Z Á S A D Y S U D C O V S K E J E T I K Y

P r e a m b u l a

Súdna rada Slovenskej republiky, ako ústavný orgán zabezpečujúci nezávislé postavenie súdnej moci od ostatných orgánov verejnej moci

 

1/ majúc na zreteli, že na európskej úrovni je právo každej osoby na nezávislý a nestranný súd právom, ktoré je zárukou dodržiavania ľudských práv a základných slobôd podľa čl. 6 Dohovoru a príslušnej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva,

 

2/ uvedomujúc si, že pravidlá etického správania sa sudcov sú dôležitým faktorom pre zvýšenie dôvery v justičný systém, pre ochranu ľudských práv a posilnenie myšlienky právneho štátu ako aj pre prevenciu a obmedzenie korupcie v justičnom systéme

Etický kódex sudcov/ Quo vadis?

| JUDr. Elena Berthotyová PhD., sudkyňa Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,  členka Súdnej rady Slovenskej republiky |

Celkom na úvod ako zástanca podrobného Etického kódexu sudcov  musím priznať, že je len málo krajín, v ktorých sa sudcovia sami rozhodli vyjadriť sudcovskú etiku formou kódexu.

Etický kódex  nemajú   francúzski,  nemeckí ani českí sudcovia. Zo severských krajín len Dáni, z južných Taliani.

Najpodrobnejší etický  kódex sudcov prokurátorov a vyšetrovateľov  spomedzi postkomunistických krajín má Bulharsko. Schválený bol Najvyššou súdnou radou v roku 2008.  

Celkom iná, viac ako storočná je tradícia sudcovského kódexu v USA, ale aj v Kanade.

Správanie a etika sudcov v Anglicku nepotrebovali byť niekoľko storočí nikde písomne upravené na to, aby sa vedelo, čo dôstojný sudca nemá robiť. Avšak pod vplyvom praktík zahraničných súdov si aj anglickí sudcovia osvojili kódexy správania sudcov. Osobitný kódex, alebo Guide to Judicial Conduct má Najvyšší súd a všeobecný kódex bol vydaný Sudcovskou radou. Na rozdiel od amerického kódexu nejde v prípade všeobecného anglického kódexu o text blížiaci sa svojou formou zákonu, ale skôr o formálny opis obsahujúci citáty sudcovských autorít. Naopak kódex správania pre sudcov Najvyššieho súdu je omnoho viac technickejší text podobný zákonnému zneniu.

Anglický sudca  sa dnes z etického  kódexu dozvie, ako má napríklad postupovať pri nastavení svojho účtu na sociálne sieti.  („Aj keď je používanie sociálnych sietí vecou osobnej voľby, sudcovia by mali venovať pozornosť odporúčaniam zameraným na bezpečnostné aspekty tohto média.  Sudcovia by sa mali pokúsiť zabezpečiť, aby informácie o ich osobnom živote a adrese ich bydliska neboli zverejňované. Telefónne čísla, dátumy narodenia a adresy bydliska sú kľúčovými informáciami pre narušiteľov súkromia a nemali by byť zverejnené“).

Sudcom je odporúčané skontrolovať bezpečnostné nastavenia, prípadne obmedziť viditeľnosť a prístup k ich profilu tretím osobám.

,,Znášanlivosť je výrazom vyššieho stupňa kultúry.“ Antonín Švehla

Ilustračné foto: Leo

Je sychravé jesenné ráno, ulicou mesta sa vlečie z nohy na nohu opustený človek. Má roztrhané oblečenie, tvár až čiernu od zimy, ťahá po zemi nie moc teplú deku, ktorá mu slúžila v noci na slabú ochranu pred zimou.....Je tak sám a tak bezmocný...

V nočnom vlaku sedí žena stredného veku, cestuje z Humenného do Plzne, za prácou...pracuje tam pri páse a balí párky..denne 10 hodín sedem dní v týždni ,na zmeny, aj nočné,  stojí pri páse nekonečne dlhé hodiny a balí párky. Človeku sa nevdojak vynára otázka ,, čo  Zákonník práce“? Dodržiavanie základných priam ľudských práv pracujúcich ľudí....

Živnostníci, učitelia, lekári, rodiny s deťmi, úradníci, dôchodcovia.....aké zložité  medziľudské vzťahy denne riešia ,mnohokrát s cieľom ako tak dôstojného prežitia....Tí , o dôveru ktorých sa súdna moc uchádza.

Demokratická a kultúrna úroveň spoločnosti sa vraj meria podľa toho, ako sa stará o svojich občanov, odkázaných a slabých.

 Dianie v spoločnosti sa odohráva  na pozadí fungovania základných pilierov jej existencie. Kultúra správania sa,  zákony ,nepísané pravidlá ,o ktorých sa nikde nemusí hlasovať a ktoré uznávajú (mali by ) ako politici, tak právnici a aj občania....

Akým smerom sa uberá spoločnosť, v ktorej úctu k zákonu a všeobecne uznávaným pravidlám nevyburcuje ani aféra Gorila? Ako sa majú cítiť bežní občania ,keď nielen politici, ale aj orgány činné v trestnom konaní mlčia a hrajú zrejme na čas, čas zabudnutia....

Ak zlyháva moc súdna, výkonná ,zákonodarná , aké sú potom tie konvencie ,ktoré uznávajú politici ,právnici, učitelia ,lekári, všetci občania?

A v čom zlyháva súdna moc, ako pracuje sudca v modernej,  pretechnizovanej spoločnosti .... Aká je skladba vecí v ktorých sudca rozhoduje a  poskytuje spravodlivosť účastníkom konania , vysiela  do spoločnosti  posolstvá o nevyhnutnosti rešpektovať a ctiť si  zákon, pretože  že sa to oplatí...

V čom spočíva nedôvera občanov  voči súdnej moci,  sú jej príčinou  zdĺhavé konania v súdených  veciach, nesprávne rozhodnutia,  alebo neodôvodnené očakávania účastníkov konania? Ako sa rieši enormná zaťaženosť jednotlivých sudcov, súdov...

List emeritnej sudkyne prezidentovi Slovenskej republiky

http://www.kinema.sk/files/recenzie/20135171330%5C/36448-6046235-8.jpgilustračné foto: Internet

 

JUDr.Mária  Laufová, sudkyňa s prerušeným výkonom funkcie sudcu Okresný súd Liptovský Mikuláš.

                                                                                                              V Liptovskom Mikuláši  11.novembra 2015

 

 

Vážený pán prezident!

Návrh na menovanie 17 nových sudcov Ste opätovne spojili so schválením Etického kódexu sudcov v Súdnej rade.

Uviedli Ste, že situácia v slovenskej justícii začína byť kritická, chýba jasný ťah a chuť zmeniť súdnictvo.

Slovenská justícia ,personálne poddimenzovaná, prežíva v priestore vymedzenom jej vládnou a zákonodarnou mocou. Problémy výkonu  súdnej moci  hlavne pociťujú občania ,podnikatelia ,všetci tí, ktorí sa  stretnú v rámci riešenia svojich  problémov  s jej fungovaním. Účastníci súdnych konaní sa však nesmú stať rukojemníkmi  týchto problémov. Prejednanie a rozhodnutie ich vecí v primeranom čase, bez prieťahov,  poskytuje a má im  poskytovať spravodlivosť,  úľavu ,pomoc, ako v súkromných ako aj v pracovných a podnikateľských aktivitách. Spravodlivosť poskytnutá v horizonte niekoľkých rokov nie je spravodlivosťou.

Prečo potrebujú sudcovia etické pravidlá, alebo reakcia na otvorený list Združenia sudcov Slovenska prezidentovi Slovenskej republiky.

Názory všetkých sudcov sa zhodujú v tom, že za veľkým problémom slovenského súdnictva spočívajúcom v dlhodobej neprimeranej zaťaženosti sudcov, finančne podhodnotenej súdnej administratíve a chaotickej legislatíve je zodpovednosť výkonnej a zákonodarnej moci. S obsahom otvoreného listu Združenia sudcov Slovenska prezidentovi Slovenskej republiky Andrejovi Kiskovi v tejto časti možno len súhlasiť.

Tento stav je výsledkom dlhoročného riadenia slovenskej justície politickou mocou, na čom súčasný prezident Slovenskej republiky nemá žiadny podiel. Nespochybňujem, že je dôležité, aby 17 úspešných kandidátov vo výberovom konaní bolo čo najskôr zapojených do rozhodovacieho procesu; ale v balíku problémov, s ktorým sa dnes sudcovia boria to nie je kľúčová otázka.

Kľúčová je legitimita výkonu sudcovskej funkcie v spoločnosti, v ktorej sudcom neverí 74 % verejnosti, čo je vyššia nedôvera ako majú politici. Všetky európske štandardy sudcov pritom vnímajú ako základ fungovania právneho štátu a nezávislosti súdnej moci jej dôveryhodnosť a prirodzený rešpekt.  Ako je možné, že napríklad v severských krajinách Európy má justícia dôveryhodnosť vyššiu ako 80 %, hoci sa tam občania tiež trestajú, resp. sporia v súdnych sporoch? A ako je možné, že v úplne porovnateľných podmienkach má napríklad justícia v Čechách dôveryhodnosť vyššiu ako 50 % ?

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.