Ad.: Ústavou na (ne)závislých sudcov (21. 5., 25. 5.)

Píše Ľudmila Babjaková,
bývalá sudkyňa a bývalá členka Súdnej rady

Predkladatelia síce o navrhovaných zmenách v justícii informujú inak, ale ich aktuálne návrhy na preverovanie sudcov sú identické s pôvodnými.

Juraj Hrabko v príspevku uvádza, že po avizovaní nesúhlasu KDH s bezpečnostnými previerkami všetkých sudcov sa  našiel náhradný termín a  politici sa ich rozhodli premenovať na „preverenie odbornej spôsobilosti sudcov na výkon sudcovskej funkcie“.

Predseda KDH Ján Figeľ vo svojom stanovisku tvrdí, že „na rokovaní o písomnom návrhu Smeru 20. februára  ... KDH definovalo päť podmienok a zmien v justícii, ktoré považuje za rozhodujúce. Všetky boli postupne negociované a naplnené“.

Časové súvislosti a obsah

O previerkach sudcov sa skutočne začalo hovoriť v priebehu prezidentskej kampane začiatkom februára  – pôvodne len u nastupujúcich sudcov, neskôr aj u všetkých činných sudcov.

Komunikované to bolo ako „bezpečnostné previerky“ – hoci v návrhu poslaneckého návrhu zmeny ústavy, ktorý sa následne zverejnil (ešte v ňom nebolo ústavne zakotvené manželstvo), sa v čl. 154d uvažovalo s „preverovaním splnenia predpokladov sudcovskej spôsobilosti“  všetkých činných sudcov.

Bezpečnostné previerky sudcov - občiansky názor

Komu poslúžia bezpečnostné previerky sudcov ?

Podľa zámerov predsedu Vlády SR Róberta Fica je vraj potrebné prijať opatrenia k vyššej efektivite a očiste súdnictva. V balíku návrhov pre zásadné zmeny v súdnictve pripraveného za asistencie ministra spravodlivosti Tomáša Boreca je aj zámer realizovať bezpečnostné previerky všetkých sudcov na Slovensku (vraj ich je 1400).

Plánované a plošné zavedenie bezpečnostných previerok sudcov pokladám za nerešpektovanie tretej moci v štáte, za prejav arogancie  vládnucej moci – strany Smer – SD. Tieto retroaktívne opatrenia len dokazujú, v prospech koho sa majú vykonať, kto má skutočnú moc a komu má každý „zachránený“ sudca ďakovať za prejavenú dôveru, že môže pokračovať vo svojej práci.

Ako občan Slovenskej republiky, ktorý sa zaujíma o problematiku súdnictva si uvedomujem, že bezpečnostné previerky sudcov neprispejú k odstránenou problémov v justícii, pretože na základe nich má o sudcoch rozhodovať Súdna rada SR, ktorá je už teraz zložená, až na malé výnimky, z prívržencov súčasného predsedu Najvyššieho súdu SR Štefana Harabína,  blízkeho vládnucej strane a premiérovi Ficovi. Pochybnosti mám aj o objektívnosti previerok sudcov a obávam sa, že ich budú vykonávať iba ľudia loajálni vládnucej strane, ktorí v strachu o udržanie si svojich pracovných miest budú plniť iba to, čo sa od nich bude žiadať, aby sa výkonná moc mohla zbaviť nepohodlných sudcov. Obávam sa, že bude možné viesť zákulisné intrigy, na koho zo sudcov je potrebné ukázať ako na toho, kto má všetky „znaky čarodejnice“. Možno to budú práve tí sudcovia, ktorým záleží na dobrom mene justície a ktorí na nedostatky v nej poukazujú.

Politici vládnej strany asi nemajú záujem dôsledne rešpektovať oddelenie vládnej moci od moci súdnej. Preto našli „demokratickú“ cestu ako dosiahnuť vplyv vládnej moci na súdnu moc tak, aby to vyzeralo, že je všetko v poriadku a hlavne, že  je to v záujme verejnosti. Predpokladajú, že verejnosť očistu súdnictva zrealizovanú formou zavedenia bezpečnostných previerok podporí tým, že sa ani na ochranu sudcov neozve. A vlastne, ako by mala verejnosť pomáhať sudcom, keď justícia je neustále bombardovaná médiami pre jej údajnú neschopnosť, ale neraz aj tými, ktorí by skutočné problémy justície mali efektívne riešiť. Zároveň však je tu aj iný problém. Ako má verejnosť vstúpiť do debát s politikmi, aby spoločne diskutovali o pozitívnych zmenách v justícií? Má verejnosť k tomu nejaký účinný nástroj (noviny, rozhlas, televíziu, občianske združenia a podobne)?  Nemá !  Ak sa bežným občanom niečo nepáči, ak nie sú spokojní s vládnutím tých, ktorým dali svoj mandát, tak majú možnosť len si počkať na ďalšie parlamentné voľby.

Aktuálny návrh poslancov SMERu a KDH o previerkach sudcov, máj 2014

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

poslanca/poslancov ...

k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona,  ktorým  sa  mení  a  dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 922)

1. V čl. I sa vkladajú nové body 1 až 4, ktoré znejú:

1. V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) je bezúhonný,“.

2. V § 5 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne,“.

Doterajšie písmená e) až h) sa označujú ako písmená f) až i).

Sudcovia Najvyššieho súdu SR navrhujúci Š. Harabina za predsedu NS SR

 

 

 

 

 

Sudcovia Najvyššieho súdu SR, ktorí navrhujú Štefana Harbina za kandidáta na funkciu predsedu Najvyššieho súdu SR :

1.     JUDr. Jarmila Urbancová,

2.     JUDr. Jaroslava Fúrová,

3.     JUDr. Milan Morava,

4.      JUDr. Jozef Hargaš,

5.     JUDr. Mária Usačevová,

6.     JUDr. Gabriela Šimonová,

7.     JUDr. Martin Vladik,

8.     JUDr. Alena Poláčková, PhD.,

Slovenskí sudcovia by za predsedu Najvyššieho súdu SR nezvolili Štefana Harabina

TLAČOVÁ SPRÁVA

Pezinok, 15. mája  2014

VIA IURIS:

Slovenskí sudcovia by za predsedu Najvyššieho súdu SR nezvolili Štefana Harabina

VIA IURIS dnes zverejnila výsledky jedinečného prieskumu realizovaného medzi sudcami na Slovensku, ktorý pre ňu uskutočnila agentúra FOCUS. Slovenskí sudcovia vyjadrovali  svoje  preferencie  na  voľbu  predsedu  Najvyššieho  súdu.  Takmer 45%  sudcov  považuje za najvhodnejšieho kandidáta Zuzanu Ďurišovú.

Sudcovia by si podľa zrealizovaného prieskumu za hlavu justície zvolili Zuzanu Ďurišovú (44,8%). Jana Bajánková získala hlasy štvrtiny sudov zapojených do prieskumu (25,3%). Štefana Harabina by volilo len 9,7 % sudcov.

Sudcovia odpovedali aj na otázku, ako vnímajú celkový stav slovenského súdnictva. Len 2,6% z nich ho považuje za veľmi dobrý. Naopak, viac ako polovica (56,5%) označila situáciu v súdnictve za skôr alebo veľmi zlú. „Výsledky prieskumu u sudcov vnímame ako naliehavé volanie po zmene v justícií. Sudcovia, ktorí sa vyjadrili jednoznačne preferujú nové kandidátky vo voľbe, nie doterajšieho predsedu. Zároveň považujeme za významné aj vnímanie zlého stavu súdnictva samotnými sudcami. Uvedomenie si problému je začiatkom jeho riešenia,“ zdôraznil Milan Šagát, poverený výkonný riaditeľ VIA IURIS.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (grafy.pdf)Grafy[ ]206 Kb
Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Úvahy, články, návrhy

Kontakt

Občianske združenie
P.O.BOX 112, 840 05 Bratislava
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.