Bývalá sudkyňa Javorčíková: Sudcom najviac ublížili sudcovia samotní (+ video)

Foto N - Tomáš Benedikovič| dennikn.sk | Veronika Prušová | 30. novembra 2021 |

Foto N – Tomáš Benedikovič

Do roku 2019 bola viac ako dvadsať rokov sudkyňou. Pôsobila na Krajskom súde v Bratislave a práve jej odchod z justície inšpiroval Zuzanu Piussi k tomu, aby nakrútila film Očista. Desať rokov predtým mal premiéru film Nemoc tretej moci, ktorý sa takisto zaoberal pomermi v justícii. Katarína Javorčíková je autorkou námetu dokumentu Očista. V rozhovore hovorí nielen o tomto filme, ale aj o tom:

 • prečo v roku 2019 nadobudla pocit, že už nechce byť sudkyňou,
 • či nie je najväčším problémom súdnictva to, akí ľudia sú sudcami,
 • na akej téme sa dnes sudcovia názorovo delia,
 • prečo sú aj proreformní sudcovia zo súčasného vývoja sklamaní.

Ste autorkou námetu filmu Očista, ktorý je o justícii. Nakrútila ho Zuzana Piussi, ktorá na premiére povedala, že ste ten film vyprovokovali, keď ste si v roku 2019 prerušili činnosť sudkyne preto, lebo na Slovensku sa nedá byť sudkyňou. Zmenilo sa odvtedy niečo na týchto vašich pocitoch? 

Predovšetkým by som chcela uviesť presný význam mojich slov. Laici možno nerozoznávajú nuansy tak ako právnici. Nepovedala som, že sa nedá byť sudkyňou. To sa určite dá. Vymenovala som dôvody, pre ktoré som už ďalej sudkyňou nechcela byť.

Prečo ste ňou nechceli byť? 

[ Aktivujte si zasielanie Newsfiltra každý večer do 20:00 na e-mail. Odber si aktivujte jedným kliknutím. ]

Bola som sudkyňou vyše 25 rokov a tie podmienky sa stále nemenili. Nevidela som východisko, ako rozhodovať o spisoch včas a kvalitne tak, aby som aj ja mala duševnú pohodu a súkromný život. Mala som pocit beznádeje, že sa nič nemení, hoci došlo k politickým zmenám a menil sa aj manažment súdnictva. Všetko však závisí od konkrétneho súdu a konkrétneho vedenia a od vzťahov, ktoré na súde sú.

Video: Exsudkyňa Javorčíková: Threema je o novej generácii sudcov, netreba čakať, že problém vyhnije
(autorky: Veronika Prušová, Martina Koník)

https://youtu.be/vK2UG_i7ogg

Máte pocit, že za tie dva roky sa niečo výrazne zmenilo? 

Nemyslím si, že sa to na najviac preťažených súdoch zmenilo. Zatiaľ sa len hľadajú cesty, ako to zmeniť. Stále máme súdy, kde sa rozhoduje veľmi dobre, bez nejakých problémov, pokiaľ ide o zaťaženosť sudcov. Sú však súdy, ktoré sú dlhodobo veľmi preťažené a sudcovia na nich sú vyhorení. Hľadajú cestu, ako uniknúť z toho zovretia, pretože je to ľudsky aj odborne veľmi náročné.

Pri premiére filmu Očista. Vpravo autorka Zuzana Piussi a v strede dramaturg Vít Janeček. Foto – N

Vo filme Očista sa prelínajú príbehy dvoch ľudí. Prvý je o bývalej žeriavničke ružomberských papierní, vdove, ktorú privatizér Milan Fiľo zažaloval pre 300-tisíc eur. Ona prišla šesť či sedemkrát na pojednávanie do Bratislavy a aby to stihla, vždy vstávala na vlak, ktorý ide z Ružomberka o druhej ráno. On ani raz neprišiel, trval však na svojej účasti, a tak sa pojednávanie znovu a znovu odročovalo. Napokon žalobu stiahol. Ako je možné, že toto nejaký sudca toleruje a môže sa to stať? 

Sudkyňa v danom prípade nevyužila nástroje, ktoré jej zákon ponúkal a ponúka. Okrem toho vždy treba zohľadniť vzdialenosť účastníka konania od miesta súdu. Je neempatické a určitým spôsobom aj neetické, ak je účastník zo vzdialenosti 300 až 400 kilometrov predvolávaný na pol deviatu ráno.

A čo je horší problém, súdny sporový poriadok hovorí, že účastník konania sa musí ospravedlniť z neúčasti na pojednávaní včas a uviesť vážne okolnosti. Právny zástupca v tejto veci veľmi dobre bránil klientku, že ide o účelové ospravedlňovanie, že žalobca chce ukázať silu v tomto spore. V deň pojednávania, keď prekonajú všetky prekážky, aby došli včas, on pošle ospravedlnenie, že jednoducho trvá na právnom zástupcovi, ktorý prísť nemôže. Hoci ho zastupuje veľká advokátska kancelária.

Beriem to ako typický príklad šikany jedného účastníka a jeho bezmocnosť. Tie následky, s ktorými je spájaná takáto neúčasť, pociťuje veľmi ťažko a cíti sa ohrozený. Na druhej strane vidieť bezbrehú svojvôľu žalobcu. Jednoducho odignoruje päťkrát pojednávanie, na ktoré nepríde, a stavia tak protistranu do bezmocnej pozície.

Druhý prípad sa týka takzvaného fekálneho fantóma. Ide o prípad, kde sú dvaja odsúdení. Jeden, voči ktorému sú dôkazy, sa aj priznal. Druhý, syn generála Macka, vinu popiera a nie sú voči nemu dôkazy. Napriek tomu ho Krajský súd v Bratislave odsúdil. Opakujem sa: ako je možné, že sa toto môže stať? 

Ako bývalý sudca poviem jednoznačný názor až potom, keď poznám ten prípad bližšie. Neviem, či ten prvý páchateľ je odsúdený právoplatne, a neviem časový moment, kedy bol odsúdený pán Macko, či v čase, keď bol odsúdený aj pravý páchateľ, hoci ak nevieme, či bol právoplatne odsúdený, tak je to pravý v úvodzovkách.

On sa k tým činom priznal. 

Samozrejme, že ľudsky to naznačuje, že on je ten pravý páchateľ a ten druhý je stíhaný nezákonne a nedôvodne a že sa mu stala veľká krivda. Vyzerá to tak. Ale opakujem, že neviem, či bol pán Macko odsúdený po tom „pravom” páchateľovi. Ako trestný sudca by som minimálne prerušila konanie, ak by som mala indície, že je tu iný páchateľ. Ak sa to stalo potom, ako bol ten jeden právoplatne odsúdený, tak je to pre mňa nepochopiteľné.

Generálov syn bol odsúdený po tom pravom páchateľovi. Čo tieto dva prípady vypovedajú o stave slovenského súdnictva? 

Generál Macko, otec odsúdeného, to pomenoval transparentne. Cíti to ako nástroj na jeho odstránenie a škandalizáciu cez osobu svojho syna.

A ako je možné, že cez súd dokáže niekto šikanovať obyčajného človeka? 

To sú tie systémové zlyhania, ktoré potom možno viedli k Búrke, Víchrici a všetkým tým policajným zákrokom. Ak je to tak, ako naznačuje generál Macko, že to bolo z pozadia ovplyvňované, je to vážny signál, že súdny systém zlyháva. Nechápem, ako sa mohlo stať, že v odvolacom konaní, hoci prvostupňový súd ho oslobodil, bol odsúdený, hoci v tom čase mal byť minimálne zistený a trestne stíhaný iný páchateľ. Stále mi to evokuje, že odvolací súd si to mal preveriť a vyrovnať sa s tým.

Neukazujú tieto dva prípady, že najväčším problémom našich súdov možno nie je ani tak ich technické vybavenie a to, či má zabezpečený personálny aparát, ale to, akých máme sudcov? 

Ľudský faktor je absolútne rozhodujúci. Opakujem to aj z pozície iniciatívy Za otvorenú justíciu. Sudcovia majú vážne problémy, ktoré bránia ich rovnomernému zaťaženiu, ale je tu aj to, že sa menia často zákony a že nie je na súdoch dostatok administratívy. To všetko má dosah na efektivitu konania. Pokiaľ hovoríme o spravodlivom a zákonnom rozhodovaní, to závisí od ľudských kvalít. Žiaden zákon ani súdny manažment ho nemôže ovplyvniť. Je veľmi dôležité, kto sa do systému dostane, s akou etickou, morálnou, odbornou výbavou. A ako sa potom v priebehu výkonu svojej funkcie dokáže principiálne správať, aj keď sú na neho vyvíjané tlaky. Pretože tie budú vždy.

Katarína Javorčíková počas zasadnutia súdnej rady. Foto – TASR

Čo s tým? Ako sa to dá zmeniť?

Už tým, čo máme. Začať treba výberovými konaniami, ktoré sa veľmi prísne nastavili. Som rada, že popri odbornosti zohráva veľkú rolu aj osobná integrita. Ak sú dobre nastavené výberové komisie, sama som bola v niekoľkých, je oveľa prísnejší prístup, aby sa dopracovali k tomu, aký je kandidát odolný. Aby zistili, aké má hodnotové nastavenie, či dokáže ustáť svoj názor. Bola som svedkom, že niektorí uchádzači sa dokonca rozplakali. Keď sme vyvinuli na nich tlak, aby obhájili svoj právny názor, tak ho neustáli.

To sa rozprávame o ľuďoch, ktorí na súdy prichádzajú, ale problémom sú tí, ktorí tam už sú. Sudcovia sú menovaní na celý život. 

Faktom je, že pri vstupe do systému sa dlhé roky systém krivil. Rozhodovali iné veci ako odbornosť a nastavenie kandidáta. Bolo verejné tajomstvo, že do niektorých výberových konaní sa prihlasovali ako keby vopred vybraní ľudia. Aj tí iní, ktorí sa prihlásili, potom odišli, pretože nemali pocit, že sú súčasťou férovej súťaže. Týmto nekorektným vstupom do systému je zloženie sudcovského zboru určitým spôsobom degradované. Sudca, ktorý nekorektným spôsobom vstúpi do systému, musí splatiť to, že sa tam dostal.

Takže je vydierateľný? 

Takže je vydierateľný. Samozrejme, že časom sa môže zmeniť. Každý sa mení. Možno okolnosti dokážu meniť aj sudcov. Dôležité je aj to, aká atmosféra vládne v systéme, kto a ako vedie justíciu a súdy. Aké hodnoty reprezentuje vedúca skupina v justícii. Od toho závisí, či skutočne víťazí to, ako sudca kvalitne pracuje a ako sa dokáže správať ako človek, alebo rozhodujú iné veci, a to, či je lojálny alebo či dokonca vie sľúbiť nejaké rozhodnutia. Má to veľa premenných.

Vo filme zaznie myšlienka, že ten systém by mal vyhniť, a tak sa zbaviť čiernych oviec, ktoré robia justícii zlé meno. Súhlasíte s tým? 

Možno pred desiatimi rokmi by som s tým aj súhlasila. Medzičasom však došlo v justícii k veľkej generačnej obmene sudcovského zboru. Ak sa pozrieme na Kočnerovu Threemu, tá sa netýka starej generácie sudcov, nie je to o bývalých komunistoch, ktorí prešli do systému zo starého zriadenia. Do veľkej miery sa týka mladšej generácie sudcov. A tu sa prejavuje spôsob, akým sa ľudia prijímali do systému. Čakať, že to vyhnije za 25 rokov, je veľmi zlý zámer.

Toľko času už pri takej nízkej dôveryhodnosti súdnictva asi ani nemáme. 

Tiež si myslím, že už je pár minút po dvanástej. Sudcovský zbor má naďalej veľký potenciál slušných sudcov. Som o tom presvedčená. Tí sa nezapájali len preto, lebo chceli svojím životom a prácou dať najavo, že sú ľuďmi na správnom mieste a dávajú tejto práci všetko. Sú to takzvaní robotníci práva, veľakrát vyhorení. Doplácajú na to, že sa súdnictvo nemanažuje tak, aby mali podmienky na prácu. Ale nedá sa to. Každý člen stavu je zodpovedný nielen za seba, ale za stav ako taký.

Myslíte si, že to už väčšina sudcov pochopila? Že je naozaj nevyhnutné poukazovať na prešľapy tých, ktorí v tom systéme nemajú byť?

Neviem, či je do tej miery myslenie sudcov nastavené tak, že je to nevyhnutné. Skôr sa cítia ukrivdení v tom, že majú veľa problémov v práci a tie sú objektívne. Ale to nie je ten hlavný kľúč. Tým sú sudcovia a ich kvalita. Mnoho z nich povie, že sa necítia kompetentní posudzovať svojho kolegu, že na to sú iní. Máme pritom sudcovskú samosprávu. Sudcovia sa chcú spravovať sami. Dávajú to najavo sudcovské rady a aj v súdnej rade sú určité prvky tejto samosprávy. Som presvedčená, že koncom 90. rokov sme ako súdna moc dostali akýsi bianko šek s veľkou sumou. Mali sme presvedčiť všetkých, že sme ho hodní a že ho premeníme a dáme spoločnosti to, čo od nás očakáva.

A to sa asi nestalo.

To sa nestalo.

Pred dvomi rokmi ste napísali, že najväčším nepriateľom sudcov sú sudcovia samotní. Platí to stále alebo sú dnes sudcovia jednotnejší?

Myslím si to doteraz, že ten, kto ublížil sudcom najviac, boli sudcovia samotní. Z radov sudcov bol už aj minister spravodlivosti. Súdna rada bola vedená vo veľkej majorite sudcami. To, čo sa udialo v minulosti, boli ľudské tragédie, šikana ako do knihy a to robili sudcovia sudcom. Nerobili to politici v systéme.

A dnes? 

Začínajú sa tu nové procesy a závisí len od toho, či sa tieto procesy budú vedieť dotiahnuť do konca, aby sa dostali do života. Ak sa to podarí, môže sa ukázať nejaká nová cesta.

V minulosti bolo zreteľné, že sudcovia sa delili na harabinovcov a tých druhých. Tí druhí, to bola len hŕstka. Delia sa sudcovia aj dnes? 

Nemyslím si to. Generačnými výmenami už mnohí sudcovia nepoznajú tieto súvislosti a možno ani nevedia, o čom hovoríme. Teraz je to skôr názorová rozdielnosť v tom, aké má sudca práva a povinnosti.

Vlastne názor na to, kto by sa sudcom vôbec mal stať. 

Kto by ním mal byť, ale aj na to, čo by mal dávať spoločnosti. A to nielen z hľadiska odborného, ale aj z hľadiska toho, aby sa správali primerane tomu, čo spoločnosť očakáva. Dôležité je aj to, kto justíciu vedie. Cez prizmu toho spoločnosť justíciu vníma. Cez lídrov sa vnímajú politické strany, ale aj súdna moc.

Momentálne je ministerkou bývalá advokátka a politička Mária Kolíková, ktorá niektorých sudcov vyrušuje vyjadreniami o tom, že proti jej reforme sú aj korupční sudcovia. Vyrušuje vás to? Prekáža vám hádzanie sudcov do jedného vreca? 

Hádzanie sudcov do jedného vreca mi vždy prekážalo. Tak, ako sú politici citliví na seba, sú citliví aj sudcovia. U ministerky Kolíkovej viem oceniť, že cíti veci principiálne a robí preto, že chce niečo zmeniť. Druhá vec je, či si nastavila také cesty k dosiahnutiu cieľa, aby ju k nemu aj doviedli. Robiť reformu sudcov bez sudcov nie je dobrá cesta. Aj v súdnej rade sme mali veľakrát trecie plochy len preto, že sme mali málo času kvalitne spripomienkovať to, čo sa pripravuje. Robilo sa to bez nás. Postaviť súdnu radu len do roly, že sa môžeme zapojiť v rámci legislatívneho procesu pripomienkou, je nešťastné.

Ak by nás pribrala ako partnera, mnohému by sa vyhla. A to platí aj o súdnej mape. Mohla v konečnom dôsledku presadiť veľa z toho, čo presadiť chce, ale sudcovia by mali mať aspoň minimálny pocit, že vedia, prečo to tak má byť, ak sa to opakovane mení – a tá posledná zmena súdnej mapy bola veľmi rýchla. Napríklad Krajský súd v Banskej Bystrici z nej náhle zmizol a ostal len Krajský súd v Žiline. Nevieme však prečo, a to sú veľké zmeny.

Mária Kolíková. Foto – TASR

Znamená to, že ani s vami, teraz myslím skupinu označovanú za proreformných sudcov, nekonzultovala pripravované zmeny? 

Neviem o tom, že by z našej skupiny bol niekto v nejakej pracovnej skupine.

Eva Behranová tam bola. 

Ona áno, ale aj z titulu toho, že pracovala aj ako podpredsedníčka Krajského súdu v Trnave. Nikdy však s nami o tom nehovorila. Nebolo to tak, že by nás niekto oslovil, aby sme ponúkli svoje nápady. Alebo že by nám povedali, že je tu základný návrh, vyjadrite sa. Nič také nebolo. Združenie sudcov Slovenska vyčíta ministerke to isté.

Vlani skončili v putách trinásti sudcovia, následne pribudli ďalší obvinení z korupcie. Obmenila sa súdna rada. Ministerka spravodlivosti predstavila reformy, ktoré chce urobiť. Vyzeralo to celkom nádejne pre justíciu, ale aj z toho, čo hovoríte sa zdá, že aj proreformní sudcovia sú sklamaní. Je to tak? 

Áno. Mali sme pocit, že nastali časy, keď sa dajú veci meniť. Že je na to politická vôľa. A to nielen legislatívna, ale aj na to, aby si sudcovia uvedomili, že v justícii sa stalo niečo veľmi zlé, čo nás stiahlo na to pomyselné dno, a že treba robiť veci pre to, aby sme sa z toho dostali. Chceli sme tú cestu ukázať sudcom v spolupráci s nimi.

Ministerka išla cestou rušenia súdov, zväčšovaním súdnych obvodov, čím by sa mala zabezpečiť špecializácia sudcov, ale aj popretŕhať korupčné väzby. Aké kroky by ste navrhli vy? 

Nezúžila by som to len na súdnu mapu. To je len jeden z nástrojov. Nikto nebol proti tomu, aby sa zväčšili súdne obvody tam, kde nie je špecializácia. Určite by som zrušila najskôr okresné súdy, ktoré toto nenapĺňajú. Až keby sa „upratali“ okresné súdy, potom v druhom kroku by som upravovala krajské súdy. Po prvé to chcelo veľkú prípravu aj so sudcami. Nikto z nich vám nepovie, že nechce, aby sa zrušili niektoré súdy. Každý povie, že áno, uznávame, že ak je niekde osem sudcov, treba to zrušiť. Vyselektovala by som teda súdy, kde to možné nie je. A tam, kde špecializácia je, ale z nejakého dôvodu je dobré, aby sa tento súd začlenil do nejakého menšieho, tak to musí byť veľmi dobre odkomunikované s dotknutými ľuďmi.

A čo si myslíte o myšlienke mestských súdov v Košiciach v a Bratislave? 

To je dobrá myšlienka. Už v tomto štádiu, keď sa toto volebné obdobie preklápa do druhej polovice, by bolo dobré, aby minimálne mestské súdy a krajské správne súdy prešli.

Nedávno som hovorila so sudkyňou Krajského súdu v Bratislave Danou Jelínkovou Dudzíkovou, ktorá povedala, že ak reforma neprejde, bude to dobrá správa pre súdnictvo. Myslíte si to tiež? 

Ak myslela súdnu mapu, tak by nebolo dobré, aby celá súdna mapa, teda všetky štyri zákony, ktoré ju nastavujú, prešli. Nie je to dobre nastavené.

Je to sudkyňa, ktorá chce zažalovať ministerku za výrok, že proti reforme sú aj korupční sudcovia. Cíti sa tým dotknutá. Vy ste tiež proti reforme. Dotkli sa vás vyjadrenia ministerky? 

Nie. Ak budeme takto navzájom komunikovať, len to prehĺbi antagonizumus medzi nami a k ničomu dobrému to nepomôže.

Ste bývalou sudkyňou aj prokurátorkou. Nevyrušuje vás, ako momentálne využíva generálny prokurátor paragraf 363? 

Odpoviem len ako laik. Dozvedám sa o tých prípadoch len z médií, a preto ich neviem posúdiť. Ale to, ako sa to komunikuje, vzbudzuje v ľuďoch neistotu a nepochopenie. A to nikdy nie je dobrá cesta. Nechcem, aby generálny prokurátor skladal účty verejnosti, ale ak sa už nejaká kauza medializuje, bolo by dobré, aby dodržal to, čo povedal pri svojej kandidatúre, teda že bude transparentný. Aj pre neho samého je to zlá cesta, ak rozhodne silovo, autoritatívne a nevysvetlí to ľuďom. Nemám z toho dobrý pocit, ale netrúfam si jednoznačne povedať, či je to za čiarou alebo v poriadku.

V poslednom roku sme svedkami očisty spoločnosti. Nenapĺňajú vás aj takéto jeho rozhodnutia istou skepsou, či sa tá očista podarí? 

Ak ľudia stratia dôveru voči všetkým inštitúciám, tak to je veľmi nebezpečné. Vedie to k chaosu, anarchii a k využívaniu násilia.

Spomínate dôveru a tú má justícia veľmi nízku. Čo môžu sudcovia urobiť pre to, aby si ju získali späť? 

Sudcovia sa bránia tým, že z tých výskumov vyplýva, že politická moc veľmi zasahuje do súdnej moci. To je vraj hlavný dôvod nízkej dôveryhodnosti. Dobre nastavený sudca je však taký, že ak sa aj politická moc pokúša ho ovplyvniť, tak ho neovplyvní. Je to v nás sudcoch.

Aj keď sú spoločenské podmienky akékoľvek, a my sme to v našej skupine zažili, tak principiálnosť a snaha zachovať si vlastnú tvár zvíťazili. Ak by sudcovia boli nastavení podobne a vždy by sa ozvali, ak by sa diali veci, čo nie sú hodné štandardov, ktoré sudca má mať, tak by sme na tom boli oveľa lepšie. Pokiaľ sudcovský stav túto sebareflexiu neprijme a bude to brať ako nedovolenú kritiku, tak tá dôveryhodnosť sa veľmi nepohne. Nemôžeme očakávať, že dôveryhodnosť dostaneme zvonku. Musíme si ju vybudovať sami ako stav. Musíme selektovať také osobnosti, ktoré nás reprezentujú, aby im ľudia dôverovali a uverili, že to, čo hovoria, je pravda a je to dobré.

Myslíte si, že si to sudcovia uvedomia aj o rok pri voľbách členov do súdnej rady? 

Som veľmi zvedavá. Po prvý raz budú voľby podľa regiónov, a teda budú oveľa lepšie poznať kandidátov. Bude veľmi zaujímavé, aké osobnosti budú vyselektované.

Sú tieto regionálne voľby správny systém? 

Ukáže sa to teraz. Skôr som bola za to, aby si všetci sudcovia volili všetkých deviatich kandidátov. I keď sa to vypomstilo voči nám. V roku 2017 sme ako malá skupina boli prevalcovaní. Tak, ako sa volí prezident všetkými, že je prezidentom všetkých, tak aj tieto voľby by mali byť také. Ak si zoberieme len regióny Košice a Prešov, v Košiciach je o toľko sudcov viac, že keď budú chcieť, tak neprejde ani jeden Prešovčan. To isté môžeme hovoriť za obvody Bratislava, Trnava a Trenčín, Nitra. Bratislava môže valcovať. Alebo Najvyšší súd má oveľa viac sudcov ako Najvyšší správny súd. Ak sa nepresvedčím, že tento systém bude lepší, tak si myslím, že ten pôvodný bol lepší. Ukáže sa o rok.

Pred desiatimi rokmi nakrútila Zuzana Piussi film Nemoc tretej moci, teda o akejsi chorobe justície. Teraz to bola Očista. Aký film natočí o desať rokov? 

Nemoc tretej moci bola o bezmocnosti sudcov voči vlastnému systému. Očista je o bezmocnosti ľudí, ktorí sú obeťou systému ako účastníci konania. Je to aj o zápase súdnej moci, aby si našla vlastnú tvár, aby bola rešpektovaná. Ak by o desať rokov vznikol ďalší film, tak by to mohol byť taký sumár, čo sme dokázali z tých nastavených zápasov, ktoré sú pred nami. Nechcem povedať, či víťazí dobro nad zlom, ale či sudcovia dokážu potenciál, ktorý tu teraz je, využiť natoľko, že si tú dôveryhodnosť znovu získajú.

Aký je váš odhad?

Závisí to od toho, ako bude manažovaná justícia a aké hodnotové nastavenie sa vnesie na súdy. Vždy to závisí od toho, ako to ide zhora.

Chcem vás dotlačiť k istému odhadu. Či ste v tomto optimistka alebo to vidíte skôr pesimisticky. 

Nádej mi dávajú mladí sudcovia, ktorí sa tak ťažko dostali do systému, cez ťažké skúšky. Mám pocit, že majú chuť, že chcú niečo dokázať. Že chcú byť tými vyvolenými, aby si zaslúžili pomenovanie – ja som sudca a mám právo rozhodovať o druhých tak, aby to bolo prijaté.

Katarína Javorčíková. foto N - Vladimír Šimíček

Katarína Javorčíková. Foto N – Vladimír Šimíček

Katarína Javorčíková

Je absolventkou fakulty práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Štúdium ukončila v roku 1980, keď aj začínala pracovať na prokuratúre. Najskôr na Obvodnej prokuratúre Bratislava IV, od roku 1986 na krajskej prokuratúre. V roku 1992 však z prokuratúry odišla. V tom čase vznikali obchodné súdy, a tak prešla na Krajský súd v Bratislave, kde pôsobila až do februára 2019, najskôr v obchodnej agende, v roku 2008 ju predsedníčka súdu Gabriela Šimonová napriek nesúhlasu preložila na občianskoprávne kolégium. V rokoch 2000 a 2010 bola opakovane zvolená za predsedníčku sudcovskej rady. Ako členka, neskôr predsedníčka bratislavskej sekcie Združenia sudcov Slovenska sa aktívne podieľala na príprave sudcovských statusových zákonov. V roku 2009 zo združenia vystúpila a s niekoľkými kolegami založila iniciatívu Za otvorenú justíciu. Stala sa jednou z jej tvárí. V roku 2019 z justície odišla. Najskôr požiadala o prerušenie výkonu funkcie sudkyne, v roku 2020 sa funkcie vzdala úplne. V máji 2020 sa ako nominantka vlády stala členkou súdnej rady.

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
 • Hosť (capcara ondrej)

  Vážená p. Javorčíková, sudcovia na Slovensku sú len JUDrlanti a MUDrlanti vo svoj prospech a veľká časť týchto parazitov konajú ako tento parazit, ktorý sa neštítil vyhovieť svojmu kamarátovi napriek tomu, že obaja vedeli, že je to protiprávne !!!!!!
  Ich hyenizmus sa prejavuje aj teraz!!! Vo veci všetci zainteresovaní sa snažia ich protiprávne konanie pozametať pod koberec!!!
  Už som o tejto veci na tejto stránke verejnosť informoval ale ako si prečítate tak sa v hyenizme sudcovia, ktorí majú s vecou spoločné vôbec nezmenili. Takže. ilúzie, že v súdnictve na Slovensku sa dačo zmení je len fikcia!! Príjemné čítanie.
  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e  30.08.2020

  Okresný súd v Košiciach
  Štúrova 29
  041 51 Košice

  ŽALOBA  Podávam žalobu zo zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia vo veci Priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods.1písm. d ) zákona SNR č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov pod č. OU-KE-OVVS2-2015/038253 zo dňa 01.12.2015.
  Žalobca
  Capcara Ondrej, nar.31.03.1948, byt. Ždiarska 23, 04012 Košice


  Žalovaný

  JUDr. Milan Konček sudca Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29
  Podľa § 127 ods.1 CSP
  2

  a) Krajského súdu v Košiciach, Štúrova 29


  c) zločin podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia

  d) potrestanie páchateľa tohto skutku podľa právnych zákonov SR.

  Podľa § 132 ods.1 CSP
  Skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu zločinu podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia.

  Petit
  Žiadam aby sa začalo súdne konanie voči JUDr. Milan Konček, sudca Krajského súdu v Košiciach pre zločin podľa §326 ods.1 písm. a), písm. b), ods. 2 písm. b), písm. c), ods.3 písm. c), tr. zákona v jedinečnom súbehu s trestného činu korupcie klientelizmom s trestného činu nezákonného rozhodnutia.
  Rozsudok v mene Slovenskej republiky Sp. zn. 1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 vynesený sudcom JUDr. Milanom Končekom je nezákonný, javí známky korupcie klientelizmom, žiadam aby Vážený súd rozhodol podľa § 287 ods.1 ) tr. poriadku o uložení po vynesení rozsudku povinnosť poskytnúť mojej osobe primerané zadosťučinenie a to formou § 46 ods.1) Trestného poriadku a náhradu škody spôsobenú nezákonným rozhodnutím podľa § 5 ods.1) Zákona 514/2003 Z.z. a to vo výške 10 000 euro s 5% úrokom od roku 2016 a nahradiť trovy konania a poplatky vo výške 334.20 euro a to v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia súdu.

  Žiadam o predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody
  3
  V zmysle § 15 (1) zákona o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci Vás žiadam o prerokovanie môjho návrhu na uspokojenie nároku na náhradu škody spôsobenej začatím a vedením priestupkového stíhania a nezákonným rozhodnutím podľa §5 ods.1, § 3 ods.1 písm.a), § 17 ods.2) zákona č.514/2003Z.z. vo veci Rozsudku č.1 Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016.


  Odôvodnenie

  Na základe oznámenia dňa 14.10.2015 oznamovateľom JUDr. Pavlom Dreisigom Okresnému úradu Košice, odboru VVS predložené oznámenie o podozrení zo spáchania priestupku proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 ods. 1 písm.d) priestupkového zákona, ktorého sa mala dopustiť ,moja osoba, Ondrej Capcara.

  Na tomto podklade mi dňa 18.05-2016 bolo doručené Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016, v ktorom mi podľa úst. § 49 ods.2 s poukazom na úst. § 11 ods.1 písm.b) zákona o priestupkoch za spáchaný priestupok uložil pokutu vo výške 40 euro a podľa úst. § 79 ods.1 zákona o priestupkoch povinnosť uhradiť trovy konania spojené s prejednaním priestupku vo výške 16 euro.

  Proti tomuto Rozhodnutiu som sa odvolal dňa 20.05.2016.

  Dňa 12-07-2016 som na Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy podal ŽALOBU.  C a p c a r a O n d r e j, Ž d i a r s k a 23, 040 12 K o š i c e

  Krajský súd v Košiciach 12.07.2016
  Štúrova 29
  041 51
  Košice


  Žaloba
  4
  Žalobca: Capcara Ondrej, bytom Ždiarska 23
  040 12 Košice
  občan SR
  Žalovaný: Okresný úrad Košice, odbor všeobecnej vnútornej správy
  o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia
  vo veci č.OU-KE-OVVS2-2015/038253, 2015/1769/ZAO zo dňa 01.12.2015 a vo veci rozhodnutia č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016.

  Dňa 18.05.2016 mi bolo doručené Rozhodnutie vo veci č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016.  JUDr.Vantová, nesprávne zistila skutkový stav nedostatočnou kontrolou predmetného spisového materiálu č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014,pretože v Rozhodnutí zo dňa 12.05.2016 opisuje moje údajné invektíva súvisle za sebou,čím moje oprávnené vyjádrenie uvedenej kritiky voči osobe JUDr.Dreisiga vytrhla z kontextu!!! JUDr.Vantová, vychádzala z nesprávne a neuplne zisteného stavu predmetnej veci,nesprávne zistila skutkový stav nedostatočnou kontrolou spisovného materiálu zo dňa 06.06.2014 a na základe klientelickej náklonnosti k JUDr.Pavlovi Dreisigovi opomenula,že vyjádrené


  2
  slová som použil chronologicky ku každému protiprávnemu spáchanemu skutku JUDr.Dreisiga!!
  Preto prikladám,,Záznam o vyjadrení sa k podkladom pre rozhodnutie č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014.Všetky súvisiace slovné vyjádrenia na osobu JUDr.Dreisiga som len okomentoval jeho krivé obvinenia mojej osoby a svojími verbálnymi vyjádreniami do spisovného materiálu som vyjádril len svoj názor na osobu JUDr.Dreisiga,čím som využil občianské právo dane Ústavou SR a to ustanovením čl.26 ods.2)Ústavy SR.Svojím vyjádrením som v žiadnom

  prípade nemohol porušiť ustanovenie § 49 ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch,pretože osoba JUDr.Dreisiga sa nenachádzala v miestnosti pri
  5
  zázname o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie.Moje verbálne vyjádrenie na JUDr.Dreisiga sú relevantné k jeho lživým vyjádreniam,ktoré v Zázname uvádzam a sú súčasťou mojho osobného názoru a kritiky na konanie verejného činiteľa Ústavného súdu SR JUDr.Dreisiga !!!!

  JUDr.Dreisig ako verejný činiteľ musí strpieť kritiku,ktorú som vyjádril do spisu dňa 06.06.2014 ako občan SR,ktorá smerovala k jeho lživým obvineniam mojej osoby. Preto nevidím dôvod, aby som nekritizoval verejného činiteľa JUDr.Dreisiga,ktorý je verejným činiteľom podľa ustanovení §128 ods.1)Tr.zákona a ktorý spolu s JUDr.Hudákom hladali zámienku ako by ma potrestali,pretože kritizujem ich korupčné praktiky,lživé obvinenia mojej osoby,podávaním trestných oznámení na mojú osobu,ktoré sú lživé a hraničia s porušením ustanovenia § 360a ods.1,ods.2 písm.c)Tr.zákona,prečin nebezpečného prenasledovania.
  JUDr.Vantová neakceptovala,že výpoveď svedka je potrebné pre riadne ustálenie skutkového a právneho stavu vyhodnocovať vždy ako celok a tiež v kontexte s ďalšími vykonanými dôkazmi a nie vyextrahovať z výpovede iba tú čásť,ktorá je jednostranne vhodná pre JUDr.Dreisiga a zapadá do obžalobných tvrdení a považovať ju napriek množstvu iných nepresností a bez súvisu s ďalšími protikladnými dôkazmi za vierohodnú.
  Že otázku dôverihodnosti svedka a objektívnej pravdivosti jeho výpovede je potrebné vyhodnocovať v podstatne širšom kontexte,ako len v mechanickom akceptovaní často v jej subjektívnom pohľade na poškodeného JUDr.Dreisiga a na priebeh skutkovej podstaty veci.
  V právnom štáte je neprípustné,aby rozhodnutie správneho orgánu bolo založené iba na subjektívnych pocitoch JUDr.Vantovej a klientelickej náklonnosti k JUDr.Dreisigovi.Moje vyjádrenie v spise zo dňa 06.06.2014 je odozva na lživé výpovede JUDr.Dreisiga, voči mojej osobe a každý musí pochopiť,že


  3
  slušnosť musí pred pravdou ustúpiť a verejný činiteľ musí od občana znášať kritiku,ktorá smeruje k jeho nezákonnému počínaniu a zneužívaniu jeho spoločenského postavenia!! Napriek tomu,že ak sa malo uskutočniť stíhanie mojej osoby pre priestupok podla § 49 ods.1 písm.d) priestupkového zákona,mal

  JUDr.Hudák a JUDr.Dreisig, začať konanie z povinnosti,tak ako mu to ukladá zákonná lehota !!
  6
  Správny orgán musí svoje rozhodnutie vždy oprieť o fakty,ktoré sú jednoznačné a nepochybné!!Funkcia poradcu na Ústavnom súde SR je verejným spoločenským postavením,nie charakterovou vlastnosťou!!! Považovať výpoveď JUDr.Dreisiga za automaticky dôverihodnú a významnejšiu ako mojú je hrubý klientelizmus zo strany JUDr.Vantovej. Skutočnosť,že JUDr.Dreisig zastáva funkciu poradcu na ÚSSR ešte nevylučuje,že môže svojú výpoveď subjektivizovať tak,aby zodpovedala jeho vnútornej predstave o priebehu skutkového deja a o mojích pohnútkach a to napriek tomu,že takáto predstava nemusí zodpovedať objektívnej realite.Vyjadrenie JUDr.Vantovej,ktorá vyvodila dôverihodnosť výpovede JUDr.Dreisiga iba na základe jeho postavenia v spoločnosti !!Neakceptovala ustanovenie § 68 ods.2) zákona o priestupkoch,neakceptovala čl.26 ods.2)Ústavy SR.

  Žiadam o preskúmaní zákonnosti Rozhodnutia č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016

  Žiadam aby Rozkaz č.2015/1769/ZAO zo dňa 19.02.2016 bol zrušený včetne uloženej sankcie vo výške 40 eur + trovy konania 16 eur.

  S pozdravom

  Prílohy:

  Rozhodnutie č.OU-KE-OVVS2-2015/038253, 2015/1769/ZAO zo dňa 01.12.2015

  Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie
  Č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014

  Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016


  S pozdravom


  Dňa 25-07-2016 mi bola doručená od Krajského súdu v Košiciach VÝZVA podpísaná JUDr. Milanom Končekom, sudcom Kraj. súdu Košice, v ktorom ma vyzýva k zaplateniu súdneho poplatku vo výške 35 euro.
  Tento poplatok som vyplatil.

  Dňa 21.12.2016 mi bol doručený ROZSUDOK č. 1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016, v ktorom mi sudca JUDr. Milan Konček moju žalobu voči Okr.úradu Košice zamietol.
  7


  Voči tomuto Rozsudku som sa dňa 01.01.2017 odvolal.

  Dňa 27.02.2017 som podal na Kraj. súd v Košiciach Sťažnsť a na 4 strane som vysvetlil znalcom zákona to čo sa uvádza v stanovisku Najvyššieho súdu SR už v roku 1994!!!!

  Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Rozsudkom

  VC do 3/1994 zo dňa 21.12.1994

  Z odôvodnenia:
  Predpokladom pre poskytnutie ochrany pred zásahmi do práva na ochranu osobnosti v zmysle § 13 a nasl. Obč. zákonníka je okrem iného skutočnosť, že zásah bol neoprávnený. Nemožno hovoriť o neoprávnenom zásahu tam, kde takýto zásah zákon dovoľuje alebo tam kde k zásahu došlo v rámci výkonu subjektívneho práva, hoci inak sa zásah týka osobnosti fyzickej osoby (§11 Obč. zákonníka).
  Subjektívnym právom v uvedenom zmysle je i právo fyzickej osoby obvinenej z priestupku, v konaní o priestupku, vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu a k dôkazom o nich, uplatňovať skutočnosti a dôkazy na svoju obhajobu, podávať návrhy a opravné prostriedky (§ 73 ods. 2 zák. č. 372/1990 Zb.).
  V danej veci k neoprávnenému zásahu do osobnosti navrhovateľa malo dôjsť výrokom odporkyne v konaní o priestupku dňa 11. 12. 1991, ktoré bolo začaté v dôsledku podozrenia zo spáchania priestupku v súvislosti s konfliktom, ktorého aktérom (okrem iných osôb) bol i navrhovateľ. Vyjadrenie subjektívneho názoru odporkyne na priebeh a možné príčiny neprimeraného správania sa navrhovateľa a možné príčiny vzniku konfliktu z 30. 3. 1991, vyslovenom v rámci uplatňovania procesných práv účastníka v konaní o priestupku pri ústnom pojednávaní, nemožno preto označiť za neoprávnený zásah do osobnosti navrhovateľa i keď inak by sa zásah týkal osobnosti navrhovateľa.


  C a p c a r a O n d r e j Ždiarska 23 040 12 Košice


  8
  JUDr.Imrich Volkai 27.02.2017
  Krajský súd v Košiciach
  Štúrova 29
  04151 Košice  Vec:
  Podľa §62 ods.1) zákona 757/2004 Z.z podávam Sťažnosť vo veci Rozsudku sp.zn.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia zo dňa 12.05.2016 č.k. OU-KE.OOP1-2016/019747/GEC na JUDr.Milana Končeka,súdca krajského súdu Košice v Súbehu s podozrením porušenia § 326 ods.1 písm.a),ods. 2písm.c), ods.3 písm.c), § 339 ods.1), § 344 ods.1), ods.2 písm. b,c,d,e,), § 345 ods.1) Trestného zákona. Porušenie § 352 ods.1) Tr.zákona.
  P r e k l ú z i a
  znamená zánik práva uplynutím prepadnej lehoty, tj. lehoty výslovne ustanovenej zákonom.
  subjektívne právo zaniká, zaniká právo s nárokom
  súdy či iné príslušné orgány prihliadajú na preklúziu ex offo, teda z úradnej povinnosti.

  Nakoľko JUDr.Pavol Dreisig nepodal v lehote 3 mesiacoch podnet ani sťažnosť vo veci zo dňa 06.06.2014 napriek tomu,že ustanovenie § 68 zákon č.372/1990 Zb uvádza:

  (1) Priestupky podľa § 42a a § 49 ods. 1 písm. a) sa prejednávaju len na návrh
  postihnutej osoby alebo jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka
  (ďalej len „navrhovateľ“). Priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. g) sa prejednáva len
  na návrh poškodenej osoby, jej zákonného zástupcu alebo opatrovníka, ak je poškodená
  osoba vo vzťahu k páchateľovi priestupku blízkou osobou a k ublíženiu na zdraví alebo
  spôsobeniu škody na majetku došlo iba tejto blízkej osobe, prípadne aj páchateľovi
  priestupku.
  9
  2)Pri priestupku, ktorý možno prejednať len na návrh, možno návrh podať príslušnému
  správnemu orgánu alebo pri objasňovaní orgánu oprávnenému objasňovať priestupok
  (§ 58 ods. 3) najneskôr do troch mesiacov odo dňa, keď sa navrhovateľ o priestupku
  alebo o postúpení veci orgánom činným v trestnom konaní dozvedel. V návrhu musí
  byť uvedené, kto je postihnutou osobou, koho navrhovateľ označuje za páchateľa a kde,
  kedy a akým spôsobom sa mal priestupok spáchať.  Pavol Dreisig nepodal v subjektívnej lehote ani sťažnosť ani podnet voči mojej kritike na jeho osobu spísanú dňa 06.06.20,14!!!!! Preto podľa § 68 ods.2) Zákon č.372/1990 Zb, podanie,ktoré p.Dreisig realizoval dňa 14.10.2015 na OÚ Košice bol podaný po subjektivnej prekluzii!!!!
  Súdca JUDr.Milan Konček si dôkladne neprečítal rozhodnutie OÚ Košice okolie zo dňa 11.06.2014 č.OU-KS-OVVS-2014/002202,v ktorom je napísané, citujem:
  Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní,v znení neskorších právnych predpisov,účastníci konania-obvinený Ondřej Capcara a poškodený JUDr. Pavol Dreisig využili svoje právo,oboznámili sa s podkladmi pre rozhodnutie,vyjádrili sa k nim a nenevrhli žiadne ďalšie dôkazne prostriedky!!!!!!! Preto súdca JUDr.Konček konal arbitrárne a protizákonne!!!!
  Súdca JUDr.Milan Konček hrubo porušil ustanovenie § 326 Tr.zákona.
  Súdca JUDr.Milan Konček porušil moje práva dane čl.12 ods.4,čl.46 ods.1,Ústavy SR.
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie §2 ods.2) zákona č. 385/2000Z.z.
  JUDr.Milan Konček porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z.
  JUDr.Milan Konček si nevyžiadal spis č.ObU-KS-OVVS-A/2013/05981,ktorý má 106 strán, a v ktorom je doslovný postup krivého obvinenia mojej osoby JUDr.Dreisigom a moje odvolania voči tomuto krivému obvineniu. Tento súdca si neprečítal mojú výpoveď č.OU-KS-OOVS-2014/002200 zo dňa 06.06.2014, ale arbitrárne,klientelicky vyhodnotil svoj záver,len z opisu Okresného úradu Košice,odbor opravných prostriedkov č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC zo dňa 12.05.2016,ktorý mu ani nedodal Uznesenie zo dňa 06.06.2014!!!!.V tomto rozhodnutiu sú slová vytrhnuté s kontextu a preto sa javia, ako urážlivé.Príloha č.5.
  10
  Je nutné podotknúť,že v odpovedi na výzvu JUDr.Končeka č.1Sa/6/2016-46 zo dňa 29.09.2016,, Dožiadanie-zaslanie vyjadrenia“JUDr.Vantová uvádza,citujem:
  Na základe vyžiadania Vám zasielame vyjádrenie žalovaného k predmetnej žalobe v dvoch rovnopisoch.Spisovný materiál vzťahujúci sa na vec č.OU-KE-OOP1-2016/019747/GEC bol na základe dožiadania Krajskej prokuratúry Košice,sp.zn.Kd
  3
  123/16/8800-6 zo dňa 06.06.2014,dňa 14.06.2016 zaslaný Krajskej prokuratúre Košice a z uvedeného dôvodu Vám ho nemôžeme predložiť spolu s vyjádrením k žalobe.Príloha č.6.
  Je nepochybné,že JUDr.Konček nečítal môj Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie pod č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014 pretože by nemohol v Rozsudku č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 zmetočne,arbitrárne a aroganciou moci napísať,citujem:
  8. V preskúvamanej veci správne orgány zistili z vyjádrenia žalobcu zo dňa 06.06.2014 presne,úplne a určite,a teda tak,ako ho žalobca doslovne naštilizoval v predmetnom písomnom vyjádrení zo dňa 06.06.2014,na ktoré sa pritom kontraproduktívne odvoláva,a ktoré sám napísal a nie vyslovil,ako to mylne žalobca uvádza v písomných podaniach.
  K tejto krivej a zmetočnej pasáži JUDr.Končeka len toľko:
  Zápisnicu dňa 06.06.2014 bez verejnosti v miestnosti písal JUDr.Hudák!!
  Já som nič nepísal,správne orgány a JUDr.Konček klamú,že som do zápisnice písal já, čím hrubo urážajú mojú osobu a hrubo porušujú zákony SR !!
  Moja osoba sa vyjadrovala k jednotlivým klamlivým vyjádreniam sa JUDr.Dreisiga vo výpovedí zo dňa 07.05.2014 (Príloha č.8) a to diktovaním hovoreným slovom JUDr.Hudákovi,ktorý to zapisoval do zápisnice!!!

  JUDr.Konček pokračuje:
  11
  13.Tvrdenie žalobcu,že len kritizoval JUDr.Dreisiga a že jeho vyjádrenie je len odozvou na lživé odpovede JUDr.Dreisiga,správny súd odmieta akceptovať(arogancia moci tohto súdcu nemá obdobu)pretože skutok
  kladený za vinu žalobcovi nie je vecnou ani konkrétnou kritikou,ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga,a teda je naplnením skutkovej podstaty priestupku podľa vyššie citovaného ust.. 49 ods.1 písm.d) zákona o priestupkoch.

  K tejto části zmetočného,klientelického vyjádrenia sa JUDr.Končeka len toľko:
  Opakujem,že klientelizmom nakazený Súdca JUDr.Milan Konček si dôkladne neprečítal rozhodnutie OÚ Košice okolie zo dňa 11.06.2014 č.OU-KS-OVVS-2014/002202,v ktorom je napísané citujem:
  4
  Podľa § 33 ods.2 zákona č.71/1967 Zb.o správnom konaní,v znení neskorších právnych predpisov,účastníci konania-obvinený Ondřej Capcara a poškodený JUDr. Pavol Dreisig využili svoje právo,oboznámili sa s podkladmi pre rozhodnutie,vyjádrili sa k nim a nenevrhli žiadne ďalšie dôkazne prostriedky!!!!!!! Preto súdca JUDr.Konček konal arbitrárne a protizákonne kedže uvádza: ale ničím nepodloženým hrubým správaním sa voči osobe JUDr.Pavla Dreisiga,nemajúcim žiadnu zmienku o kritike JUDr.Dreisiga


  Moja kritika voči JUDr.Dreisigovi v spise zo dňa 06.06.2014 je vyjádrená jasne a zrozumiteľne ako KRITIKA!! Ústavný poradca JUDr.Dreisig má dodržiavať zákony SR,Ústavné zákony,neklamať a zdržiavať sa vyjádrení,ktoré sú v rozpore so zákonom,čo je jeho pracovná náplň!! Takže som 06.06.2014 okomentoval jeho nemorálny postoj k pracovnej náplni poradcu ÚSSR,jeho protizákonné jednanie,ktoré Vám opíšem v ďalšiej časti.
  Napokon JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v subjektívnej zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!Prečo asi???Pretože
  12
  JUDr.Dreisig prenasleduje mojú osobu od nevydareného trestného oznámenia na mojú osobu,pre prečin krádeže a poškodzovania cudzej veci v hodnote 2322 eur zo dňa 11.04.2011,a preto spoločne s JUDr.Hudákom
  hladali zámienku ako by ma potrestali, na čo JUDr.Konček nemohol prísť pretože si nevyžiadal horeuvedený spis,ktorý si tým pádom nemohol preštudovať!!!Benevolencia JUDr.Končeka k tejto veci je neospravedlňujúca!!!Jeho prístup k spravodlivosti je hrubé porušenie zákona o súdoch a prezumpcii neviny mojej osoby!!!
  Podľa § 157 ods. 2 O.s.p. v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 veta prvá O.s.p v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa žalobca domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný), prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé. Citované zákonné ustanovenie je potrebné z hľadiska práva na súdnu ochranu v zmysle čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej aj „ústava“) vykladať a uplatňovať tak, že rozhodnutie súdu musí obsahovať dôvody, na základe ktorých je založené. Podstata základného práva na súdnu a inú právnu ochranu podľa čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky spočíva v tom, že každý sa môže domáhať ochrany svojich práv na nezávislom a nestrannom súde. Tomuto právu zodpovedá povinnosť súdu nezávisle a nestranne vo veci konať tak, aby bola právu, ktorého porušenie sa namieta, poskytnutá
  5
  ochrana v medziach zákonov, ktorú tento článok ústavy vykonáva. 4 4Sţf/18/2014 Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, ako aj Európskeho súdu pre ľudské práva vyplýva, že efektívny súdny prieskum rozhodnutí štátnych orgánov za účelom zabezpečenia práv a záujmov jednotlivcov je základným prvkom systému ochrany ľudských práv. Rozhodnutiu všeobecného súdu vo veci samej (vrátane rozhodnutia všeobecného súdu v správnom súdnictve) musí predchádzať jeho postup zodpovedajúci garanciám spravodlivého súdneho konania v zmysle príslušných ustanovení Ústavy Slovenskej republiky a príslušnej medzinárodnej zmluvy o ľudských právach a základných slobodách(...), najmä garanciám obsiahnutým v princípe rovnosti zbraní a práve na kontradiktórne konanie (Nález Ústavného súdu Slovenskej
  13
  republiky sp. zn. I. ÚS 230/03 z 31. marca 2004). Za porušenie práva na spravodlivé súdne konanie treba považovať aj nedostatok riadneho a vyčerpávajúceho odôvodnenia súdneho rozhodnutia, pričom súčasťou
  práva na dostatočné odôvodnenie súdneho rozhodnutia je aj právo účastníkov súdneho konania, aby sa súd vyrovnal s ich argumentmi a návrhmi (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. I. ÚS 344/2010 zo 6. apríla 2011).

  Pretože v žiadnom Rozhodnutí správneho orgánu ani v Rozsudku JUDr.Končeka nie je chronologicky uvedené z akého dôvodu som vyslovil tieto slová na neverejnom mieste a bez prítomnosti JUDr.Dreisiga, ktoré mi garantujú horeuvedené ustanovenia,zasielam Vám Záznam o vyjádrení sa k podkladom pre rozhodnutie zo dňa 06.06.2014 a dúfam,že ho niekto doslovne prečíta. Príloha č.7.
  Vysokoškolky vzdelaný v odbore právo JUDr.Dreisig, podal na mojú osobu tento podnet,až po 9 mesiacoch!!JUDr.Dreisig nebezpečne prenásleduje mojú osobu od roku 2011!!
  JUDr.Dreisig nahliadnul do tohto spisu,ale nepodal v subjektívnej zákonnej lehote na mojú osobu podnet z priestupku!!Toto ho neučili???
  V zmysle ustanovenia § 73 ods.2 zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch som sa dostavil na oboznámenie s výpoveďou svedka a podkladom pre vydanie rozhodnutia a vyjádriť sa k nim.Pretože,klamstva,ktoré uvádzal svedok JUDr.Dreisig,ma natoľko nahnevali, že som použil pri diktovaní mojích námietok aj výrazy,ktoré zdôrazňovali klamstvá a nepravdy, ktoré JUDr.Dreisig uvádzal vo svojích výpovediach pred verejným činiteľom,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie dňa 07.05.2014 a to JUDr.Hudákom.
  Odôvodnenie

  6
  Dňa 19.04.2013 podal JUDr.Pavol Dreisig,poradca na ÚS SR a môj sused na chate v lokalite Malý Ružinok, na OO PZ v Kysaku,krivé trestné oznámenie.Poverený policajt toto oznámenie odmietol a prekvalifikoval ho
  14
  na priestupok proti občianskemu spolunažívaniu podľa §49 ods.1 písm. d)zák.č.372/1990 Zb. Príloha č.1.
  Proti tomuto Uzneseniu sa JUDr.Dreisig odvolal.Príloha č.2.
  Dňa 03.06.2013 zaslal rodinný priateľ JUDr.Dreisiga,JUDr.Milan Karas,prokurátor Okresnej prokuratúry Košice-okolie,Uznesenie č.1Pn 177/13-4 zo dňa 03.06.2013 poverenému policajtovi OO PZ v Kysaku,v ktorom mu direktívne prikazuje, citujem:
  Poverený príslušník PZ v ďalšom konaní MUSÍ doplniť prijatie trestného oznámenia v naznačenom smere a po jeho doplnení opätovne o trestnom oznámení procesným spôsobom rozhodnúť(§199 resp,§197 Tr.por). Príloha č.3.
  Skorumpovanosť klientelizmom a rodinkárstvom prokurátora JUDr.Karasa,ktorý je chvála Bohu na starobnom dôchodku a nemá už možnosť zneprijemňovať ľuďom život, nemalo obdobu!! Jeho osobu však v plnom rozsahu nahradili JUDr.Rybovičova,JUDr.Janová a JUDr.Gogová!!
  Pretože poverený príslušník PZ v Kysaku okolie nemienil protizákonné želanie prokurátora JUDr.Karasa naplniť, preposlal vec vyšetriť na OO PZ v Košiciach.Príloha č.4.
  Pretože,JUDr.Karas predpokládal,že trestné stíhanie mojej osoby pre prečin porušovanie domovej slobody podľa §194 ods.1/Tr.zákona by mohlo dopadnuť obdobne ako trestné oznámenie podané na mojú osobu JUDr.Dreisigom a schválené JUDr.Karasom v roku 2011, pre prečin krádeže a poškodzovanie cudzej veci v hodnote 2322 eur,ktoré bolo po mojích odvolaniach a sťažnostiach zamietnuté ,pretože skutky sa mali udiať v roku 2005,ako to napísal vysokoškolský vzdelaný JUDr.Dreisig s 30 ročnou praxou v odbore právo,ale trestné podanie poslal na mojú osobu 11.04.2011(6 rokov po údajných spáchaných skutkov mojou osobou) a preto Tr.stíhanie mojej osoby bolo zastavené z dôvodu prekluzie a skutky sa nestali tak ako to klamlivo JUDr.Dreisig v Tr.oznámení zo dňa 11.04.2011 uvádzal a preto celý spis príslušný policajt OO PZ v Kysaku bez námitok JUDr.Karasa, poslal na Obvodný úrad Košice-okolie,priestupkové oddelenie.
  Dňa 02.09.2013 mi bolo doručené predvolanie č.ObU-KS-OVVS A/2013/05981 zo dňa 26.08.2013. Príloha č.9.
  15
  Je nutné si povšimnuť poslednej vety tohto predvolania,, PRIČOM NÁHRADU ŠKODY NEMAL POŽADOVAŤ
  Dňa 30.09.2013 JUDr.Dreisig pred JUDr.Hudákom ,pracovníkom Okr.úradu Košice okolie vypovedal samé klamstva a zavádzal JUDr.Hudáka svojími klamstvami,ohováral mojú osobu a krivo ma obviňoval.Príloha č.10.
  Prikladám moju výpoveď k veci zo dňa 19.09.2013.Príloha č.11.
  Ako prílohu č.12 Vám predkladám moje vyjádrenie sa k lživej výpovedi JUDr.Dreisiga,ktoré JUDr.Hudák uznal ako relevantné.Tu by som chcel upozorniť,že je nepochopiteľné ako možu pracovať vo verejné správe ludia s obmedzeným chápaním napriek tomu,že majú titul JUDr. Napriek tomu,že som polopaticky vysvetlil na OO PZ v Kysaku a JUDr.Hudákovi,že som z pošty peniaze,ktoré mi zaslala poštovou poukážkou JUDr.Dreisigová neprebral,čo svedčí neporušená kópia poš.poukážky, priložená JUDr.Dreisigom k výpovedí.Túto poukážku som osobne dal do vlastných rúk na chate JUDr.Dreisigovi so slovami,, peniaze nechcem, pomáhal som ti s kamarádstva,čo trvalo do roku 2006!!!! Vo výpovedí JUDr.Dreisig,ktorý uvádza,že som mu 5000 korun slovenských hodil na zadné sedadlo jeho auta. Hrubú lož,ktorú vyslovil JUDr.Dreisig som vyvrátil podrobným vysvetlením vo svojom odvolaní,ktoré som podrobne opísal!!! Napriek logickému vysvetleniu JUDr.Hudák nechcel pochopiť a vehementne obhajoval lživú výpoveď JUDr.Dreisiga,že som mu peniaze hodil na zadné sedadlo!!
  Po lopaticky som JUDr.Hudákovi a policajtovi na OO PZ v Kysaku vysvetloval,že som nemohol vybrať na pošte hotovosť 5000 Sk a nepoškodenú poukážku vrátiť JUDr.Dreisigovi,ktorý si s nej urobil kópiu a túto kópiu priložil k spisu!!!!
  Keby som vybral peniaze,moja osoba dostane ústrižok,ktorým sa preukazujem,že som peniaze prevzal a zbytok poukážky ostáva na pošte!!!Preto JUDr.Dreisig si mohol dovoliť poš.poukážku odkopírovať celú,pretože peniaze som si nevybral a poukážku som mu vrátil. Je nutné pripomenuť,že JUDr.Dreisig pri ďalšom našom stretnutí mi povedal,že JUDr.Dreisigová mala problémy na pošte s vrátením peňazí.
  V tomto vyjádrení som sa zmienil aj o predaní JUDr.Dreisigovi žel.stlpíka a 3 ks pažení.
  16
  Je pravda,že mi prišli peniaze formou poukážky,ale já som JUDr.Dreisigovi nedal súhlas aby mi posielal peniaze za niečo na čom sme sa nedohodli.Jeho nehorázna lož o dohode ma len usvedčuje,že moje výroky zo dňa 06.06.2014
  sú v súlade s ustanovením čl.12 ods.4,čl.46 ods.1 Ústavy SR. Tu je treba pripomenuť,že JUDr.Dreisig ako dôkaz o vyplatení mi 30 eur za žel.stlpík a 3 ks pažnic.predložil ústrižok na OO PZ v Kysaku ako aj na Okr.úrade JUDr.Hudákovi. PREDLOŽIL ÚSTRIŽOK NIE CELÚ POŠTOVÚ POUKÁŽKU tak ako to tvrdil pri poukážke na 5000 SK !!!!!!


  8
  Lživé,klientelické Rozhodnutie si môžete prečítať v Rozhodnutí č.OU-KS-OVVS-AA/2013/01028 zo dňa 14.10.2013.Príloha č.13.Ako dôkaz,že som 5000 Sk neprevzal Vám zasielam fotokópiu šeku,ktorý priložil JUDr.Dreisig k spisu!! Príloha č.14.
  Odvolanie voči rozhodnutiu zo dňa 14.10.2013 prikladám ako Prílohu č.15,č.16.
  Dňa 28.03.2014 mi bolo doručené Rozhodnutie Okr.úradu Košice,odbor opravných prostriedkov č.OU-KE-OOP1-2014/08934/VAN zo dňa 19.03.2014.Príloha č.17.
  V tomto Rozhodnutí sa uvádza: že rozhodnutie nebolo vydané s právnymi predpismi,je potrebné ho zrušiť a vec vrátiť na nové prejednanie a rozhodnutie prvostupňovému orgánu.
  Pretože JUDr.Hudák,pracovník Okr.úradu Košice okolie porušil zákon a jeho skorumpované rozhodnutie bolo Okr.úradom Košice zamietnuté,JUDr.Hudák ma listom č.OU-KS-OVVS-2014/002201 zo dňa 11.04.2014 predvolal na prejednanie priestupku, v ktorom ma JUDr.Hudák okrem iného obvinil z priestupku proti majetku podľa § 50 ods.1)zákona SNR č.372/1990 Zb. V Predvolaní skorumpovaný klientelizmom JUDr.Hudák uviedol,že:ste dňa 20.09.2012 v presne nezistenom čase v chatovej lokalite Ružinok v katastri obce Malá Lodina mal v spodnej části pozemku odstrániť pletivový plot v dlžke 12 m,nahradiť vo vzdialenosti 40 cm od kovového plota natiahnutý biely špagát za ostnatý drôt so

  17
  zavesenými CD nosičmi,ktorý sa tiahol okolo oplotenia až na jeho koniec. Príloha č.18.
  Keby si JUDr.Konček vyžiadal kompletný spis,ktorý sa týka vyjádrenie sa mojej osoby v spise zo dňa 06.06.2014,tak ako mu to káže zákon,musel by
  pochopiť,že napriek tomu,že v miestnosti sa JUDr.Dreisig nenachádzal a tudiž som ho nemohol uraziť na cti tak ako to vyžeduje zákon,ale musel by pochopiť,že výrok JUDr.Dreisiga,že som mu odstránil pletivový plot v dlžke 12 m,ktorý bol lživý a JUDr.Hudák toto lživé ohováranie uviedol na predvolanie zo dňa 11.04.2014 bez toho aby si to preveril ako mu to ukladá zákon,pretože oplotenie bol moj majetok a dňa 05.05.2014 som to polopatisticky vysvetlil vo svojej výpovedi,ktorú prikladám. Napriek tomu ma JUDr.Hudák uznal vinným z priestupku podľa § 50 ods1)Zákona o priestupkoch.Príloha č.19.
  Chronologicky Vám prikladám následovné písomné dôkazy o skorumpovanosti klientelizmom JUDr.Hudáka,prokurátorov prokuratúr Košice a GPSR.
  1)Rozhodnutie o priestupku č.OU-KS-OVVS-2014/002202 zo dňa 11.06.2014
  2)Odvolanie proti rozhodnutiu č.OU-KS-OVVS-2014/002202 zo dňa 13.07.2014
  3)Podnet na vydanie protestu prokurátora zo dňa 13.07.2014
  4)Rozhodnutie č.OU-KE-OOP1-2014/031069/VAN zo dňa 08.10.2014

  9
  5)Podnet na vydanie protestu prokurátora zo dňa 24.10.2014 DOPORUČUJEM PREČITAŤ
  6)Oznámenie č. Kd 238/14/8800-9 zo dňa 11.12.2014
  7)Trestné oznámenie na JUDr.Evu Liškovú zo dňa 02.01.2015
  8)Vyjadrenie č.VI/2 Gd 3/15/1000-8 zo dňa 23.02.2015
  9)Trestné oznámenie na JUDr.Ľuboša Bunčiaka zo dňa 09.03.2015
  10)Porušenie mojích práv zo dňa 25.01.2016
  11)Protest prokurátora č.Pd 115/13-4 zo dňa 03.06.2013
  12)Trestné oznámenie na JUDr.Pavla Dreisiga zo dňa 03.10.2013.PO!
  13)Rozsudok č.1 Sa/6/2016-57 zo dňa18.11.2016
  14)Sťažnosť na MSSR zo dňa 01.01.2017
  18
  15)Oznámenie o vybavení podania č.39511/2017/151 zo dňa 08.02.2017
  Súdca JUDr.Konček nesplňa elementárne morálne a odborné podmienky pre takú funkciu!!Jeho predstava o súdcovi konfortne usadeným vo svojej chránenej korupčnej klientelizmom atmosfére,z ktorej útoči na tých,ktorí sa bránia voči nespravodlivému osočovaniu a poukazujú na korupciu všetkého druhu je neakceptovateľná v demokratickom štáte!!!
  Vzhľadom k tomu,že JUDr.Konček hrubo porušil ustanovenie § 440 písm.g) zákona č. 162/2015 Z.z. a ine, žiadam aby JUDr,Konček niesol trestnoprávnu a osobnú zodpovednosť pre horeuvedené porušenie paragrafových ustanovení.
  Žiadam aby Rozsudok č.1Sa/6/2016-57 zo dňa 18.11.2016 bol v plnej miere zamietnutý
  Žiadam aby sa zrušila pohľadávka vo výške 56 eur,ktorú si neprávom uplatňuje Okr.úrad Košice,odbor všeobecnej vnútornej správy.
  Žiadam aby mi bolo vyplatené 150 euro ako náhradu trov konania.
  JUDr. Imrich Volkai mi moju Sťažnosť zamietol!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Podpis  S poukazom na všetky vyššie opísané dôvody mám za to, že požiadavke primeranosti vyjadrujúcej nastolenie aspoň čiastočne spravodlivej rovnováhy medzi mojím poškodeným právom chráneným Ústavou SR a môže predstavovať dole napísaná žiadaná suma.
  Zo všetkých týchto dôvodov som dospel k záveru, že JUDr. Milan Konček moju osobu nezákonne obvinil z priestupku, ktorý som nespáchal a preto žiadam Vážený súd aby rozhodol o trestnoprávnej zodpovednosti JUDr. Milana Končeka tak ako je to uvedené v PETITE tejto ŽALOBY a to výrokom o vine a treste podľa horeuvedených porušení zákonov SR.
  S pozdravom
  Prílohy
  spisovný materiál č.OU-KS-OVVS-2014/002201,002200 zo dňa 06.06.2014,

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Externé Bývalá sudkyňa Javorčíková: Sudcom najviac ublížili sudcovia samotní (+ video)

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri