Vyhlásenie ZOJ k vojnovým udalostiam na Ukrajine

S hlbokou účasťou sledujeme tragické udalosti, ktoré v týchto dňoch zažíva Ukrajina v dôsledku nezmyselnej, agresívnej vojny vedenej Ruskou federáciou s podporou Bieloruska proti jej mierumilovným obyvateľom. Spôsob vedenia tejto vojny hrubo porušuje elementárne zásady ľudskosti a ženevské dohovory o dodržiavaní pravidiel medzinárodného humanitárneho práva.

Vyjadrujeme  podporu a zaväzujeme sa aktívne napomôcť všetkým aktivitám, ktoré môžu prispieť k čo najrýchlejšiemu ukončeniu vojnového konfliktu a vyvodeniu osobnej zodpovednosti voči predstaviteľom Ruskej federácie a Bieloruska, zodpovedných za všetky tragické následky na životoch ukrajinského obyvateľstva a spustošení ich suverénneho a nezávislého štátu.

Osobitne vyjadrujeme podporu ukrajinským sudcom v zápase o zachovanie právneho štátu na Ukrajine a sme pripravení poskytnúť im v rámci našich možností maximálnu pomoc. Budeme iniciovať pomoc a podporu aj na platforme Európskej asociácie sudcov (EAJ), aby vyvinula všetky dostupné aktivity k ukončeniu vojny a následne k obnove riadneho fungovania súdnej moci na Ukrajine.

V Bratislave 3. marca 2022

 

Katarína Javorčíková

hovorkyňa sudcovskej iniciatívy

Za otvorenú justíciu (ZOJ)

Komentujte

0
s podmienkami použitia.
  • Žiadne komentáre
Powered by Komento