Mazák: Fico je príliš zrastený s politikou, nedokáže sa odosobniť od škandálov a káuz

Robert Fico sa vlani počas pracovného výjazdu v Košiciach 24. februára 2017 stretol s predsedníčkou Ústavného súdu Ivettou Macejkovou. Foto - TASR| Veronika Prušová | dennikn.sk | 8. januára 2019 17:15 |

Robert Fico sa vlani počas pracovného výjazdu v Košiciach 24. februára 2017 stretol s predsedníčkou Ústavného súdu Ivettou Macejkovou. Foto – TASR

Prezidentov poradca predpokladá, že vládne strany sa budú snažiť Andreja Kisku pri obsadzovaní Ústavného súdu obísť. Bývalý predseda Ústavného súdu neverí, že Robert Fico by riskoval, že zostane večným kandidátom na post ústavného sudcu.

Odoberajte tému Voľba ústavných sudcov

Zaujíma vás téma Voľba ústavných sudcov a privítali by ste, keby sme vás e-mailom okamžite informovali o nových článkoch, ktoré o nej napíšeme? Službu si môžete aktivovať tlačidlom Odoberať. Ak si odber rozmyslíte, zrušiť ho môžete jedným klikom z ktoréhokoľvek e-mailu, ktorý vám pošleme.

Prezident viackrát povedal, že Roberta Fica nevymenuje za ústavného sudcu. Môže svoj názor zmeniť?

To je otázka na prezidenta Kisku. Za tých necelých päť rokov, počas ktorých som jeho poradcom, menil názory len veľmi zriedka a obvykle v kritických situáciách. Tá v tomto prípade neexistuje.

Prečo by sa Robert Fico nemal stať ústavným sudcom?

Prílišná zrastenosť s politikou. Taký človek, už aj keby chcel, sa nedokáže alebo aspoň nie úplne odosobniť od nánosu svojich aktivít v praktickej politike, navyše, na vrcholovom poste predsedu vlády. Nánosom myslím všetky škandály, kauzy a podozrenia, ktorých sme boli viac ako desaťročia svedkami.

Ako si vy vysvetľujete jeho snahu kandidovať?

Únava z politiky. Snaha ostať vo verejnom priestore na prestížnom poste. Možno aj iné dôvody, o ktorých však nechcem špekulovať.

Je celkovo problém, ak sa na Ústavný súd chcú dostať aktívni politici, alebo treba prihliadať na každé meno osobitne? 

Ak by som nemal osobnú skúsenosť s Ladislavom Oroszom, Petrom Kresákom alebo Lajosom Mészarosom, ktorí boli poslancami parlamentu, tak by som azda politikov na Ústavnom súde zásadne odmietol. Ale títo traja pôsobili v Národnej rade ako profesionáli. Len zriedka sa nechali vlákať do politických treníc a politikárčenia. Výsledok? Orosz a Mészaros na Ústavnom súde dosiahli výsledky, ktoré by ctili každého sudcu tohto súdu. Takže, aktívny politik, ktorý si v poslaneckej lavici vážil a presadzoval princípy právneho štátu, by nemal mať problém s uchádzaním sa o najvyšší sudcovský talár. Príkladom je docentka Lucia Žitňanská.

V čom je teda rozdiel medzi Petrom Kresákom, Monikou Jankovskou, Editou Pfundtner a Robertom Ficom? 

Ja tie dve dámy ani nepoznám.

Pamätáte si na situáciu, keď by sa až toľko aktívnych politikov usilovalo o zvolenie na Ústavný súd? 

Nie, obvykle prevažovali osobnosti z právnického sveta, praktici, ako aj akademici. Nepovažujem to za dobrý trend. Jednoducho preto, že väčšina aktívnych politikov nemala počas svojej kariéry dostatok času, aby sa venovali čoraz väčším výzvam, ktoré stoja pred Ústavným súdom členského štátu Európskej únie. A Ústavný súd nie je miesto na zaučovanie sa. Do kresla sudcu by si mal sadnúť len morálne bezúhonný a odborne všestranne pripravený človek.

V zozname navrhnutých kandidátov je štyridsať mien. Dá sa z nich vybrať deväť dobrých ústavných sudcov?

Milo ma prekvapil nielen počet uchádzačov, ale aj to, že medzi nimi je značný počet kvalitných kolegýň a kolegov. Áno, ponuka je taká, že by nemal byť problém zvoliť 18 kandidátov, ktorí by sa ponúkli prezidentovi na výber.

Ján Mazák. Foto N – Peter Kováč

Koho by ste z nich rád videli na Ústavnom súde? 

Viacerých, ba možno je ich aj viac, než je voľných miest. Ale o tom je súťaž. Mená nepoviem, myslím však, že medzi uchádzačmi sú vynikajúci praktici, zdatní akademici, ako aj poradcovia Ústavného súdu, ktorí by chránili ústavnosť veľmi efektívnym, nezávislým a nestranným spôsobom. Sú medzi nimi ľudia s veľkými skúsenosťami, iní by priniesli na Ústavný súd nové, viac európske pohľady na ochranu základných práv a slobôd, a tak by sa dalo pokračovať.

Ak vidíte tie mená, máte pocit, že pôjde o férový súboj, alebo za nimi skôr vidíte politické dohody?

Mám nepríliš dobré skúsenosti s touto vládnou garnitúrou, pokiaľ ide o výber ľudí na dôležité, až najvýznamnejšie miesta. Potláčam však tento pocit možno v naivnom presvedčení, že sa stane malý zázrak a taláre ústavných sudcov si oblečú prevažne tí, ktorí sú toho ozaj hodní.

Môže teda verejné vypočutie kandidátov na ústavnoprávnom výbore niečo zmeniť? 

Minimálne sa širšia aj odborná verejnosť presvedčí o postojoch, kvalitách a pripravenosti uchádzačov. Vyzerá to na maličkosť, lenže ide o neformálny tlak na voličov kandidátov, aby uvážili aj to, že sa ich budú pýtať, prečo vybrali ľudí, ktorí vo svojom profesijnom živote stihli splniť akurát formálne kritériá na kandidovanie.

Na verejnom vypočutí môže klásť otázky aj zástupca prezidenta. Využije túto možnosť?

Prezidenta bude zastupovať vedúci pracovník prezidentskej kancelárie. Uvažuje sa, ktorý by bol najvhodnejší. Pravdepodobne sa zúčastní aj jeden poradca, ja to nebudem.

Otázkou stále je, či do výberu sudcov zasiahne súčasný prezident Andrej Kiska. Ste presvedčený o tom, že ho chce Smer obísť? 

Už ho chcel obísť. Ďalšie pokusy sa preto nedajú vylúčiť.

Sám ste napísali článok o tom, ako sa ho dá obísť, a to na základe dohody s predsedom parlamentu Andrejom Dankom, ktorý by mohol prevziať prezidentské právomoci a vymenovať Fica za predsedu Ústavného súdu. Ste presvedčený, že takáto dohoda existuje?

Nejde o presvedčenie, ale o skúsenosť. Poslanec Fico kandiduje. Bez akejsi záruky, že sa môže pri jeho menovaní za sudcu, prípadne za predsedu Ústavného súdu vyhnúť nielen prezidentovi Kiskovi, ale aj jeho prípadnému nástupcovi, by ťažko riskoval, že zostane večným kandidátom na post ústavného sudcu.

Vaša teória vychádza z toho, že ak budú poslanci robiť obštrukcie a nebudú navolení kandidáti na ústavných sudcov, tak nebudeme mať predsedu Ústavného súdu a ani novozvolený prezident nebude mať komu zložiť sľub. Stále však predsa platí, že zo štyroch sudcov, ktorí na Ústavnom súde ostanú, preberá právomoci predsedu ten najstarší z nich. Nemôže teda do jeho rúk zložiť sľub nový prezident?

Áno, zachytil som také hlasy. Žiaľ, sú postavené na vode, lebo nejde o žiadnu teóriu. Ústava žiada, aby zvolený prezident zložil sľub do rúk predsedu Ústavného súdu. Navyše, Ústava pozná  dvoch funkcionárov tohto súdu. Predsedu a podpredsedu. Služobne najstaršieho sudcu upravuje len obyčajný zákon o ústavnom súde. Zmyslom toho je, podľa dôvodovej správy k tomuto zákonu len to, aby v prípade, že niet predsedu a podpredsedu, služobne najstarší sudca, ktorý je vekom najstarší, smel vykonať neodkladné úkony. Ide o právnu úpravu, ktorá je nevyhnutná v záujme zabezpečenia nepretržitého fungovania Ústavného súdu.

Čiže je tam len preto, aby takpovediac dokázal Ústavný súd svietiť a kúriť? 

Taký sudca môže vykonať výlučne neodkladné úkony, ktoré majú za účel zabezpečiť fungovanie Ústavného súdu. K neodkladným úkonom pri prevádzke Ústavného súdu  nemôžete v žiadnom prípade zaradiť prijatie sľubu prezidenta republiky. Ide o jeden z najvýznamnejších ústavných aktov. Okrem toho, zloženie sľubu hlavou štátu nemá nič spoločné s fungovaním Ústavného súdu. Otázne je, aká by bola legitimita takého sľubu? Prijímal by ho sudca, ktorý nie je Ústavou ustanovený za čelného predstaviteľa Ústavného súdu. Posledná poznámka. Predseda Ústavného súdu je štvrtý najvyšší ústavný činiteľ, služobne najstarší sudca také postavenie nemá a ani nemôže mať.

Ak nie, tak nie je možné, aby prezident Kiska vymenoval predsedu súdu z tých zostávajúcich štyroch sudcov, ktorí na Ústavnom súde zostávajú? 

Domnievam sa, že je to možné. V  takom prípade by parlamentné obštrukcie obrali hlavu štátu o možnosť vymenovať predsedu a podpredsedu Ústavného súdu z trinástich sudkýň a sudcov, čo je brutálny zásah do priestoru uváženia prezidenta pri výbere šéfov tohto súdu.

Musí prezident čakať, kým mu parlament navrhne všetkých osemnástich kandidátov? Nemôže napríklad vybrať z tých, ktorí budú zvolení? 

Prevládajúce názory na výklad Ústavy sú v tomto smere jasné. Národná rada navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident vymenovať. Prezident má vymenovať deviatich sudcov. Preto potrebuje osemnástich kandidátov. Toto pravidlo nie je výsledkom ústavných zvyklostí, je ustanovené priamo v Ústave. Úprimne, táto téma sa ťažko vysvetľuje. Je to spôsobené tým, že sa zúfalo hľadá riešenie, ktoré by zamedzilo obštrukciám pri voľbe kandidátov.

Prichádza do úvahy predĺženie mandátu súčasným ústavným sudcom? 

V žiadnom prípade. Ak by sa prijala taká zmena ústavy, tak by platila len pre budúcich sudcov Ústavného súdu. Dodatočné predlžovanie funkčného obdobia končiacich deviatich sudcov by narazilo na princípy právneho štátu.

Čo ak sa to nestane a my budeme mať niekoľko mesiacov Ústavný súd len so štyrmi sudcami?  

Negatívnych dôsledkov je veľmi veľa. Poviem však zásadnú výhradu. Neviem o tom, že by v inom demokratickom a právnom štáte došlo v dôsledku politických obštrukcií k takému, časovo podstatnému,  faktickému zrušeniu Ústavného súdu. Navyše, ak všetci zodpovední činitelia vopred vedeli, že deväť sudcov končí 16. februára 2019. Ešte dodám, že nebudeme mať ani štyroch sudcov. Tí, ktorí zostávajú, nebudú môcť súdiť, bude im  na to chýbať základný vnútorný predpis, ktorým je rozvrh práce. Starý rozvrh práce je platný do 28. februára 2019 a nový nebude mať kto schváliť.  Ten schvaľuje plénum a to koncom februára nebude existovať.

Prečo politikom záleží na ovládnutí Ústavného súdu?  

Lebo sa presvedčili, že  kompetencie Ústavného súdu napomáhajú vládnuť, aj keď nie ste pri moci, dovoľujú vás chrániť pred negatívnymi dôsledkami rozhodnutí všeobecných súdov a iných orgánov právnej ochrany, môžu vstupovať do výsledkov volieb, zabrániť v ujatí sa ústavnej funkcie, napríklad generálneho prokurátora a tak by sa dalo pokračovať. Končiaci Ústavný súd sa v tomto  ohľade viac ako osvedčil. Žiaľ, v negatívnom zmysle slova.

Ján Mazák (64)

Bývalý predseda Ústavného súdu, kde pôsobil v rokoch 2000 až 2006. Funkcie sa vzdal, aby sa stal generálnym advokátom Súdneho dvora Európskej únie, ktorým bol do roku 2012. Po návrate na Slovensko sa venoval predovšetkým prednáškovej činnosti. Od roku 2014 je aj poradcom prezidenta Andreja Kisku. Opakovane sa uchádzal o zvolenie na niektorý z medzinárodných sudcovských postov, no cez Súdnu radu neprešiel. Nedávno sa stal jedným z dvanástich členov výberovej komisie európskej prokuratúry.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Dalibor Kotacka)

  Existuje zopar dobrych dovodov , preco obíst Kisku ...Uz prejavenie "ucinnej lutosti" by inde (v pravnom state ) stacilo na diskvalifikaciu Kisku ako prezidenta !!!
  Vy ste , p.JUDr. Mazak v r. 2003 zamietli de facto moju staznost proti Bútorovi a MZVSR za porusenie ÚSTAVY SR vo veci mojho unosu a odvlecenia od rodiny z USA na Slovensko americkymi agentmi , ktore SLEPO odobril prave Vas terajsi kolega v prezidentskom palaci --
  Butora !!!
  Urobilo tak neskor aspon 10 sudcov Ustavneho sudu SR , medzi nimi aj Orosz a Mészaros , len preto , ze som podal staznosti bez pravnika . Ved islo o porusenie Ustavy SR , ktora obcanovi zarucuje slobodny vstup do republiky a to bol dostatocny dovod na preskumanie veci aj bez pravnika !!!
  Nie ste teraz v tom urade tak "trochu" v konflikte zaujmov ?? V prospech radoveho obcana sa vsak v tomto podarenom state nikto nevyjadrí , je to predsa Slovensko !!!
  Tak ma napadlo , ked uz kritizujete vladnu garnituru , ze v case mojich prvych staznosti bola predsa uplne ina garnitura !!! Vy asi vzdy chytite ten spravny vietor ...
  Odvolavate sa vzdy na to , co Ustava žiada , ved aj v mojom pripade Ustava SR ziada , aby obcan mal pravo na slobodny vstup !
  Je to tu stale len hadzanie hrachu na stenu , skoda reci ...

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Mazák: Fico je príliš zrastený s politikou, nedokáže sa odosobniť od škandálov a káuz

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri