Language Switcher

Vyberte váš jazyk

V súčasnosti sme svedkami bezprecedentného zásahu do súkromia sudkyne, ktorý vyústil do očividných snáh   o jej diskreditáciu pre jej sudcovskú prácu. V prípadoch, keď sa  bez reálnych faktov útočí  na vybraných sudcov  s cieľom spochybniť ich  sudcovskú spôsobilosť, alebo dodržiavanie etiky sudcu, je povinnosťou najmä súdnej rady poskytnúť im primeranú ochranu. Niektoré členky súdnej rady však namiesto odsúdenia takýchto útokov na sudkyňu, konali presný opak. Bez poznania všetkých súvislostí a jej  vypočutia si osvojili verejne publikované závery o jej konaní a dokonca verejne prezentovali názor, že sudkyňa riskuje pozastavenie výkonu funkcie a jej konanie spochybňuje objektívnosť všetkých súdov. 

Sudkyňa Pamela Záleská sa k svojmu vzťahu k novinárke v súvislosti s jej rozhodovacou činnosťou verejne vyjadrila pred súdnou radou. Jej odpovede podľa názoru ZOJ rozptýlili pochybnosti o svedomitom výkone povolania sudkyne a jej etickom správaní v súkromí. Preto ZOJ vyjadruje sudkyni Pamele Záleskej svoju podporu.

ZOJ súčasne považuje za svoju povinnosť vyzvať všetkých, ktorí bez primeraných a objektivizovaných dôvodov napádajú sudkyne a sudcov Slovenskej republiky pre výkon ich funkcií, aby upustili alebo sa zdržali výrokov, ktoré v konečnom dôsledku poškodzujú aj súdnictvo ako celok a znižujú jeho dôveryhodnosť a dobrú povesť. S osobitným dôrazom apeluje na tých, ktorí pôsobia v justícii.

 

 

V Bratislave 16. augusta 2023

 

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, zatiaľ čo iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľské prostredie. Môžete sa sami rozhodnúť, či chcete cookies povoliť alebo nie. Upozorňujeme, že pri odmietnutí možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.