Language Switcher

Vyberte váš jazyk

karierainfo.zoznam.sk |  Zoznam/el

Nosíte okuliare, alebo kontaktné šošovky pri práci? Podľa aktuálneho rozhodnutia Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu vám náklady na ne musí zaplatiť zamestnávateľ. Nemusí ísť pritom len o okuliare a šošovky, ktoré používate výlučne iba v práci.

Ak používate okuliare, alebo kontaktné šošovky vo svojej práci, zamestnávateľ vám ich musí uhradiť.  Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ v Luxemburgu na konci minulého roka. V samotnom rozhodnutí sa píše, že zamestnávateľ je povinný poskytnúť svojim  zamestnancom osobitné korekčné prostriedky, ktoré slúžia na nápravu a prevenciu porúch zraku v súvislosti s prácou zo zobrazovacou technikou. Medzi osobitné korekčné prostriedky patria dioptrické okuliare a kontaktné šošovky. Nemusí ísť pritom len o okuliare a šošovky, ktoré používate výlučne len v práci. Môže tak ísť o okuliare, ktoré nosíte bežne a súčasne ich využívate aj v práci.

Zamestnávateľ má dve možnosti ako túto novú povinnosť voči zamestnancom splniť. „Prvou možnosťou je priamym dodaním okuliarov, alebo šošoviek zamestnancovi. Druhá možnosť je náhradou nevyhnutných nákladov vynaložených pracovníkom,“ konštatuje Kristýna Štěbetáková, optometristka spoločnosti Alensa.sk, on-line predajca kontaktných šošoviek, dioptrických a slnečných okuliarov. V tej súvislosti je dôležité upozorniť, že  v rozhodnutí Súdneho dvora EÚ sa píše, že zamestnávateľ túto povinnosť nemôže splniť mzdovým príplatkom danému pracovníkovi.

Súdny spor v Rumunsku

Rozhodnutie Súdneho dvora EÚ v Luxemburgu je výsledkom žaloby rumunského zamestnanca, ktorý žiadal od zamestnávateľa preplatenie nákladov na okuliare. Jeho zrak sa totiž zhoršuje kvôli tomu, že celé dni v práci pozerá do obrazovky počítača. Rumunský súd sa obrátil na Súdny dvor EÚ s návrhom na začatie tzv. prejudicionálneho konania. V rámci tohto konania môže každý občan Únie dať podnet na upresnenie obsahu právnej normy EÚ, ktorá sa ho dotýka. Viaceré hlavné zásady práva Únie sa vytvorili práve na základe prejudiciálnych návrhov, niekedy podaných aj vnútroštátnymi súdnymi orgánmi prvej inštancie. O danom návrhu Súdny dvor EÚ rozhodol 22.12.2022, kedy upresnil, že medzi osobitné korekčné prostriedky patria okuliare ako aj kontaktné šošovky a zamestnávateľ má povinnosť ich zabezpečiť, alebo preplácať náklady.

Eva Peterová, manažérka oddelenia komunikácie Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) k tomu dodáva: “Za prvých sedem mesiacov tohto roka navštívilo očného lekára 358 000 poistencov VšZP, niektorí aj s viacerými problémami. U mladých ľudí sa odporúča kontrola zraku každé dva až tri roky, u ľudí nad 40 rokov by mali byť návštevy ešte častejšie.“

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.