majiteľom JUDr.Dreisig.
  Ako žiadateľ žiadam o sprístupnenie požadovanej informácie písomnou formou na moju domovú adresu : Capcara Ondrej,Ždiarska 23,040 12 Košice.
  K žiadosti prikladám DVD záznam zo dňa 23.05.2018

  S pozdravom
  Do dnešného dňa som na moju Žiadosť zo dňa 01.06.2018 adekvátnu odpoveď od KR PZ Košice, Kuzmányho 8,Košice,napriek vaším upozorneniam ,, NEDOSTAL“
  Policajt Sirka svojím klientelickým odôvodňovaním sa snaží moju osobu robíť hlupákom, analfabetom, podceňuje moju osobu a svojím klientelickým a trestným konaním marí spravodlivosť a bráni potrestaniu zločinca, ktorý moju osobu krivo obvinil z poškodzovania cudzej veci, čím ma pred očami iných občanov SR označila ako nežiadúcu osobu pre túto spoločnosť. Tento skorumpovaný klientelizmom policajt spoločne s policajtami z OO PZ v Kysaku bránia spravodlivému vyšetreniu a potrestaniu osoby Ivety Dreisigovej pre prečin krivého obvinenie mojej osoby podľa § 345 ods.1)Tr.zákona.
  Žiadam aby policajt Marián Sirka niesol trestnoprávnu zodpovednosť pre porušenie horeuvedených ustanovení Tr.zákona.
  Žiadam aby mi bolo doručené meritórne rozhodnutie vo veci Tr.podania na Ivetu Dreisigovú zo dňa 21.06.2018
  S pozdravom

 • Guest (capcara ondrej)

  a tu je ten druhý, ďalšie postupne
  Od roku 2007 Iveta Dreisigová podáva na mojú osobu sústavne a opakovane, krivé trestné podania, sťažnosti na priestupky proti spoločenskému spolunažívaniu, v ktorých ma obviňuje z rôznych trestných činov, krádeží, urážok, napadnutia, porušovaní stavebných zákonov, uražky na cti atd. Svojím konaním mi od roku 2007 zhoršuje kvalitu života, obmedzuje ma v riadnom užívaní si dôchodku. Odvolávaním sa vodči Dreisigovej podávaniam Tr.oznámení, v ktorý ma lživo obviňuje a následné podáva tr.oznámenia pre krivé obvinenia na mojú osobu, mi neprimerane zasahuje do mojho života, zasahuje do mojích finančných výdavkov, ktoré musím nezmyselne vynakládať za doporučené listy, na odvolania, písanie tr.oznámení na jej osobu, farbu do tlačiarne, papierové listy do tlačiarne, čím sa mi zhoršuje moja finančná situácia, moj dôchodok činí 420 eur, márnim svoj drahocenný čas cestovaním na výsluchy na OO PZ v Kysaku, čo je 35 km tam a 35 km späť. Cielom konania Ivety Dreisigovej je mojú osobu trestne stíhať, odsúdiť a napokon uvezniť!! K svojím trestným podaniam zneužíva spoločenské postavenie svojho manžela, ktorý je poradcom na Ústavnom súde SR.
  Zneužíva jeho spoločenské postavenie na ovplyvňovanie, policajtov na OO PZ v Kysaku,Košice-okolie a prokurátorov všetkých prokuratúr v Košiciach.
  Iveta Dreisigová ma nebezpečne prenasleduje od roku 2007!!
  V roku 2007 Iveta Dreisigová nahlásila na OO PZ v Kysaku, že som im poškodil majetok formou navrtanie dier do betónových skruží, čím som im mal spôsobiť škodu na majetku v hodnote 1500 Sk. Na OO PZ v Kysaku pri výsluchu som objasnil vyšetrovateľovi ako k navrtaniu dier do skruží došlo. Stalo sa to tak, že som pomáhal jej manželovi pri výstavbe studne. Pred samotným spustením betónových skruží do vopred vykopanej studňovej jamy, sa do betónovej skruže musia navrtať tri diery, aby sa táto skruž mohla upevniť lanom a potom spustiť do vopred vykopanej studňovej jamy ,pričom sa takto postupuje s každou betónovou skružou. Tu chcem upozorniť, že som Dreisigovi vypomáhal s realizáciou vyhotovenia studne a to od začiatku prác. Vypomáhal som mu fyzicky, používal som pri tom moje súkromné náradie a zdôrazňujem, že pri vrtaní dier do betónových skruží bol prítomný aj jej manžel p.Dreisig, ktorý mi pri vrtaní týchto dier pomáhal! Vyšetrovateľ OO PZ v Kysaku vyhodnotil toto Trestné podanie ako nezmysel a trestné obvinenie zrušil! Tu je nutné pripomenúť, že pri vypočúvaní na OO PZ v Kysaku, sa p.Dreisig priznal vyšetrovateľovi, že na túto událosť zabudol. Takto sa začalo nebezpečné prenasledovanie mojej osoby Ivetou Dreisigovou.
  2
  Ďalej nasledovalo krivé obvinenie mojej osoby z osobitného motívu tak,
  že dňa 11.apríla 2011 na OO PZ v Kysaku, Košice - okolie, podala Iveta Dreisigová na mojú osobu krivé trestné oznámenie, týkajúce sa trestného činu krádeže podľa §212 ods.1 Trestného zákona a trestného činu poškodzovania cudzej veci podľa § 245 ods.1 Trestného zákona.
  Zápisnica sa nachádza na OO PZ Kysak Košice - okolie pod č.ČVS-ORP-495/KY-KS-2011.
  Uvedeným ma Iveta Dreisigová krivo obvinila pred vyšetrovateľom na OO PZ v Kysaku. Týmto vopred premysleným skutkom ma Iveta Dreisigová chcela dostať do väzenia alebo chcela nezákonným spôsobom získať finančnú sumu od mojej osoby v sume 2 322,- EUR.
  V trestnom oznámení uviedla, že som im ukradol čerpadlo v hodnote 497,- EUR, palivové drevo v hodnote 200,- EUR, 2x tuje v hodnote 132,- EUR, jedličku v hodnote 127,- EUR, signalizáciu v hodnote 39,- EUR. Ďalej, že som im zrezal strom brezu v hodnote 1 327,- EUR. Pričom túto brezu si sami, bez povolenia dali za sumu 500 korun zrezať pracovnikom lesnej správy a.s. Lesy Košice! Nehoráznosť tejto vysokoškolsky vzdelanej v odbore právo s 30 ročnou praxou Ivety Dreisigovej bolo, že do zápisnice na OO PZ v Kysaku uviedla, že skutky sa stali v roku 2005. To znamená, že vysokovzdelaná v odbore právo Iveta Dreisigová podala na mojú osobu trestné oznámenie po premlčiacej dobe a to po 6 rokoch!!! Napriek tomu rodinný priateľ, JUDr.Milan Karas,prokurátor Krajskej prokuratúry Košice-okolie, ovplyvňovaný Ivetou Dreisigovou, vydal príkaz na trestné stíhanie mojej osoby, ktoré bolo po mojom odvolaní na príkaz vtedajšieho ministra vnútra JUDr. Kaliňáka znova prešetrené. Toto trestné stíhanie bolo 30.05.2011 zastavené, pretože bolo premlčané a skutky sa nestali. V zápisnici o výsluchu Ivety Dreisigovej som nevidel, že by položil vyšetrujúci policajt z OO PZ v Kysaku otázku, prečo nepodala Iveta Dreisigová, oznámenie o krádeží už v roku 2005, kedy sa krádeže uskutočnili! Naopak 13.5.2011 na OO PZ v Kysaku Košice - okolie, kde ma vo veci vypočúval policajt Fečko, ovplyvňovaný Ivetou Dreisigovou arogantne, dával najavo, že ja som ten zlodej, ktorý to všetko ukradol a nútil ma aby som sa k činom dobrovolne priznal!! Iveta Dreisigová po celý čas vyšetrovania ovplyvňovala policajtov OO PZ v Kysaku svojími požiadavkami ako majú postupovať vodči mojej osobe. Nehoráznosťou policajtov z OO PZ v Kysaku bolo, že prišli dňa 16.04.2011 vyšetrovať krádeže a poškodenie cudzej veci, ktoré sa mali podľa výpovede Ivety Dreisigovej udiať v roku 2005 !! Pri tomto protizákonnom prešetrovaní trestnej činnosti, ktoré sa mali udiať v roku 2005, a ktorú policajti začali prešetrovať až v roku 2011, došlo k provokácii zo strany Ivety Deisigovej, ktorá dala pokyn svojmu synovi aby mojú osobu filmoval na kameru, čim sa jej syn dopustil trestného činu podľa §377 Tr.zákona, nezákonným filmovaní mojej osoby bez mojho povolenia!!

  Ďalšie oznámenie !
  3
  Iveta Dreisigová podala oznámenie na moju osobu na Obecný úrad Malá Lodina a ohovorila ma, že im vylievam moč na ich súkromný pozemok. Pri vypočúvaní pred všetrovatelom OR PZ Košice-okolie, Ing.Igorom Falátom,vypovedala starostka obce Fečková, že oznámenie sa zakladá na pravdivých skutočnostiach. Ing.Falát Igor toto vyjadrenie Fečkovej v uznesení č.ORP-595/OEK-KS-2013 zo dňa 14.10.2013 potvrdil a v spise uviedol, že sa zakladá na pravdivom podklade. Na základe lživých výpovedí manželov Dreisigových, starostky Fečkovej a vyšetrovateľa Ing.Faláta som podal sťažnosť na SSI Košice, Hroncová 13. V sťažnosti som uviedol, že zápach, ktorý je cítiť v ovzduší je výsledkom presakujúcej žumpy stavebníka Dreisiga na môj súkromný pozemok a zároveň som požiadal SSI o obhliadku tesnosti žumpy stavebníka Dreisiga. Dňa 11.08.2014 o 10,00 hod. bol vykonaný v súlade s § 98 až 102 Stavebného zákona na pozemku č.77/18 a 77/19 v k.ú.Ružín,obec Malá Lodina, stavebný dozor vo veci Presakovania žumpy na môj súkromný pozemok.
  SSI Košice svojím rozhodnutím č.0602314/141/2014-SSI 65 Lu zo dňa 10.11.2014 rozhodla o uložení pokuty stavebníkovi Dreisigovi a jeho manželke vo výške 100 eur každému osobitne, za porušenie ustanovenia §76 ods.1)zákona č. 50/1976, porušenie požiadavky STN 75 60 81 a zároveň upozornili, že žumpa nesplňa ustanovenie §11 ods.7) zákon č.532/2002 Z.z. Manželia Dreisigovi majú zakázané používať žumpu !!

  Ďalšie oznámenie !

  Dňa 19.04.2013 podala Iveta Dreisigová na moju osobu Tr.oznámenie podľa § 194 ods.1 Trestného zákona (porušovanie domovej slobody) na OO PZ Kysak,Košice okolie. Toto Tr.podanie bolo vyšetrovateľom OO PZ v Kysaku p.Redajom odmietnuté.
  Po odmietnutí trestného podania Ivetou Dreisigovou, vyšetrovateľom OO PZ v Kysaku p.Redajom som na jej osobu podal trestné oznámenie pre krivé
  obvinenie. Toto podanie mi bolo zamietnuté JUDr.Karasom. Zamietnuté bolo preto, že rodinný priateľ manželov Dreisigových, JUDr.Karas sa nechal ovplyvniť Ivetou Dreisigovou. Do dnešného dňa mi neprišla odpoveď na moje odvolanie voči zamietnutiu môjho Tr.podania na Ivetu Dreisigovú!!! Prečo asi??

  V ďalšom trestnom oznámení zo dňa 06.09.2012 pod.č.ORPZ-KS-OPP8-P96/2012 na moju osobu, na OO PZ v Kysaku Iveta Dreisigová uviedla, že som im vylomil visiaci zámok na drevárni pričom uviedli, že škoda nevznikla žiadna?. Tento zámok si Dreisigovci vylomili sami a potom ho položili k môjmu železnému stlpiku, tak aby ho policajti našli. Tento visiaci zámok, ktorý som našiel pri kosení, ktorý bol položený pri železnom stlpiku mám odložený ako doličný predmet pre prípad ďalšieho vyšetrovania a overenia otlačkov na visiacej zámke.

  4
  V roku 2013 podala Iveta Dreisigová na mojú osobu Trestné oznámenie, že som im stúpil na ich súkromný pozemok a zvalil som im drevený klát na sekanie dreva.
  - že som im demontoval 4 ks drevených dosák z môjho plotu.
  - že som im upchal 6x FAB zámok na vstupnej bráne do chaty
  - že som im zničil 12 ks dreviny tují
  - že som im urobil dieru do jeho plota rozmeru 1x1 m.
  - že som demontoval svoj vlastný plot, čím som otvoril prechod na jeho pozemok !!!!Čim som spáchal priestupok proti občianskemu splunažívaniu!!


  V roku 2014. Iveta Dreisigová podala oznámenie na moju osobu, na Obecnom úrade v Malej Lodine, že som postavil plot bez stavebného povolenia. Obcou malá Lodina bolo konštatované, že plot je postavený v súlade so stavebným zákonom.

  Ďalšie oznámenie !

  Iveta Dreisigová podala dňa 19.03.2015 trestné oznámenie na moju osobu podľa § 305 ods.1 písm.c) Tr.zákona, kde bola vyčíslená spoločenská škoda vyrúbaných stromov jelša 2670 eur. Tr.stíhanie bolo voči mojej osobe zastavené, pretože skutok sa nastal tak ako to v trestnom podaní popisuje Iveta Dreisigová. Bolo dokázané, že na výrub stromov som mal platné povolenie vydané a.s. Lesy Košice a za drevnú hmotu som zaplatil 17 eur. Preto som podal na Ivetu Dreisigovú trestné oznámenie pre krivé obvinenie, ktoré mi rodinná priateľka manželov Dreisigových prokurátorka Kraj.prokuratúry v Košiciach Janová zamietla!!

  Dňa 29.06.2014 ma bez môjho súhlasu filmovala zo svojho súkromného pozemku JUDr.Iveta Dreisigová.

  29.06.2014 som na OO PZ v Kysaku, podal na Ivetu Dreisigovú trestné oznámenie podľa § 377 ods.1) Tr.zákona. Napriek tomu, že moje dôkazy
  (fotodokumentácia a priznanie manželov Dreisigových, že ma filmovala bez môjho povolenia) tr.oznámenie pod vplyvom ovplyvňovania Ivetou Dreisigovou policajtku p.Kmiťovú mi vyšetrovateľka OO PZ v Kysaku p.Kmiťová toto Tr.oznámenie odmietla. Po odvolani sa voči tomuto uzneseniu mi odvolanie zamietla aj JUDr.Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice okolie.

  Ďalšie podanie !

  31.08.2014 podala Iveta Dreisigová na Okresnu prokuratúru Košice-okolie, trestné oznámenie na moju osobu podľa §360a, § 345 TR.zákona. Toto Tr.oznámenie bolo vyšetrovateľom OR PZ Košice okolie, Ing.Ľochom zamietnuté dňa 19.12.2014.
  Na základe ovplyvňovania Ivetou Dreisigovou prokurátorku JUDr.Gogovú, ktorá na základe ovplyvnenia dala HRUBÝM spôsobom direktívny príkaz
  5
  vyšetrovateľovi OR PZ Košice-okolie Ing.Ľochovi, aby vzniesol obvinenie na mojú osobu z nebezpečného vyhrážania so zbraňou. Dňa 18.06.2015 bolo začaté trestné stíhanie mojej osoby pre prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a) Tr.zákona. Toto trestné stíhanie bolo vyšetrovateľom Ing.Ľochom opätovne zamietnuté a postúpené na prejednanie Okresnému úradu Košice-okolie ako priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, a to len preto, aby uspokojil JUDr.Gogovú, že vo veci koná. Takto sa vyjádril vyšetrovateľ Ing.Ľoch, pred mojím vypočutím dňa 06.10.2015 (čo je počuť na audio nosiči, ktorý som priložil k vyšetrovaciemu spisu ako dôkaz o nezákonnom Tr.podani na moju osobu Ivetou Dreisigovou) pretože sa nestotožnil s týmto krivým obvinením mojej osoby, ktorá bola podaná Ivetou Dreisigovou a schválená JUDr.Gogovou, ktorá bola ovplyvňovaná Ivetou Dreisigovou, čím porušila všetky ustanovenia zákona o prokuratúre.
  Tu je nutné podotknúť, že pôvodné Tr.oznámenie(ktoré bolo vyšetrovateľom Ing.Ľochom zamietnuté) zo dňa 31.08.2014 z nebezpečného prenasledovania podané Ivetou Dreisigovou, po dohode s prokurátorkou Gogovou, prokurátorkou Rybovičovou a prokurátorkou Janovou, ktoré navrhli Ivete Dreisigovej podať na mojú osobu trestné oznámenie nebezpečného vyhrážania sa so zbraňou podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a)Tr.zákona s poukazom na § 138 písm.a)Tr.zákona.


  Na základe ovplyvňovania Ivetou Dreisigovou, prokurátorku Zuzanu Gogovú, prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice, a po vzájomnej dohode, podala JUDr.Zuzana Gogová na mojú osobu Žalobu vo veci na Okresnom súde Košice okolie a to dňa 07.12.2015 pod č.2 Pv 747/15/8806 zo dňa 03.12.2015.

  Túto žalobu skorumpovanej klientelizmom JUDr.Gogovej súdca Okresného súdu Košice-okolie,JUDr.Peter Mén zamietol Uznesením č.3T 169/2015 zo dňa 29.01.2016.

  Trestné oznámenie podané Ivetou Dreisigovou na mojú osobu s prečinu nebezpečného vyhrážania so zbraňou, vyšetrovateľ Ing.Ľoch dňa 19.12.2014 odmietol !!!

  Vyšetrovateľ Ing.Ľoch, ktorý vo svojom uznesení č.ORP-545/1-VYS-KS-2014 zo dňa 19.12.2014 uvádza citujem:

  Následne boli vyšetrovateľom vyžiadané a zabezpečené trestné oznámenia Ondreja Capcaru, ktoré preverovali policajti OO PZ Kysak a vyšetrovatelia odboru kriminálnej polície OR PZ v Košiciach-okolie a ich meritorné rozhodnutia v týchto veciach.

  Na OKP OR PZ v Košiciach-okolie pod číslami vyšetrovacieho spisu ČVS:ORP-356/OVK-KS-2012 a ČVS:ORP-153/OVK-KS-2013 boli preverované oznámenia Ondreja Capcaru na JUDr.Ivetu Dreisigovú,ktorá sa mala dopustiť prečinu krivé
  6
  obvinenie podľa §345 ods.1Tr.zákona tým, že pri vyšetrovaní jej oznámenia o poškodení a krádeží veci z pozemku pri ich chate mala neprávom označiť ako podozrivého zo spáchania tohto skutku Ondreja Capcaru, kde bolo vyšetrovateľom rozhodnuté podľa § 197 ods.1 písm.d)Tr.zákona o odmietnutie veci.

  Ďalej pod číslami vyšetrovacích spisov ČVS:ORP-595/OEK-KS-2013,ČVS:ORP-609/OEK-KS-2013 a ČVS:ORP-27/2-VYS-KS-2014 boli na OKP OR PZ v Košiciach-okolie preverované oznámenia Ondreja Capcaru na starostku obce Malá Lodina a jeho pracovníčku pre podozrenie zo spáchania prečinu zneužívanie právomoci verejného činiteľa podľa § 326Tr.zákona,ktorého sa mali tieto dopustiť v súvislosti s vydaním rozhodnutia o zastavení stavebných prác na výstavbe oplotenia pozemku pri jeho chate v katastri obce Malá Lodina.Vo všetkých troch prípadoch bolo rozhodnuté v zmysle § 197 ods.1 písm.d) Tr.poriadku o odmietnutí veci.

  Policajtmi OO PZ Kysak boli preverované trestné oznámenia Ondreja Capcaru smerujúce proti osobe JUDr.Pavla Dreisiga a jeho rodinných príslušníkov pod číslami spisov ČVS:ORP-1168/KY-KS-2012( oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga pre neoprávnené používanie cudzej veci a iné v súvislosti s postavením plotu na jeho pozemku, ČVS:ORP-266/KY-KS-2013,oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga pre ohováranie,ktorého sa mal dopustiť tým, že pri výsluchu na polícii označil ako podozrivého z poškodenia zariadenia jeho chaty, ČVS:ORP-1355/KY-KS-2013, oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga pre neopránené používanie cudzej veci taktiež v súvislosti so stavbou polotenia,ˇVS:ORP-1575/KY-KS-2013,oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga pre ohováranie, ktoré sa mal dopustiť v súvislosti s podaním oznámenia na Obecný úrad Malá Lodina,kde uviedol,že Ondrej Capcara postavil bez oznámenia drobnú stavbu na hranici ich pozemkov,ČVS:ORP-303/KY-KS-2014 a ČVS:ORP-719/KY-KS-2014,oznámenie na Ing.Róberta Dreisiga a JUDr.Ivetu Dreisigovú za porušenie dôvernosti

  ústneho prejavu a iného prejavu osobne povahy z dôvodu, že mali bez jeho súhlasu natáčať kamerou jeho a jeho manželku pri dôvernom rozhovore.

  Vo všetkých týchto prípadoh bolo povereným príslušníkom PZ právoplatne rozhodnuté v zmysle § 197 ods.1 písm.d)Tr.poriadku o odmietnutí veci.

  Dôvodom na postup v zmysle §197 ods1 písm. d) Tr.poriadku vo vyššie uvedených prípadoch bolo, že skutočnosti, ktoré vo svojích oznámeniach Ondrej Capcara uvádzal, nezakladali dôvod na začatie trestného stíhania alebo odloženie veci z dôvodu neúčelnosti. Ani v jednom prípade však nebolo konštatované, že by vo svojích oznameniach úmyselne uvádzal nepravdivé údaje v snahe privodiť inej osobe trestné stíhanie. Menovaný týmto spôsobom reagoval na rôzne situácie v presvedčení, že konaním iných subjektov došlo k porušeniu zákona ,čím mu mala byť spôsobená škoda, resp.sa cítil poškodený na svojích právach.
  7
  Na takýto postup má právo každý občan SR a nie je možné kriminalizovať a trestať takéto konanie len preto, že kompetentné orgány jeho oznámenia zamietli ako neoprávnené.

  Dňa 23.05.2018 podala Iveta Dreisigová na OO PZ v Kysaku na mojú osobu oznámenie o priestupku proti majetku podľa § 50 ods.1 zákona č.372/1990 zb, kde vyčíslila škodu na 500 eur.

  Pretože hlúpí policajti na OO PZ v Kysaku, ovplyvňovaní Ivetou Dreisigovou nepoznajú zákony SR, vyhoveli osobnej žiadosti Ivety Dreisigovej, ktorá si žiadala aby som bol obvinený z priestupku proti majetku podľa § 50 ods.1 záko na č.372/1990, pretože predpokládala, že moja osoba bude pokutovaná za tento priestupok na Obv.úrade na ul.Hroncovej, pretože vedúca Odboru VVS Obv.úrad Košice okolie Marta Maková je jej rodinná priateľka, ktorá rozhodovala v podaniach o priestupkoch na mojú osobu, ktoré na mojú osobu podávala Iveta Dreisigová v minulosti a vždy nezákonne v môj neprospech !!!

  Napriek tomu, že zákon neumožňuje začať konanie vo veci priestupku podľa § 50 ods.1 zákona o priestupkoch, keď hodnota škody prevyšuje 266 eur bol som nezákonne predvolaný a vypočúvaný dňa 21.06.2018 na OO PZ Košice nad Jazerom ako páchateľ tohto skutku v intenciách horeuvedeného § znenia!

  Na túto okolnosť som upozornil vyšetrovateľa, ktorý ma vypočúval dňa 21.06.2018. Policajt na to nereagoval a vypočúval ma v intenciách porušenia § 50 ods.1 zákona o priestupkoch.

  Dňa 30.07.2018 som sa na výzvu OO PZ v Košiciach nad Jazerom,,Predvolania svedka“ dostavil na vypočutie.
  Poverený policajt sa ma opýtal či viem prečo ma predvolal.
  Povedal som mu, že neviem pretože na predvolaní nebolo nič uvedené?
  Policajt mi povedal, že som predvolaný ako obvinený Ivetou Dreisigovou pre prečin poškodzovanie cudzej veci podľa § 245 ods.1) Tr.zákona kde hodnotu škody Iveta Dreisigová neuviedla už 500 euro ale 386 euro???!!!!!
  Bolo mi záhadou ako na túto sumu po mesiaci prišla Iveta Dreisigová a preto som sa na to opýtal povereného príslušníka. Ten mi na to však nevedel odpovedať.

  Dňa 23.05.2018 sa na súkromný pozemok manželov Dreisigových dostavili policajti z OO PZ v Kysaku. Kedže Iveta Dreisigová v minulosti povolávala pravidelne policajtov z OO PZ v Kysaku na zdokumentovanie podľa jej osoby poškodených kríkov tují, asi 5 krát a stále tých istých, došlo mi , že Iveta Dreisigová opätovne na mojú osobu podala Tr.oznámenie pre prečin poškodzovanie cudzieho majetku a preto som si celú policajnú akciu nahrával na kameru.


  8
  Dňa 01.06.2018 som na MVSR zaslal žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona č.211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciam.
  Príloha č.1.

  Pretože polícia nerešpektovala moje právo na odpoveď v lehote danou zákonom SR,poslal som stažnosť na porušenie prerokovanie veci bez zbytočných prieťahov na OKr.riaditeľstvo PZ Košice-okolie, Trieda SNP 35 Košice.
  Príloha č.2.

  Dňa 12.10.2018 som dostal túto odpoveď v liste č.ORPZ-KS-OPP-378-007/2018 zo dňa 08.10.2018.
  Príloha č.3.

  Následne dňa 29.11.2018 som listom č.KRPZ-KE-OKS-Sť-95/2018 zo dňa 20.11.2018 dostal túto skorumpovanú klientelickú odpoveď od skorumpovaného klientelizmom policajta Mariána Sirku.
  Príloha č.4.

  Preto som dňa 02.12.2018 podal na policajta Mariána Sirku Tr.oznámenie.
  Príloha č.5.

  Dňa 31.12.2018 mi bol doručený list č.KRPZ-KE-OKS-Sť-96/2018 zo dňa 20.12.2018.
  Príloha č.6.

  Dňa 29.01.2019 mi prišiel list č.ORPZ-KE-OPP-036/2019 zo dňa 22.01.2019
  Príloha č.7.

  Dňa 30.01.2019 mi prišiel tento list č.SKIS-KO-OVKS-258-003/2018-Sť zo dňa 23.01.2019
  Príloha č.8.

  Dňa 01.02.2019 mi prišiel tento list č.ORPZ-KS-OPP8-42-001/2019 zo dňa 22.01.2019
  Príloha č.9.  Okolnosti nasvedčujúce spáchanie trestného činu podľa § 345ods.1 Tr.zákona Ivetou Dreisigovou:  Iveta Dreisigová moju osobu nebezpečne prenasleduje od roku 2007. Od roku
  9
  2007 sústavne a opakovane podáva na moju osobu krivé trestné oznámenia, podnety a sťažnosti adresované na políciu, prokuratúru, stavebné úrady, Okresný úrad Košice-okolie, ktoré sú chaoticky prijaté a proti ,ktorým sa adekvátne bránim podávaním trestných oznámení pre krivé obvinenia. Čo vyvracia tvrdenie Ivety Dreisigovej o sústavnom neodôvodnenom podávaní oznámeniach na jej osobu.
  Od roku 2007 mi táto paranoidná osoba zhoršuje kvalitu života a obmedzuje ma v riadnom využívaní mojej rekreačnej nehnuteľnosti. Manželia Dreisigovci si nezákonne postavili oplotenie na mojom pozemku v hlbke 50 cm a dlžke 20 m. Napriek tomu, že som doložil relevantné dôkazy, včetne zameranie skutočného stavu mojej parcely, bolo moje Trestné oznámenie zamietnuté ako neopodstatnené, pričom vyšetrovateľ pri predvolani, Ivety Dreisigovej na vypočutí na OO PZ v Kysaku, ani len nepožiadal o predložení relevantných dôkazov o tom, že je majiteľka predmetnej části pozemku! Moje Tr.oznámenia mi ovplyvňovaním Ivety Dreisigovej policajti, prokurátori odmietajú a preto v domnení, že sa dovolám pravdy, podávam odvolania ,sťažnosti a trestné oznámenia pre korupčné klientelicke vyšetrovanie verejných činiteľov, ktorí sú ovplyvňovaní Ivetou Dreisigovou a jej manželom, ktorý je poradcom na ÚS SR!!

  Hore uvedenými trestnými podaniami, ktoré boli krivým obvinením mojej osoby sa Iveta Dreisigová dopustila trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a ods.1,ods.2 písm. c) Tr.zákona, krivého obvinenia podľa §345 ods.1, ods.2 písm.a) Tr.zákona

  Žiadam preto príslušné orgány činné v trestnom konaní, aby predmetnú vec dôkladne preverili a o výsledku preverenia ma následne informovali.

  S pozdravom


  Prílohy

  CD nosič-Výsluch na OO PZ Košice nad Jazerom

  CD nosič-akcia polície OO PZ v Kysaku na pozemku manželov Dreisigových

 • Guest (capcara ondrej)

  tu je ďalší príklad
  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice

  JUDr.Jaromír Čižnár 22.03.2019
  Generálny prokurátor SR
  Štúrova 2, 812 85 Bratislava 1


  Vec

  Podnet na preskúmanie zákonnosti listu č. XV/3 Spr 3/19/1000-8 zo dňa 05.03.2019zaslaný JUDr. Ingrid Adamcová, vedúca organizačno-kontrolného oddelenia v jedinečnom súbehu podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam aj tr. oznámenie pre korupciu klientelizmom, porušenie § 326 ods.1 písm a), ods.2 písm.c) Tr.zákona, § 339 ods.1) Tr.zákona, porušenie § 2 ods.10 Tr. poriadku, porušenie § 344 ods.2 písm.b,c,d) Tr.zákona, porušenie § 5 zákona o prokuratúre, porušenie § 2 ods.5 Tr. poriadku, porušenie § 375 ods.1 písm.a) Tr.zákona, porušenie čl. 8. ods.2) príkazu GPSR z 12.mája 2017, § 54 ods.2 zákon č.153/2001 Z.z.


  Odôvodnenie
  Dňa 15.03.2018 mi bolo doručené Vyrozumenie pod.č. XV/3 Spr 3/19/1000-8 zo dňa 05.03.2019.
  Toto vyrozumenie je chaotické, zmätočné, arbitrárne, účelové a je písané formou arogancie moci!!

  Skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová v liste uvádza:
  Podaniami sa domáhate preskúmania postupu prokurátora organizačno-kontrolného oddelenia GPSR vo veci vedenej pod sp.zn. XV GN 220/17/1000-8 zo dňa 19.10.2017.
  Vo svojej žiadosti zo dňa 04.01.2019 v podstate vyjadrujete nesúhlas s uznesením prokurátora JUDr.Juraja Bartošeka sp.zn.XV Gn 220/17/1000-8 zo dňa 19.10.2017, ktorým bola zamietnutá Vaša Sťažnosť proti Uzneseniu vyšetrvateľa ORPZ Košice ČVS:ORP-1735/3-VYS-KE-2017 zo dňa 18.09.2017.
  Uvádzate, že je nezákonné, pretože prokurátori sa kryjú navzájom.
  Ďalej okrem osobných invektív a urážok prokurátorov nič podstatné neuvádzate.

  2
  Tu by som chcel skorumpovanú klientelizmom JUDr. Adamcovú upozorniť, že vyjádrenie ,, Skorumpovaný klientelizmom“ nie je invektíva ani urážka, je to pravdivý obraz všetkých Vás, ktorí porušujete zákony SR vo veci NEBEZPEČNÉHO VYHRÁŽANIA SA SO ZBRAŇOU vôči JUDr. Ivete Dreisigovej mojou osobou!!!!!
  Vaša skorumpovaná klientelizmom osoba, ktorá ma dodržiavať zákony a hlavne ustanovenie § 2 ods.5) T r. poriadku, sa stotožňuje s krivým trestným podaním zločineckou skupinou zostavenou z týchto verejných činiteľov a manželov Dreisigových?
  Dňa 16.06.2017 som sa vyjadril : skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová, čítala Ste vôbec toto Tr.podanie. Tu si prečítajte úryvok s tohto trestného podania aby ste bola v obraze a potom mi vyčítajte, že používam ,, skorumpovaný klientelizmom“
  Vyjádrenie sa k Sťažnosti č.2 Pv 474/15/8806-57 zo dňa 18.05.2017 v súbehu s trestným oznámením podľa ustanovenia § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods.1) Trestného poriadku, týmto podávam trestné oznámenie zo zločinu podľa § 192 ods.2, § 326 ods.3 písm.c),§ 345 ods.2 písm.a) Tr.zákona na:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde.


  Iniciátorkou tejto zločineckej skupiny je JUDr.Rybovičová,ktorá Pavlovi Dreisigovi navrhla, aby pozmenil vypoveď zo dňa 30.08.2014.Pretože rozhodnutie v neprospech p.Dreisiga GPSR opísala ako chaotické, nezmyselné a protizákonné trestné podanie na moju osobu, manželia Dreisig a Dreisigová sa dohodoli s prokurátorkou Krajskej prokuratúry Košice okolie JUDr.Rybovičovou, JUDr.Zuzanou Gogovou a JUDr.Jarmilou Janovou, že na základe výpovede na OO PZ v Kysaku zo dňa 25.07.2014 č. ČVS:ORP-719-KY-KS-2014, túto výpoveď svedka Pavla Dreisiga upravia a Pavol Dreisig podá na mojú osobu trestné oznámenie v intenciách ustanovené v § 360a ods.1,ods.2 písm. a/ T r. zákona s použitím § 138 písm. a/T r. zákona.

  3
  V novom trestnom spise manželia Dreisigovi uviedli:Capcara Ondrej dňa 29.06.2014 zaútočil na Ivetu Dreisigovú dvojmetrovou drevenou palicou,ktorá sa zastavila 5 cm nad temenom hlavy Ivety Dreisigovej, pričom Capcara vykrikoval,, takú ti prijebem, že stadialto budete utiekať“. Tento útok palicou bol prvý a udial sa v dolnej časti nášho pozemku. Druhýkrát Capcara zaútočil dvojmetrovou palicou v hornej části nášho pozemku a to na oblasť mojho brucha. Čím ma ohrožoval na živote.
  Toto svoje rozhodnutie JUDr.Rybovičová zrealizovala a iniciovala dňa 18.06.2015.
  Dňa 18.06.2015 zaslala JUDr.Rybovičová Okresnému riaditeľstvu PZ odbor kriminálnej polície Košice-okolie list č.1Pn 379/14/8806-33 zo dňa 18.06.2015 vo veci :
  JUDr.Pavol Dreisig-Trestné konanie pod.č.ORP-545/1-VYS-KS-2014,ktoré OR PZ Košice-okolie prijalo dňa 22.06.2015.
  V tomto dokumente sa doslovne píše:
  Vec:
  JUDr.Pavol Dreisig-trestné konanie
  V označenej trestnej veci, po vybavení opakovaného podnetu Generálnou prokuratúrou SR, Vám v prílohe zasielam vyšetrovací spis s následovným pokynom.
  Opätovným preskúmaním podnetu JUDr.Pavla Dreisiga bolo nadriadenou prokuratúrou konštatované, že konanie Ondreja Capcaru v súvislosti s podávaním nespočetných trestných a iných oznámení štátnym inštitúciam zrejme, že neboli naplnené znaky prečinu nebezpečného prenasledovania neboli naplnené pojmové znaky ani prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona a ani prečinu krivého obvinenia podľa § 345 Tr.zákona.
  Kedže podania boli adresované orgánom štátu a podavateľom na začatie konania podľa prislušného právneho predpisu,nemôže sa podávateľ,ktorý realizuje právo v zmysle čl.12 odsek 4 Ústavy SR dopustiť trestného činu a nemožno ho trestne stíhať v súvislosti s realizovaním iného ústavného práva( právo na súdnu ochranu podľa čl.46 odsek1 Ústavy SR).
  4
  Z trestného oznámenia JUDr.Pavla Dreisiga z 31.08.2014 podaného na Okresnú prokuratúru Košice I dňa 02.09.2014,ktorého kópiu Vám zasielam sa javí podozrenie zo spáchania trestnej činnosti Ondrejom Capcarom voči.JUDr.Ivete Dreisigovej.
  Tento skutok bol zaradený do série verbálnych útokov,ktoré mali naplniť znaky trestného činu nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona a o tomto dielčom skutku nebolo doposiaľ kvalifikovane rozhodnuté.
  Ide o skutok z 29.06.2014,ktorý sa mal stať na pozemku rodiny Dreisigovej,kde sa mal Ondrej Capcara s 2m palicou zahnať na JUDr.Dreisigovú takým spôsobom a takými slovami,že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu z toho,že svoje vyhrážky uskutoční.
  Túto obavu umocňuje aj vyjadrenie JUDr.Dreisiga,že odvtedy svoj pozemok neužíva,nechodí tam,nekosí ho,a to práve z obavy o život a zdravie členov svojej rodiny a seba.
  Podľa § 230 ods.2 písm.a)Tr poriadku Vám ukladám podľa§ 199 ods.1tr.poriadku začať trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1,ods.2 písm.a) Tr.zákona s použitím §138 písm.a) Tr.zákona a zabezpečiť všetky úkony smerujúce k realizácii trestného stíhania za uvedený skutok.
  Predovšetkým po začatí trestného stíhania vypočujte v procesnom postavení poškodenej JUDr.Ivetu Dreisigovú a v procesnom postavení
  JUDr.Pavla Dreisiga. Výsluchom svedkov je potrebné,aby sa podrobne zistili skutkové okolnosti.
  Je potrebné podotknúť,že vzhľadom na nespočetné množstvo verbálných útokov možno mať už teraz pochybnosť o duševnom zdraví páchateľa a o jeho spôsobilosti byť subjektom trestného konania. Žiadam Vás,aby ste mi uznesenie o začatí trestného stíhania predložili v lehote 14 dní.
  Zdôrazňujem,že vec je sledovaná Krajskou prokuratúrou v Košiciach.
  Zároveň Vám v prílohe predkladám spisový materiál,ktorý bol súčasťou podania sp.zn.ORP-545/1-VYS-KS-2014.
  Podpísaná JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka okr.prokuratúry.

  5
  Toto je dôkaz, že prokurátorky Rybovičová,Gogová,Janová zneužili právomoci verejného činiteľa v prospech manželov Dreisigových!!!!
  Na hlavných konaniach bolo preukázané,že manželia Dreisigovci klamali pod prísahou,krivo ma obvinili zo skutkov,ktoré som nespáchal.

  Teraz Vám skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová popíšem vyjádrenie vyšetrovateľa ORPZ v Košiciach v tejto veci Mgr.Čorňáka, ktorý si zaslúži iné a tvrdšie invektívne oslovenie a keby ste toto uznesenie čítali určite by ste so mnou súhlasili, usaďte sa a čítajte :
  Čo sa týka časti trestného oznámenia v ktorom oznamovateľ poukazuje na spáchanie trestného činu krivého obvinenia manželmi Dreisigovými, k tomuto uvádzam, že dokazovaním som zistil, že títo neuvádzali nepravdivé a vymyslené skutkové okolnosti o tom, kedy a ako došlo k spáchaniu trestného činu a kto ho spáchal. Je pravdou, že dňa 02.09.2014 podali na Okresnú prokuratúru Košice I. tr.oznámenie pre podozrenie zo spáchania nebezpečného prenasledovania podľa § 360a Tr.zákona, avšak možno konštatovať, že týmto realizovali práva na súdnu ochranu, ako na to poukazuje oznamovateľ v podanom trestnom oznámení. Tak ako som uviedol vyššie aj v tomto prípade mali právo podať uvedené trestné oznámenie, tak, ako mal na to právo aj oznamovateľ podaním tohto trestného oznámenia, avšak iba v mojej kompetencii je rozhodnúť o ňom objektívne a spravodlivo tak, že toto nemusí zodpovedať predstave podávateľa. Na margo uvedeného je potrebné uviesť, že oznamovateľ nebol trestne stíhaný pre tento čin (nebezpečné prenasledovanie) nakoľko na základe pokynu JUDr.Rybovičovej (1 pn 379/14/8806-16) bolo toto odmietnuté. V súvislosti s prečinom nebezpečného vyhrážania so zbraňou, ktorého sa mal oznamovateľ dopustiť voči JUDr.Dreisigovej je potrebné konštatovať, že po ukončení dokazovania a následnej obžalobe, aj samotný súd (č.k. 3T 169/2015) dospel k záveru, že skutok uvedený v obžalobe (nebezpečné vyhrážanie) sa stal,avšak pre materiálny korektív túto trestnú vec postúpil na priestupok, teda nebola v danom prípade naplnená objektívna stránka prečinu krivého obvinenia.

  6
  Vykonaným dokazovaním som vzhľadom na vyššie uvedené a dokázané skutočnosti zistil, že nedošlo k naplneniu skutkových podstát vo výroku uvedených trestných činov a ani iných trestných činov uvedených v Trestnom zákone, preto som rozhodol tak, ako to je uvedené vo výrokovej části tohto uznesenia.
  Tu by som chcel len krátko zrekapitulovať klamstvo, klientelizmus, neznalosť zákona, marenie spravodlivosti a hlúposť tohto policajta!
  1)V mojej sťažnosti som nerozvádzal trestné podanie manželmi Dreisigovými zo dňa 02.09.2014 ani z polovičky ako to urobil skorumpovaný klientelizmom policajt Čorňák.
  Opísal som ako GPSR zamietla toto tr.podanie a upozornila poradcu na ÚS SR JUDr.Dreisiga aby si zopakoval články z Ústavy SR!!!!
  2)Nie JUDr. Rybovičová dala pokyn k zastaveniu Tr.stíhania mojej osoby vo veci nebezpečného prenasledovania, ale GPSR odmietla tr.podanie na moju osobu Pavlom Dreisigom, takže skorumpovaný klientelizmom policajt Čorňák má pravdu, že len na ňom záleží či pravda zvíťazí alebo nie!!!!!
  3)Skorumpovaný klientelizmom policajt Čorňák nevie čítať? Kde je v rozsudku 3T 169/2015 napísané, že som vykonal útok s 2 metrovou palicou na temeno hlavy JUDr.Dreisigovej? Tento parazit z čoho takúto hlúposť vyčítal? Nehoráznosť!!!! A JUDr. Adamcová sa diví, že pomenuvavám policajta Čorňáka skorumpovaný klientelizmom? Kde tam vidí napísané, že útok sa stal?????????????????????????????????????????????????
  Nie pre materiálny korektív túto vec súd postúpil na priestupok, ale preto, že sudca JUDr.Mén sa zachoval klientelicky, pretože Iveta Dreisigová ma pred menom JUDr a JUDr. Pavol Dreisig je poradca na ÚSSR!!!!!!!
  4)Aby ste bola skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová v obraze, pre aký trestný čin som bol súdený, Vám ho opíšem z OBŽALOBY č.2 Pv 747/15/8806-29 zo dňa 03.12.2015 :  7  2Pv 747/15/8806-29 Košice 3.decembra 2015

  Podľa § 234 ods 1 Trestného poriadku podávam

  Obžalobu

  Na obvineného
  Ondreja Capcaru nar..........................................
  Že

  V okrese Košice okolie v záhradkarskej lokalite pri obci Malá Lodina, dňa 29.júna 2014 v poobedňajších hodinách, počas toho ako stál pri oplotení, svojím susedom JUDr. Pavlovi Dreisigovi a JUDr. Iveta Dreisigovej verbálne nadával a s palicou v ruke dlhou 2 metre sa zahnal na JUDr.Ivetu Dreisigovú nar.......so slovami,, vypadni odtiaľto takú Ti prijebem, že odtiaľto budete utiekať“ čím u poškodenej aj vzhľadom na útoky z minulosti, ktoré sa neustále stupňujú a agresivita, ktorá raste, vzbudili obavu o svoj život a zdravie ako aj o život a zdravie svojích blízkych, v dôsledku čoho týmto dňom zo strachu z uskutočnenia jeho vyhrážok prestali svoju rekreačnú chatu užívať k účelu, na ktorý bola obstaraná.

  Teda

  Inému sa vyhrážal ťažkou ujmou na zdraví a inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to mohlo vzbudiť dôvodnú obavu a čin spáchal závažnejším spôsobom konanie so zbraňou.

  8
  Čim spáchal
  Prečin nebezpečného vyhrážania podľa § 360 ods.1, ods.2 písm.a) Tr.zákona s poukazom na ustanovenie § 138 písm. a) Tr.zákona.

  Pretože v rozsudku 3T 169/2015 nie je ani len zmienka o 2 metrovej drevenej tyči, je relevantné, že zločinecká skupina v zložení:

  JUDr.Mária Rybovičová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie
  JUDr.Zuzana Gogová,prokurátorka Okresnej prokuratúry Košice-okolie,
  JUDr.Jarmila Janová,prokurátorka Krajskej prokuratúry Košice,
  JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR,bytom Pod Rožkami 39,044 31 Družstevna pri Hornáde.
  JUDr.Iveta Dreisigová,manželka JUDr.Dreisiga,bytom Pod Rožkami 39,044.31 Družstevna pri Hornáde moju osobu krivo obvinili z tr. činu, ktorý som nespáchal a nebolo mi ani preukázané, že som na manželov Dreisigových vykrikoval,, vypadni odtiaľto takú ti prijebem, že s tadiaľto budete utiekať“
  Už to, že Iveta Dreisigová si celý priebeh filmovala na kameru a tento dokument mohla doložiť ako dôkaz polícii, že sa tak stalo, ako to popisuje skorumpovaná klientelizmom prokurátorka Gogová. Naopak, po zhľiadnuti tohto dokumentu všetci zistili, že to čo napísala Gogová do žaloby nie je pravda, doporučila prokurátora Gogová toto video nepoužiť a na otázku vyšetrovateľa PZ p. Ľocha či má toto video, Dreisigová uviedla, že nahrávku omylom vymazali!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Vo svojom Vyrozumení zo dňa 05.03.2019 skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová pokračuje:

  Trestný poriadok upravuje niekoľko právnych inštitútov, ktorými sa dotknutá osoba môže domáhať preskúmania rozhodnutia a jemu predchádzajúceho konania za účelom dosiahnutia nápravy. Rovnako uvedenie právneho názoru pri rozhodovaní nie je trestným činom a za vyslovenie právneho názoru
  9
  nemožno vyvodzovať trestnoprávnu, resp. inú zodpovednosť.

  Toto je názor prokurátora, ktorý má v pracovnej náplni chrániť spravodlivosť?????????????
  Podľa skorumpovanej klientelizmom prokurátorky JUDr.Adamcovej je krivé obvinenie ,, právny názor“???????????????????????????????????
  Ďakujeme Vám p. GPSR Čižnár, že zamestnávate takých vynikajúcich prokurátorov. Česť Vaši práci!

  Takže nežiadaná, skorumpovaná klientelizmom JUDr.Adamcová prehodnoťte svoje Vyrozumenie č.XV/3 Spr 3/19/1000-8 zo dňa 05.03.2019!!!!!

  Žiadam aby sa začalo trestné stíhanie zločineckej skupiny tak ako je to uvedené v trestnom podaní zo dňa 16.06.2017.

  Žiadam aby niesla trestnoprávnu zodpovednosť JUDr.Adamcová pre porušenie horeuvedených § znení.

  S pozdravom

You are here: Home Home Slovenské kategórie Dokumenty Externé Slováci stále viac nedôverujú štátnym inštitúciám, okrem justície si pohoršili aj policajti a vojaci

Contact


e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Our partners