Člen súdnej rady Ľudovít Bradáč: Časť sudcov uznáva morálne pravidlá len naoko

Člen súdnej rady Ľudovít Bradáč: Časť sudcov uznáva morálne pravidlá len naoko | tyzden.sk | Šimon Jaseňák | 26. júl 2021 |

Facebook/Ľudovít Bradáč

Dôveru v justíciu nezvýšime v dohľadnej dobe, v horizonte desiatok rokov žiadnym sebe lepším legislatívnym opatrením. Dôvera je krehká vec a závisí na tom, čomu hovoríme človečina hovorí v rozhovore sudca a člen Súdnej rady Ľudovít Bradáč.

Eurostat zverejnil prieskum verejnej mienky založený na pocite ľudí vyplývajúci z pocitu ľudí z justície, prokuratúry a z celého systému. Slovenský súdny systém je druhý najmenej dôveryhodný. Prečo si myslíte, že ľudia majú tento dojem?

Boli časy, keď sme na tom boli o niečo lepšie, no nikdy nie diametrálne lepšie. Neboli sme preborníci v dôvere v justíciu a jej kredibilitu. Výsledok prieskumu v dôveru justíciu nie je prekvapivý. Ako ste správne poznamenali, nedôvera je pocit, ktorý je prítomný v spoločnosti. Myslím si, že keby šlo o racionálne a objektívne ukazovatele, tak vzhľadom na počet prejednávaných vecí, by dosť vysoké percento súdnych rozhodnutí obstálo.

Problém teda nie je v kvalite rozhodnutí?
Nemajú ľudia tú nedôveru aj preto, že tie súdy trvajú šialene dlho? Napríklad spory o pozemky s pozemkovým fondom môžu trvať dekádu.
Hovoríme o obdobnom probléme ako máme v štátnej správe, ergo, že máme prílišne prebyrokratizovaný právny systém?
Vedeli by ste povedať nejaký príklad z praxe? máme druhú najväčšiu nedôveru voči justícii v EÚ, aké sú toho dôsledky na celú spoločnosť?


U nás je podľa mňa veľmi spochybnený samotný systém demokratického usporiadania spoločnosti. Zvyšujú sa negatívne nálady a náklonnosť ku konšpiračným teóriám o všeličom možnom. Ako keby ľudstvo nesmerovalo intelektom nahor, ale do prepadliska. Je to celková strata dôvery v demokratický štát ako taký. Potom ľudia volajú po vodcovi, ktorý toto všetko odstráni. Nikto to nikdy neodstráni, iba to môže zakryť. Všetky diktatúry boli o tom, že prikryli problémy a utlmili ich. Sloboda nie je anarchia, vždy narazíme na plot niekoho iného. Musíme žiť v rámci nejakého vymedzeného priestoru a ten plôtik rešpektovať, aj keď tam nie je.
Toto nie je vžité u nás, chýba tomu minimálne sto rokov takého spôsobu života, aby sme sa naučili týmto spôsobom žiť. Potom sú tie nedostatky aj problémy, ktoré vyplývajú z politiky a fungovania štátu. Všetko sa to obracia proti nositeľom demokracie, lebo sú nedôveryhodní. A takisto aj súdnictvo. Darmo väčšina súdnych konaní znesie porovnanie a hodnotenie so západnými demokraciami, ale keď systému občan nedôveruje a je to založené na veciach, aké sa u nás stali, tak čo s tým narobíte? Toto je problém u poctivých sudcov, lebo to vnímajú podobne, ale majú jeden problém: nechcú prekročiť vnímanie toho problému za hranicu vlastného ja alebo vlastnej skupiny, v ktorej sa oni pohybujú a o ktorej sú presvedčení, že tá je v poriadku, že tam neexistuje korupcia. Toto je masa tej ambivalentnej mlčiacej väčšiny, ktorá nič nemá spoločné s týmito praktikami, ktoré vyplávali na povrch za posledný rok. Chce to riešiť, ale nechce sa do toho zaangažovať, lebo oni sú tí poctiví.


Práve preto, že som poctivý, by som sa zaangažovať mal.
To je presne to, čo vravím. Nemáme zažitý spôsob života vo verejnom priestore, ktorý by vzniesol požiadavky a kritériá demokratickej spoločnosti. Jednoducho, čo ma nepáli, nehasím. Čo funguje vo vyspelých demokratických spoločnostiach, kde sa nepovažuje ten, čo oznámi polícii, že tu mi niekto zle zaparkoval, za udavačstvo. To je jednoducho oznámenie, že tu sa pácha niečo, čo je proti pravidlám. Alebo táto hystéria okolo kajúcnikov – no dobre, sú to osoby, ktoré pochybili. Morálne nie sú čistí, ale vďaka nim prichádzame na veci, ktoré tu zaťažovali spoločnosť dlhé roky nehoráznym spôsobom. Ale ako keby sa hľadali dôvody, že sú to prašivci, ktorých netreba brať na vedomie a netreba im veriť. Už veľa odborníkov povedalo, že to nestačí, že treba aj iné dôkazy. Oni dostanú síce ľahšie tresty, no pre spoločnosť je však prospešnejšie, že povedia to, čo vedia.


To, čo vyplávalo na povrch za posledné dva roky, napríklad špeciálny prokurátor, je to tak depresívne pre ľudí, že tomu odmietajú uveriť?
Neviem. Kto sa súdnym procesom s kajúcnikmi či všetkými procesmi posledných dvoch rokov nevenuje na dennodennej báze nemá šancu sa v tom vyznať.


Áno, a na konci vás to prestane baviť. Dosiahne to nejaký vrchol a potom to ide dole. Toto je nebezpečie, že otupievame. Na niektoré veci neviem odpovedať. Je to veľmi zložité. Sme v takej situácii, že ani vaše celoživotné skúsenosti vám nedajú šancu rozkryť to. To je taký prepletenec psychológie, filozofie a morálky. Ako keby teraz vzrastala vlna odporu vo vnútri súdnictva a hlása sa téza, že nikdy nebola nezávislosť ohrozenejšia ako teraz. Zo strany politiky. Silná skupina sudcov si to myslí.


Oni si to myslia napriek tomu, čo robil Harabin a spol.?


Napriek tomu.


Človek o tom nemusí ani veľa vedieť, aby si povedal, že to bolo ohrozenie. Ten ich pocit z niečoho pramení, len mu nerozumiem.


Ja som nedávno písal o tom, ako vnímam rozvrstvenie v sudcovskej komunite. Desať percent úplných „korupčníkov“, desať percent absolútnych poctivcov a ľudí ochotných sa angažovať a 80 % zvyšnej trochu ambivalentnej masy, ktorá spôsobí, že sa kyvadlo preváži tam alebo tam. A momentálne mám dojem, že silná skupina pomerne mladých sudcov v Bratislave vytvára atmosféru neskutočnej ohrozenosti ich samotných a súdnictva ako celku. Žasnem nad tým, ako vzdelaní ľudia z právnickej fakulty dokážu plodiť tieto teórie. Na druhej strane si pamätám, že ja som zažil také tri vlny ohrozenia nezávislosti justície. Prvá bola v 90. rokoch, vtedy mečiarizmus skutočne šliapal na podstatu nezávislosti, ale neprekročil určitú mieru a určitú hranicu. Druhá vlna prišla krátko po nástupe Dzurindu, keď sa prijala novela ústavy, súdna rada, nové zákony o súdoch a sudcoch. Niekedy od roku 2002 sa objavili názory o ohrození justície. Ako pokračovali reformy, menila sa štruktúra súdov aj postavenie sudcu. Vtedy prebiehal aj zápas o Harabina, či bude odvolaný alebo nebude odvolaný. To sa potom ani Čarnogurskému nepodarilo. Začalo sa hovoriť, že je to hrozné, čo sa deje a pritom vtedy bol spoločenský vývoj prodemokratický. V 2006 boli voľby a zrazu reči o ohrození prestali a začalo sa vysporiadavať práve s ľuďmi, ktorých oni vnímali ako nositeľov progresívnych tendencií. Začali disciplinárky a rozdeľovanie odmien na Najvyššom súde. Dialo sa to aj na nižších úrovniach, ale nebolo to také viditeľné. Vtedy noví nositelia sudcovskej štandardy aj združenie nekričali, že ide o ohrozenie justície a jej nezávislosti. To bolo v poriadku. Tá tretia vlna, tú zažívame v súčasnosti. Rok aj niečo sme v iných pomeroch, vládne iná koalícia a považujem ju napriek všetkým problémom za prodemokratickú. A zasa tu niekto kričí, že robia kroky pre ohrozenie justície. Teraz sa vrátim k tomu, prečo to oni tak vnímajú. Dlhodobo v súdnom stave prevláda pocit korporativizmu a odborárskeho súručenstva. Tým, že sa dala taká vysoká miera slobody a nezávislosti sudcom, považujú to za normu a niečo, čo je oprávnené. Ale v skutočnosti nechcú vidieť, že každá sloboda a nadštandardná právomoc vyžaduje zvýšenú mieru zodpovednosti. Nemôžem žiť v tej slobode ako odtrhnutý z reťaze. Tá sloboda nie je anarchia a keď do mňa dala spoločnosť dôveru a dala mi také oprávnenie, tak odo mňa vyžaduje istý morálny štandard a vysokú mieru nezneužívania moci. Tento fakt istá časť sudcov nevie vnímať. Myslia si, že oni sú tí absolútni poberatelia osobných výhod, právomocí a toho nadštandardu, ktorý majú v rámci štátnej služby. Všetko, čo ide nad túto sféru, keď príde politická zostava, ktorá chce niečo upraviť tak, aby to v legislatívnej rovine, spravilo väčšie bariéry proti takým prejavom správania sa, aké sa vyskytli minulý rok, keď sa začali odhaľovať korupčné aféry a väzby, tak to zrazu začne časť sudcov korporativisticky vnímať ako útok na to, čo im je „od Boha dané“. Cítia sa ohrození. Vôbec im neprekáža, že tá ohrozenosť sa vzťahuje len na tých, čo skutočne do sudcovského talára nepatria. Tí, čo podplácali, zneužívali právomoc a podobne. Dôležitejšie je, že sa tu štátna mašinéria, nová politická sila, ktorá vzišla z nových volieb, snaží tým vyvoleným niečo obmedziť, niečo nanútiť, vnucovať nejaké štandardy, nejaké morálne pravidlá, ktoré my síce naoko uznávame, ale sú mimo našich korporativistických mantinelov. 

 

Ten pocit ohrozenia sudcov, je to iracionálne alebo je tam niečo pravdy?

Ono to môže byť pravdivé, lenže potom je to otázka, že koľkí z tých 80 alebo 90 % sudcov, cíti to ohrozenie preto, že si je vedomá, že majú za ušami.


Ale keď majú za ušami, tak tie zmeny, ktoré sa plánujú alebo sa spravili, tie ich nejako ohrozujú?


Iste, lebo nikdy neviete, čo kedy vyletí. Kedy ďalší kajúcnik čosi povie. Ide o to eliminovať systém, ktorý umožňuje, aby som bol odhalený. Ja si to inak vysvetliť neviem. Znie to asi dosť tvrdo voči mnohým, ale nech si poctivci uvedomia, že asi takto to funguje. A tí poctivci by sa mali odčleňovať a dávať najavo, že ich sa to netýka a oni sa zmien neboja a neboja sa novej legislatívy, pretože tá sa prijíma len za účelom ohroziť tých nehodných.


Aké legislatívne kroky sa prijali za 16 mesiacov po voľbách, ktoré môžu vyčistiť systém.?

Od apríla som členom Súdnej rady, tak viem, že ako novinka funguje nové majetkové preverovanie, majetkové priznania sudcov. Skúma sa, či je spôsobilý na výkon funkcie, pretože tam sa skutočne preveruje dosť vecí oproti stavu pred rokom. A z toho sú obavy. Obavy sú aj z novej súdnej mapy. To je zásah do štruktúry súdnej organizácie a mnohých sa to dotkne. Keď Mečiar vyrábal súdnu mapu, tak vtedy to nebolelo, lebo vznikli nové funkcie. Kto chcel ísť na súd, ktorý mu viac vyhovoval, tak mal viac možností. Počet súdov sa enormne zvýšil a vznikli nové funkcie predsedov a podpredsedov. Keď sa to zruší, tak to bolí, lebo ste niekde usadený. Musíte sa prispôsobiť. To je nepríjemné aj pre tých poctivých. Tie vlny odporu proti tomuto spriehľadňovaniu a umravňovaniu justičného poľa nastupujú a vyzerajú a chcú byť vnímané ako varovanie pred zásahmi do nezávislosti. Ja mám takú skúsenosť, že keď máme demokratické zákony a ústavu, a príde autoritatívny alebo kleptomanský režim, on nepotrebuje meniť tieto zákony. Vyhovuje mu, že zostávajú formálne demokratické. Ale preto, že má svojich podporovateľov a ľudí rozhádzaných všade, prostredníctvom svojich ľudí navodí taký systém, že to funguje ako „naši ľudia“. Všetko funguje na ich obraz, pritom zákony hovoria niečo iné. Umenie obchádzať zákon je vlastné autoritatívnym režimom, ktoré navonok vyzerajú ako demokratické. Na tom vyrástlo niekoľko generácii ľudí a aj sudcov, lepšie sa cítia v prostredí „ja tebe, ty mne“, hoci oni predstavujú zákon a pravidlá. Znovu sa na základe volieb vráti demokratický systém a zrazu vidí problémy. Demokratickí ľudia v sebe nemajú ten klanizmus sa scukávať dokopy, aby si vytvorili svojich ľudí na svoj obraz. Sú to väčšinou nezávislé individuality. 

 

Ak vytvárame klan, už je to niečo pokrivené a poctivci to cítia! Čo sa zmení týmito pravidlami? Zvýši sa dôvera v justíciu? Prečo je to dobré? 

Ja si myslím, že dôveru v justíciu nezvýšite v dohľadnej dobe, v horizonte desiatok rokov žiadnym sebe lepším legislatívnym opatrením. Dôvera je krehká vec a závisí na tom, čomu hovoríme človečina. Zabiehame až do personalistiky, jednoducho potrebujeme mať na čele dôveryhodných ľudí. Toto žiadna reforma štruktúry alebo organizácie nespraví. Pokiaľ nenájdete spôsob, ako do čela súdov a inštitúcií dať dôveryhodných a poctivých ľudí, tak tú dôveru nevybudujete za desiatky rokov. Ale dôveryhodný človek môže v rekordne krátkom čase vytvoriť atmosféru, ktorá podstatne zvýši dôveryhodnosť tej inštitúcie, ktorú reprezentuje.

Takže to, aby sme zvýšili dôveryhodnosť ľudí v systém, nevieme ovplyvniť legislatívou?


Tá legislatíva vytvára priestor, ktorý tomu napomáha. Aby sa robili lepšie výberové konania, aby sa lepšie hodnotilo, aby sa lepšie preverovali majetkové pomery. To znamená, že to je ten tlak na tú konkrétnu societu, ktorá čoraz ťažšie a ťažšie bude môcť šafáriť ako doteraz. To znamená, že je to dobrá cesta. Treba vytrvať. My sme teraz v takom „srabe“, že by sme mali prudko akcelerovať a začať tú dôveru budovať na osobnostiach. A nepoľaviť ani v tej organizačnej a štrukturálnej sfére. 

 

Pozadie nového šéfa Najvyššieho správneho súdu pána Nagya dáva záruky, že to pravdepodobne pôjde dobrým smerom. Skúste vysvetliť verejnosti, čo bude robiť správny súd .


Bude skúmať rozhodnutie správnych orgánov, čiže akúsi kontrolnú činnosť. To nie je žiadna novinka, nové je iba to, že sa táto revízna činnosť koncentruje na novom súde. Vieme, že zostanú ako keby tri krajské správne oddelenia a Najvyšší správny súd bude tým odvolacím. Bude to kontrolný systém pre štátnu správu, len naviac sa stáva jediným disciplinárnym súdom pre sudcov, prokurátorov a notárov. Už to nebude ako doteraz, že existovali osobitné disciplinárne senáty spadajúce pod súdnu radu, ktorá ich kreovala, ale bude to regulárny súdny orgán. Je to výrazná novinka v našich pomeroch. Hovorilo sa o tom už dávnejšie, ale vždy to bola otázka politickej vôle, peňazí, ochoty atď. Poviem k tomu toľko – ja si myslím, že to prešlo aj v tej konkrétnej podobe preto, lebo sa nové vládne zoskupenie, aspoň v tých počiatkoch, veľmi zjednotilo na tom, že treba dôveryhodnosť justície posilniť cez tento nový súd, kde automaticky neprejdú všetci sudcovia z Najvyššieho súdu. A preto nastal taký boj okolo Najvyššieho správneho súdu, pretože sudcovia z Najvyššieho súdu očakávali, že oni prejdú automaticky a ten súd sa potom doplní o ľudí zvonka. A zrazu bác, nie! Všetci museli ísť cez výberové konanie. Najprv sa proti tomu postavili, potom povolili a prihlásili sa do ďalších kôl. Celkovo sa podarilo vybrať 21 kandidátov. Tento počet bude stačiť, kým to predseda Najvyššieho správneho súdu nevezme do rúk a vypíše nové výberové konania, kde sa Správny súd doplní o ďalších 9 ľudí, aby ten počet bol 30 podľa zákona.

 

Prečo si myslíte, že správny súd pomôže zvýšiť dôveryhodnosť justície?


Lebo je novo budovaný s tou ideou, že tam prídu tí čistejší.

Nie je tam riziko, že sa tam dostanú tí nesprávni?

Výberové konanie je dosť ťažké a komplikované a tí kandidáti sú prevetraní. Keď som nastúpil do súdnej rady, tak proces výberu sudcov už prebiehal. Zachytil som len ten druhý a tretí sled a viem, aké materiály boli pripravené, čo tí kandidáti museli predložiť ako hodnotenia a motivačné listy. Boli prevetrané ich majetkové pomery. Staviame to na zelenej lúke, nie je to o tom, že sa niečo premenuje. Toto je skutočne nové. Niektorí sudcovia z Najvyššieho súdu uznali, že sa neboja a prihlásili sa do výberového konania. Stalo sa, že dve členky Súdnej rady museli prejsť grilovaním a od ich kolegov to neboli hladké otázky. Ten proces bol dostatočne tvrdý, je tu vysoká záruka, že sú to skutočne preverení ľudia v zmysle sudcovskej etiky a odbornosti. Je to súd, ktorý vznikol ako úplne nová inštitúcia. Môže navodiť atmosféru, ktorú sme to doteraz nezažili.

Akú atmosféru máte na mysli?

Povedal by som, že atmosféru vysokej morálnej kredibility súdnej moci.

To je kľúčové, že ak tam uvidím rovných ľudí, tak tomu začnem viac veriť?


Áno.

Na strane druhej napriek všetkej mizérii a dekadencii, ktorú človek ako Harabin spôsobil, je tento človek dnes pre značnú časť elektorátu dôveryhodný.


Viete, nemôže to byť postavené na tom, že Harabin má popularitu, vyjadrenú takými a takými percentami. Nie, to musíme jasne povedať, že tu je nejaká hrádza. Taký spôsob v justícii nemôže fungovať, aký on a mnohí jeho podporovatelia reprezentovali. To je jednoducho neprípustné, my vyznávame hodnoty, ktoré sú iné.

Touto optikou je kľúčové, aby táto vláda vydržala?


Rozhodne. Tie štyri roky sú veľmi málo, keď sa tu striedajú také protipólové politické masy alebo ideológie. Tá kleptokracia vyplýva z hlbokého boľševického presvedčenia. To, že akceptujú súkromné vlastníctvo a otvorené hranice, to už je navyše, lebo im to neubližuje. To boľševické podhubie tam je.


Čo sa dá ešte spraviť, aby sme dôveru ľudí zlepšili?


Myslím, že teraz sme na začiatku ťažkého obdobia, že táto neukončená pandemická situácia rozvrátila zmýšľanie a vedomie ľudí. Toto bude ťažké dávať dokopy a nie sa ešte starať o dôveryhodnosť justície. Musí sa v tom napredovať, to je jasné, ale dôvera v justíciu bude okrajová záležitosť. Verejnosť bude viac traumatizovaná návratom do normálu. Alebo nenávratom, lebo nevieme, ako to celé dopadne. V tomto smere som skeptik, ale možno múdrejší budeme o rok, ak táto vláda vydrží. Pre spravodlivosť veľa urobili, niet dňa, aby NAKA niekoho nezobrala alebo neobvinila, takže ten proces očisty napreduje. Z kuloárov idú také šteky, že vyvrcholenie ešte len príde. V tejto pandemickej situácii alebo bude choroba tlieť a hniť, alebo nastane prudký zlom. Ja som životný optimista a skôr verím, že to pôjde k lepšiemu.

 

Ako hodnotíte Máriu Kolíkovú za ten rok a pol? 

To si netrúfam odpovedať, som členom súdnej rady. Mojím záujmom je, aby súdna rada, nové vedenie najvyššieho správneho súdu, najvyššieho súdu a ministerstva spravodlivosti tvorili akési špičky morálnej obrody. Je to ich povinnosť, musia ich tvoriť. Zatiaľ nemám vážne výhrady, že by si tieto inštitúcie podrážali nohy. Záleží mi na tom, aby fungovali v tom záujme, ako sme sa bavili predtým. Pani ministerka sa správa ako politička, to vnímam veľmi citlivo, ale hodnotiť ani verejne o tom hovoriť nebudem.

 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (Capcara Ľuboš)

  Vážený p. Bradáč, moja osoba sa tiež nediví prečo občania SR nedôverujú súdom. prokurátorom a policajtom. prečítajte si môj príbeh a pochopíte prečo!! Poslal som na osobu znalca Ing. Ladislava Imricha trestné oznámenie, ktoré mi vehementne policajti a prokurátori z GPSR odmietajú. Posúďte sám.
  Capcara Ľuboš, Ždiarska 23, 04012 Košice

  14.06.2021

  Mgr. Mária Kolíková
  Ministerstvo spravodlivosti SR
  Račianska 71
  813 11 Bratislava

  Vec
  Podávam sťažnosť v súbehu s trestným oznámením
  podľa § 62 ods.1) v súbehu s § 196 ods,1) T r. poriadku vo veci Znaleckého posudku č. 36/2019 zo dňa 03.05.2019 ohľadne dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 s p. zn. KRPZ-KE-KD 12.26/2019-P, pre porušenie § 347 ods.1 písm. b), ods.2 písm. b) T r. zákona, porušenie § 26 ods.1 písm. b) zákona č.382/2004 Z.z. na Ing. Ladislava Imricha, znalec v odbore Doprava cestná- odvetvie: nehody v cestnej doprave.

  Odôvodnenie

  Dňa 18.02.2019 zaslal poverený príslušník PZ npor. Gabriel Rozman UZNESENIE č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019, v ktorom ho vyzýva aby vypracoval znalecký posudok k dopravnej nehode zo dňa 11.02.2019 a uložil mu znalecký posudok vyhotoviť v dvoch vyhotoveniach a to do 30 dní! Poverený policajt Ing. Imricha poučil v UZNESENI o trestných následkoch nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Tr. zákona! V dopravnej nehode som bol ako účastník obvinený pre prečin ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zákona.
  Niekoľkokrát som požiadal policajta Rozmana a JUDr. Tokára aby mi zaslali znalecký posudok vypracovaný Ing. Imrichom.
  Obaja mi znalecký posudok odmietli poskytnúť!!
  Policajt Rozman ako aj prokurátor JUDr. Tokár hrubo porušili moje právo oboznámiť sa so znaleckým posudkom znalca s cestnej dopravy, ktorý vypracoval Ing. Imrich, napriek tomu, že som o tieto spisy požiadal

  2
  niekoľkokrát aj formou zákona č.211/2000!! Policajt Rozman a JUdrlant Tokár hrubo porušili moje práva dané úst. § 34 ods.1) Tr. poriadku!!
  Dvakrát som požiadal ministerku spravodlivosti Mgr. Máriu Kolíkovú o preskúmanie rozhodnutia Okresného súdu Košice II č. 1Sprl/46/2020 zo dňa 12.11.2020 a rozhodnutie Kraj. súdu v Košiciach č. 1Sprl/163/2020 zo dňa 17.12.2020!!
  Až na príkaz MS SR sa Okresný súd v Košiciach uráčil rozhodnúť, že mi pošle žiadaný znalecký posudok znalca Ing. Ladislava Imricha a to 24.05.2021!!!

  Bolo mi hrubo odňaté právo na poskytnutie fotokópii znaleckého posudku Ing. Ladislava Imricha a to prokurátorom JUDrlantom Igorom Tokárom a hore uvedenými Okr. a Kraj. súdom!!!
  Ako dozorný prokurátor vo veci JUDr. Igor Tokár, neupozornil vyšetrujúceho policajta Rozmana na porušenie ustanovenia o vyšetrovaní mojej osoby ako svedka, pričom svojím rozhodnutím č. ČVS: ORP-20/DI-KE-2019 až dňa 24.07.2019 bolo vznesené na moju osobu obvinenie z prečinu ublíženia na zdraví podľa § 158 Tr. zákona a to bez toho aby som si znalecký posudok prečítal v prípade sa voči nemu odvolal alebo kládol znalcovi otázky!!!
  Znalec Ing. Ladislav Imrich nedodal v danej lehote znalecký posudok z dopravnej nehody zo dňa 11.02.2019 a to do 30 dní, ktoré mu určil policajt Rozman Uznesením zo dňa 18.02.2019.
  Ing. Imrich ukončil svoj znalecký posudok dňa 03.05.2019 ale poslal ho policajtovi Rozmanovi až v 7 mesiaci 2019 roku!!!!

  Privolaný znalec v Odbore cestná doprava Ing. Ladislav Imrich uviedol nepravdy v znaleckom posudku ( ktorý bol dodaný až po 5 mesiacoch policajtovi Rozmanovi), ktorý ho poslal dozornému prokurátorovi JUDr. Tokárovi, ktorí zrejme usúdili, že nehodu zapríčinil vodič p.Remata a preto sa dohodli na tom, že začnú spoločne preťahovať vyšetrovacie úkony aby mohli v konečnom dôsledku zmariť moje právo na
  3
  súdny proces kde by som sa pomocou právneho zástupcu ( čo mi nebolo umožnené zákonným ustanovením podľa § 34 ods.1 Tr. poriadku) obhájiť voči trestnému stíhaniu podľa § 158 ods. 1 Tr.zákona . Bolo mi odmietnuté prokurátorom JUDr. Igorom Tokárom, predsedom Okresného súdu Košice II JUDr. Adriánom Pažúrom, predsedkyňou Kraj. súdu Košice JUDr. Federikou Zozuľákovou ako aj podpredsedom Kraj. súdu JUDr. Jozefom Maruščákom oboznámiť sa so znaleckým posudkom, klásť znalcovi otázky a možnosť spochybniť znalecký posudok Ing. Ladislava Imricha v konaní pred sudcom a prípadne povereným obhajcom, ktorý mi bol vyšetrujúcim policajtom Rozmanom odmietnutý, napriek tomu, že som o znalecký posudok požiadal formou zákona č. 211/ 2000 Z.z
  Po neustálych sťažnostiach na MS SR mi konečne bol zaslaný dňa 07.06.2021 Znalecký posudok č.36/20219 zo dňa 03.05.2019????
  Po dôkladnom prečítaní posudku.
  Tak ako som predpokladal Ing. Ladislav Imrich, je nekompetentný ako znalec v odbore cestná doprava lebo v mojom ( alebo viacerých prípadoch) hrubo porušil ustanovenie § 347 Tr. zákona!!
  Odôvodnenie

  Dňa 11.02.2019 som sa chcel dostať z ulice Peknej domov nad Jazerom, kde mám trvalé bydlisko.
  Na hlavnej ceste Rastislavova smerom k starej nemocnici stála kolóna motorových vozidiel pretože mali na semafore červenú.
  Vodič, ktorý si všimol, že dávam smerovkou znamenie na odbočovanie vľavo, ostal stať na úrovni križovatky.
  Chvíľku som postál na úrovni križovatky ulice Peknej a pozeral som na vodiča stojaceho po mojej ľavej ruke, ktorý mi dal znamenie, že môžem bezpečne prejsť križovatkou.
  Keďže sa jedná o vodiča, ktorý tým, že mu bol vydaný DI PZ vodičský preukaz je spôsobilý a náležite poučený o dôležitom rozhodnutiu ( pokynom ruky) som sa pohol smerom na úroveň stojaceho auta, s ktorého mi vodič dal pred tým pokyn, že môžem pokračovať v jazde .
  4
  Videl som ako sa vodič pozrel do spätného zrkadla a keďže nevidel v ľavom jazdnom pruhu žiadne vozidlo, dal mi pokyn aby som pokračoval v jazde.
  Vyprosujem si, aby nespôsobilý znalec Ing. Imrich, ktorý na strane 29 zn. posudku uráža a vyjadruje sa o vodičovi ako o nespôsobilej a nepoučenej osobe!!
  Taktiež si vyprosujem od Ing. Imricha aby sa vyjadroval k mojej technike jazdy ako nesprávnej!!
  Ing. Imrich má moju osobu za hlupáka?
  Opak je pravdou!!!
  Keď mi dal vodič pokynom ruky, že môžem pokračovať v jazde, pohol som sa a zastavil som na úrovni stojacích aut, tak aby som sa presvedčil, že vodič mi dal správny pokyn a na vozovke sa nenachádza žiadne vozidlo.
  Keď som sa presvedčil, že na vozovke nie je žiadne vozidlo, pohol som sa smerom na jazdný pruh, ktorý smeruje na sídlisko nad Jazerom ( smer Ryba). Keď som sa nachádzal s mojim autom už v mojom jazdnom pruhu , zbadal som ako asi zo vzdialenosti 50 m sa na moju zadnú časť auta rúti asi 90 km rýchlosťou vozidlo značky Pegueot , ktorého vodič balancoval zo strany na stranu ako by sa nevedel rozhodnúť na ktorú stranu sa ma zaradiť.
  Predpokladám, že vodič Peugeotu sa nevenoval náležite cestnej premávke a v poslednej chvíli videl moje auto ako prechádzam z jeho jazdného pruhu na môj jazdný pruh a zrejme spanikáril a v dôsledku, že by mohol naraziť v dôsledku intenzívneho brzdenia a šmyku auta do vpravo stojacích vozidiel, strhol volant vľavo čím narazil do mojej ľavej časti vozidla, ktoré už bolo v jazdnom pruhu na smer Ryba.
  Vodič p. Remeta jednoznačne zapríčinil kolíziu dňa 11.02.2019!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Nekompetentný znalec Ing. Imrich nikde neuvádza pod akým uhlom vodič Peugeotu narazil do môjho auta!  5
  Vo svojej výpovedi p. Remeta vypovedá, že volant držal rovno a prudko brzdil, ale Ing. Imrich na strane 19 znaleckého posudku tvrdí, že, citujem:
  Vodič vozidla Peugeot 407 reagoval na vznik kolíznej situácie intenzívnym brzdením , pričom sa s najväčšou pravdepodobnosťou sa pokúsil zabrániť stretu vozidiel aj náhlou zmenou smeru jazdy vľavo.
  Akých vozidiel? Vpravo alebo vľavo????????
  P. Ing. Imrich !!!!!!!!!!
  Nevedel som, že Ing. Ladislav Imrich sedel ako duch na sedadle za vodičom p. Remetom a všetko pozorne sledoval!?
  Kde tento neznalec videl aby sa vodiči vyhli kolízii tak, že sa navzájom zrazia!!

  Nakoľko mám automatickú prevodovku nevyvinul som dostatočnú rýchlosť aby som sa rýchlo vzdialil na bezpečné miesto vpravo na okraj môjho jazdného pruhu pred nebezpečným vodičom p. Remetom!!

  Tu by som chcel upozorniť nespôsobilého znalca Imrich na to, že keby si riadne popozeral fotokópie priložené k posudku tak by si všimol, že na strane 54 posudku je jasne vidieť, že môj Opel Vectra má AUTOMATICKÚ PREVODOVKU a preto akcelerácia z miesta je pomalšia ako u mechanických prevodoviek!!! JA, ako majiteľ tohto vozidla som si toho plne VEDOMÝ!!!
  Tento rozdiel však znalec Imrich nepozná!!!!
  Týmto chcem povedať, že keby som videl na konci cesty ( kde je výhľad až ku križovatke smer na cintorín, okolo 100 m) vozidlo, nepohol by som sa z miesta pokiaľ by to nebolo bezpečné!!!!
  Bol som vodičom s povolania a mám 30 ročnú prax a po celú tuto dobu som nemal jedinú kolíziu!!
  Neznalec Ing. Ladislav Imrich na svojich video rozprávkach vykresluje ako
  6
  Peugeot 407 naráža do môjho Opelu Vectra.
  Ako tento neznalec vedel, že vozidlo Peugeot išlo tesne pri ľavej čiare, ktorá oddeluje jazdné pruhy?? ( pardon on sedel ako duch za vodičom Remetom)!
  Pritom v znal. posudku na strane 16 je nakreslený náčrt, na ktorom Ing. Imrich uvádza, že p. Remeta správne uviedol miesto stretu vozidiel a to v bode 6. 20m od pravej krajnice .
  Tu by som dal do pozornosti hrubé pochybenie v prospech vodiča p. Remetu a v môj neprospech neznalca Ing. Imricha, ktorý vo svojich výpočtoch zámerne neuviedol šírku a dlžku vozidla Pegueot 407 pretože pri nákrese na liste č. 12 Ing. Imrich uvádza, že šírka jedného jazdného pruhu je 4.20 m a celková šírka vozovky je 11.1 m ??!!
  3x 4.20= 11.1 m???
  Takže, keď šírka jedného jazdného pruhu je 4.20 m, v ktorom stáli vozidla na signál ,, červená“ vodič Peugeotu sa pohyboval pri ľavom kraji vozovky,
  Šírka auta Peugeot je 1911 cm, to znamená, že od oddelovacej čiary pravého jazdného pruhu a krajom Peugeotu bola medzera 2289 cm!!
  Stojace vozidlo v pravom jazdnom pruhu, predpokladajme, že má šírku 200 cm, vozidlo stálo v strede vozovky takže na každej jeho strane je voľný priestor 110 cm, takže p. neznalec Ing. Imrich, koľko je 2289 cm +1100 cm?
  Vedľa stojacích aut v pravom jazdnom pruhu by bezpečne prešla TATRA 111!!!!

  Vozidlo p. Remetu by bezpečne prešlo okolo vpravo stojacích aut!!!!!
  Preto som s prekvapením čítal úryvok z fantastického románu pod názvom ,, znalecký posudok č. 36/2019 zo dňa 03.05.2019“ kde je
  7
  napísané, že vodič Peugeotu sa snažil vyhnúť kolízii odbočením doľava, priamo do môjho vozidla!!
  Nakoľko dlžka Pegueotu 407 je 4676 cm, pri rotácii Peugeotu 407 okolo svojej osi sa znalec alebo neznalec Ing. Imrich neopýtal sám seba v akej vzďalenosti pravého jazdného pruhu kde stáli čakajúce auta na zelenú, by sa nachádzal Pegueot 407 pri rotácii v 90 stupňovom uhle??!!
  Na strane 16 znal. posudku je vyznačené miesto nehody podľa p. Remetu 6.20m od pravej krajnice.
  Dlžka Pegueotu 407 je 4676 cm. Pri rotácii Pegueotu okolo osi v 90 stupňovom uhle by sa koľko cm nachádzalo auto p. Remetu v priestoroch pravého jazdného pruhu, Ing. Imrichu??

  Policajt Ing. Imricha poučil v UZNESENI o trestných následkoch nepravdivého znaleckého posudku podľa § 347 Tr. zákona!

  Napriek tomuto poučeniu Ing. Ladislav Imrich toto poučenie nerešpektoval a opakovanie v znaleckom posudku vedome preferuje klamstvo, predkladá nezákonné dôkazy, ktoré sú jednoznačne v prospech vodiča p. Remetu a môj neprospech v konečnom rozhodnutiu súdu.

  Napríklad na str. 18 posudku Ing. Imrich presvedčivo prirovnáva kolíziu, na ktorej je jednoznačne vidieť, že vozidlo čelne narazilo do boku druhého vozidla!!
  Vodič Peugeotu narazil do môjho vozidla do boku pozdlžne ( neznalec Ing. Imrich neuviedol uhol nárazu)!!
  Na snímke vľavo neznámeho vozidla je vidieť, že to bol čelný náraz vozidla do boku druhého vozidla!
  Na snímke je evidentne vidieť, že vozidlo má rozbitý celú prednú časť !!
  Na snímke je evidentne vidieť, že vozidlo má deformovanú celú kapotu smerom do vnútra vozidla!!!!!!
  8
  Na snímke vpravo je evidentne vidieť, že na vozidle Peugeot je kapota deformovaná len na ľavej strane smerom k ľavému kolesu, ktoré nie je poškodené ( snímka na str. 43 posudku) a preto je evidentné, že vozidlo Peugeot sa po mojom ľavom zadnom blatníku šmýkalo až ku zadnému ľavému kolesu a to keď už som bol vo svojom jazdnom pruhu, ktoré je poškodené!!
  Ing. Ladislav Imrich porovnáva neporovnateľné aby zmaril spravodlivé vyšetrenie tejto dopravnej nehody a len v prospech p. Remetu!!
  Napriek tomu na str. 17 Ing. Imrich uvádza, že použil katalógové listy EVU!
  Tento Ing. Imrich robí z mojej osoby hlupáka? Sám je hlupák!!

  Celý znalecký posudok Ing. Ladislava Imricha vykazuje známky nepravdivých informácii, ktoré mali vplyv na konečné rozhodnutie súdu a výške trestu v neprospech mojej osoby ale v prospech p. Remetu.

  Žiadam aby znalecký posudok č.36/2019 zo dňa 03.05.2019 bol v celom rozsahu zrušený, pretože znal. posudok je nekompletný, nie sú konkretizované všetky argumentačné body, ktoré som uviedol v tr. oznámení na Ing. Ladislava Imricha. Opísal som zistené vady skutkového stavu.
  Boli neúplné a nedostatočné za účelom aby neznalec Ing. Imrich zmaril spravodlivé vyšetrenie DN!!
  Znalecký posudok je len formálny, obsah je nedostatočný, javí známky klientelizmu a výpočty sú nastavené v prospech p. Remetu!!
  Žiadam aby sa náležite a zákonne preskúmal znalecký posudok č. 36/2019 zo dňa 03.05.2019, ktorý vypracoval znalec v odbore cestná doprava Ing. Ladislav Imrich.

  Žiadam aby sa vykonal nový znalecký posudok!!
  V prípade dokázania porušenia § 347 Trestného zákona Ing. Ladislavom Imrichom si nárokujem od jeho osoby odškodnenie za nemajetkovú ujmu
  9

  10 000 eur , pretože Ing. Ladislav Imrich svojím preťahovaním v konaní (nedodal znal. posudok v zákonnej lehote) zapríčinil, že moja osoba sa včas nemohla zoznámiť s jej obsahom aby som sa k posudku mohol vyjadriť, dávať znalcovi otázky a prípadne sa voči nemu odvolal, ktoré žiadam vyplatiť do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia na moju domovú adresu.

  S pozdravom

Powered by Komento