Language Switcher

Vyberte váš jazyk

postoj.sk | TASR

Návrh o fiduciárnom vyhlásení podľa novej ministerky spravodlivosti nesie „náboj kontroverzie“, preto pokladá za vhodnejšie nevyhrocovať situáciu.

Ministerka spravodlivosti Jana Dubovcová predložila na rokovanie vlády návrh na späťvzatie vládneho návrhu zákona o fiduciárnom vyhlásení, ktorým chcel jej predchodca Viliam Karas právne riešiť otázku spoločného života párov rovnakého pohlavia.

Daný vládny návrh zákona pritom začiatkom mája prešiel parlamentom už do druhého čítania a malo sa o ňom finálne hlasovať na júnovej schôdzi.

Fiduciárne vyhlásenie malo predstavovať jednoduchý právny úkon pred notárom, ktorým si mala osoba cez notársku zápisnicu vybrať niekoho, kto by konal v jej mene ako dôverník vo vymedzených životných situáciách, napríklad týkajúcich sa osobnej starostlivosti alebo pri zastupovaní v súdnych a iných konaniach.

V prípade smrti malo byť možné určiť dôverníka aj za správcu dedičstva. 

Dubovcová vo svojom zdôvodnení stiahnutia vládneho návrhu síce nespochybňuje dobrý úmysel, no tvrdí, že problematika fiduciárneho vyhlásenia nie je „adekvátnym a plnohodnotným riešením pre LGBTI+ komunitu“, a téma si podľa jej slov zaslúži komplexnejší prístup, ideálne v rámci rekodifikácie občianskeho práva.

„Z pohľadu občianskej spoločnosti a jej reakcií v rámci legislatívneho procesu nesie problematika fiduciárneho vyhlásenia náboj kontroverzie, pretože na jednej strane zaznievajú hlasy, že ide o nedostatočnú právnu reguláciu, a na strane druhej je fiduciárne vyhlásenie spochybňované z dôvodu relativizácie rodinnoprávnych vzťahov,“ píše bývalá verejná ochrankyňa práv s tým, že takto sformulovaný návrh nepovedie k všeobecnej akceptácii.

Karas sa dostal do sporu s Alianciou za rodinu

Proti Karasovým dôverníkom bola aj Aliancia za rodinu Antona Chromíka a od exministra spravodlivosti žiadala za jeho rozhovor v denníku Postoj ospravedlnenie.

Ten totiž na výhrady Aliancie za rodinu o tom, že inštitút dôverníka môže znižovať záujem o manželstvo, povedal: „Toto nie je alternatíva manželstva, každému súdnemu človeku to musí byť zrejmé. Skôr by som Alianciu vyzval, aby venovali viac energie a agitácie za to, aby mladí ľudia vstupovali do manželstva.‘“

Minister spravodlivosti k Aliancii za rodinu dodal: „V takomto žabomyšom náhľade, bez väčšieho srdca, bez väčšieho náhľadu na veci budeme mať ešte veľa ťažkostí na Slovensku.“

Anton Chromík mal voči zákonu výhrady, že fiduciárne vyhlásenie dáva registrovaným dôverníkom v niektorých situáciách viac práv, ako majú v súčasnosti manželia. „Nie je to žiadna pseudoargumentácia. Uplatnili sme ich už v pripomienkovom konaní,“ dodal Chromík v stanovisku. 

Ministerka Dubovcová tak v tejto situácii pokladá za vhodnejšie „nevyhrocovať situáciu“ a návrh zákona celkom stiahnuť.

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.