Kandidáti združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ vo voľbách členov Súdnej rady SR dňa 23.5.2017

Kandidáti ZOJ vo voľbách členov Súdnej rady SR dňa 23.5.2017

V októbri 2011 sa členovia nezávislej sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu rozhodli založiť novú stavovskú organizáciu sudcov združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“. Jej zakladajúci členovia prezentovali dôvody tohto rozhodnutia takto:

„Sme rozhodnutí chrániť záujmy sudcov pred neoprávnenými útokmi či už zvonka alebo zvnútra systému. Dokázali sme to našimi aktivitami na obranu sudcov, ktorí podľa nášho názoru boli šikanózne disciplinárne stíhaní. Ochrana korporatívnych záujmov sudcovského stavu však nie je naším prvoradým cieľom. Tým je zlepšenie stavu. Nemyslíme si, že slovenská justícia je v ideálnej kondícii a nikto nemá právo ju kritizovať. Konštruktívnu kritiku chceme prijať, diskutovať o nej a brať z nej námety na zlepšenie. Na druhej strane budeme aj naďalej rezolútne odmietať dehonestáciu sudcovského stavu ako celku.“

V ďalších rokoch sme sa snažili napĺňať tieto zámery a  ako osobitný úspech v tomto procese oceňujeme skutočnosť, že traja naši členovia sú v súčasnosti členmi Súdnej rady Slovenskej republiky. Do nadchádzajúcich májových volieb ZOJ nominovala 4 kandidátov, ktorí sú dlhoročnými skúsenými sudcami, a svojimi aktivitami preukázali svoj záujem a schopnosť reálne naplniť ciele, pre ktoré ZOJ vznikla.

Našimi kandidátmi sú:

1.         sudca Najvyššieho súdu Slovenskej republiky  JUDr. Miroslav Gavalec, PhD.,  ustanovený do funkcie sudcu dňom 27.06.2001. Po pôsobení v rôznych právnických povolaniach ako aj na Ministerstve spravodlivosti Slovenskej republiky, začal vykonávať funkciu sudcu na Okresnom súde Bratislava III  v štvorročnom období. V uvedenom období bol zvolený za člena Sudcovskej rady Krajského súdu v Bratislave a túto funkciu vykonával až do začiatku roku 2005. V roku 2005, kedy už bol preložený na Najvyšší súd Slovenskej republiky, bol vymenovaný prezidentom republiky za sudcu bez časového obmedzenia. Od roku 2009 bol zvolený plénom sudcov za člena Sudcovskej rady pri Najvyššom súde Slovenskej republiky. Túto funkciu vykonával počas celého funkčného obdobia. V súčasnosti vykonáva funkciu riadiaceho predsedu senátu v správnom kolégiu na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Zúčastnil sa študijných stáží na Conseil d´Etat v Bruseli a na Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt vo Švédsku so zameraním na ochranu životného prostredia ako aj fiskálnych sporov. Je autorom alebo spoluautorom viacerých knižných publikácií. V rokoch 2009 až 2011 bol hovorcom nezávislej sudcovskej iniciatívy „Za otvorenú justíciu“ a neskôr spoluzakladateľom a členom združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“.

2.       sudkyňa Okresného súdu Lučenec JUDr. Kristína Glezgová, ustanovená do funkcie sudcu dňom 19.12.2000. Po ukončení právnického štúdia  pôsobila v období rokov 1979 až 1989 ako trestná prokurátorka. Dňa 1.1.1990 bola vymenovaná za sudkyňu Okresného súdu Rimavská Sobota, kde pracovala do roku 1992. V rokoch 1993 až 1997 pôsobila  na Krajskom súde v Prahe. Následne v období rokov 1998 až 2000 pracovala ako advokátka. V roku 2000 bola opätovne vymenovaná do funkcie sudcu a bola pridelená na Okresný súd v Lučenci, kde pôsobí doposiaľ. V rokoch 2012 až 2015 vykonávala funkciu predsedníčky tohto súdu. Aktívne pracovala aj v sudcovskej samospráve, v rokoch 2006 až 2009 ako členka sudcovskej rady a od roku 2015 až doposiaľ ako predsedníčka sudcovskej rady Okresného súdu Lučenec. Je spoluzakladateľkou a členkou združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“.

3.        sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku JUDr. Ján Hrubala, ustanovený do funkcie sudcu dňom 02.05.2005. V oblasti justície pracoval aj v rokoch 1988 – 1996, najprv ako sudca Okresného a neskôr Krajského súdu v Banskej Bystrici, kde na obidvoch týchto súdoch istý čas zastával aj funkciu podpredsedu súdu pre trestný úsek a bol tiež predsedom stredoslovenskej sekcie Združenia sudcov Slovenska. V roku 1996 sa stal advokátom, pričom v rámci advokácie sa venoval konceptu presadzovania práva vo verejnom záujme najmä v občiansko-právnych, správnych a ústavných kauzách,  prednáškovej (trénerskej) činnosti a mimosúdnemu riešeniu sporov. Dva roky pred opätovným vymenovaním za sudcu bol riaditeľom Odboru boja proti korupcii Úradu vlády SR a tiež členom legislatívnej rady Vlády SR. V súčasnej dobe je riadiacim predsedom jedného zo senátov Špecializovaného trestného súdu, predsedom sudcovskej rady tohto súdu, externým členom Pedagogického zboru Justičnej akadémie SR a členom Prezídia  združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“. Je autorom a spoluautorom viacerých knižných publikácií a odborných článkov, ktoré uverejňuje najmä v časopise Justičná revue.

4.   sudkyňa Krajského súdu v Bratislave JUDr. Katarína Javorčíková, ustanovená do funkcie sudcu dňom 1.5.1992. Po ukončení štúdia na Právnickej fakulte UK v Bratislave pôsobila v rokoch 1980 až 1992 vo funkcii trestnej prokurátorky na Okresnej prokuratúre Bratislava IV a neskôr na Krajskej prokuratúre v Bratislave. Po vytvorení obchodných súdov bola v roku 1992 vymenovaná do funkcie sudkyne Krajského súdu v Bratislave, kde pracuje doposiaľ. Až do roku 2008 sa špecializovala na zmenkové právo a aktívne prednášala na túto tému pre Slovenskú obchodnú a priemyselnú  komoru, a aj v rámci Justičnej akadémie. Je spoluautorkou  odbornej publikácie „Zmenka v obchodnom styku“.  V rokoch 2006 až 2008 vykonávala aj funkciu predsedníčky obchodnoprávneho kolégia. V roku 2008 bola preložená na občianskoprávne kolégium, kde doposiaľ pôsobí vo funkcii predsedníčky senátu. Na Krajskom súde v Bratislave  vykonávala dve funkčné obdobia funkciu predsedníčky sudcovskej rady a kolégia predsedov sudcovských rád, 9 rokov pôsobila najprv ako podpredsedníčka a neskôr ako predsedníčka Bratislavskej sekcie Združenia sudcov Slovenska. V roku 2009 bola spoluzakladateľkou a hovorkyňou  nezávislej sudcovskej iniciatívy „Za otvorenú justíciu“, a v roku 2011 spoluzakladateľkou združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“, v ktorom vykonáva funkciu prezidentky od roku 2011 až doposiaľ.

Bratislava 11.apríla 2017 

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Hosť (Jan Bystrík)

    Chválite sa tým, že sudcovia, ktorí nepoznajú svoje povinnosti (držať si odstup od politickej súťaže) sa stanú členmi politickej organizácie ZOJ, ktorá prenikne do sudcovskej rady, aby ovplyvňovali rozhodovanie sudcov (podľa politickej vôle) a to všetko chcete kryť tým, že bojujete za transparentnosť.
    Buď túto skutočnosť nedokážete sami pochopiť, alebo úmyselne urážate čitateľov vašej "nezávislej" stránky.

  • Hosť (Hosť)

    Je pravdou, o kandidátovi č. 4 tento sa mal vyjadriť v tom zmysle, " je pozitívne, že média upozorňujú aj na dobré správy čím zvyšujú dôveryhodnosť občanov v justíciu " ?
    Ak je to uvedené tvrdenie podobné, potom je na mieste otázka či už je zriadené alebo má v pláne kandidát č. 4 vytvoriť v Rade inštitúciu pre činnosť obdobnú ako v niektorých štátoch plnilo "Ministerstvo propagandy" ?

Nachádzaš sa tu: Hlavná stránka Dokumenty Zoj Kandidáti združenia Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ vo voľbách členov Súdnej rady SR dňa 23.5.2017

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri