Príspevkový poriadok ZOJ

Čl. 1

Základné ustanovenie

Tento Príspevkový poriadok ustanovuje spôsob financovania občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (v skratke „ZOJ“) [ďalej len „ZOJ“] a postup orgánov ZOJ pri hospodárení ZOJ s majetkom.

Volebný poriadok ZOJ

Č l. 1

Ú č el volebného poriadku a volené orgány

(1) Účelom tohto volebného priadku je upraviť voľbu a odvolávanie volených orgánov občianskeho združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (v skratke „ZOJ“) [ďalej len „ZOJ“].

Rokovací poriadok ZOJ

Hlava I

Úvodné ustanovenie

Čl. 1

1) Tento rokovací poriadok upravuje zvolávanie, uznášaniaschopnosť, rokovanie a prijí-manie rozhodnutí orgánov občianskeho združenia Sudcovia za otvorenú justíciu „ZOJ“.

2) Pokiaľ tento poriadok u niektorého z orgánov neobsahuje osobitnú úpravu, použijú sa primerane ustanovenia o rokovaní Konferencie členov (ďalej tiež len „Konferencia“).

Stanovy ZOJ

Čl. 1

ZÁKLADNÉ USTANOVENIE

Občianske združenie s názvom Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (v skratke „ZOJ“) je organizáciou sudcov Slovenskej republiky, zriadenou v súlade s ustanovením § 1 zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

ZOJ je právnickou osobou.

Komuniké

Skupina sudkýň a sudcov na ustanovujúcej Konferencii v Šoporni dňa 15. októbra 2011 založila občianske združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ („ZOJ“).

Združenie nadväzuje na doterajšiu činnosť rovnomennej neformálnej sudcovskej iniciatívy. Je otvorené všetkým sudcom, ktorí sú presvedčení, že hľadanie a uplatňovanie spravodlivosti je ich poslaním.

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Statusové

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri