Pripomienky ZOJ k novele vyhlášky MS SR o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy

P R I P O M I E N K Y

združenia   Sudcovia „Za Otvorenú justíciu“

k návrhu vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov.

K bodu  101, § 174 ods 4 :

Podľa navrhovaného znenia sa

 „Do súdneho spisu sa zakladá aj opatrenie predsedu súdu na odstránenie zistených nedostatkov podľa osobitného predpisu/64b/, ak bolo uložené písomne a súvisí s prejednávanou vecou.“

Poznámka k odkazu 64b/ §42 ods3,§53 odst.3 zák. č. 757/2004Z.z.

Keďže dôvodová správa k tomuto navrhovanému zneniu chýba, nie je zrejmé, čo viedlo MS SR   k tomu, aby sa opatrenia predsedov súdov do spisu zakladali.

Podnet na novelu výberových konaní sudcov a ich kariérny postup.

  1. Objektivitu zabezpečiť aj tak, aby prístup k správnym odpovediam v testoch dostali členovia výberovej komisie, prípadne aj informatici, až po začatí písania testov uchádzačmi,
  2. obnoviť právnu úpravu, podľa ktorej uchádzači môžu losovať testy najskôr hodinu pred začatím výberového konania,
  3. Zaviesť obmenu testov v primeraných časových odstupoch tak, aby uchádzači, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych výberových konaní, si nemohli vymieňať správne odpovede, resp. sa ich vopred naučiť,
  4. Zaviesť náhodné prideľovanie členov výberových komisií z príslušných databáz ich nominantov, aby sa zabránilo ich cielenému zostavovaniu podľa predstáv konkrétnych subjektov. V databázach určiť aký majú mať minimálny, ale aj maximálny počet členov (v súčasnosti má databáza SR SR podstatne viac členov ako napr. databáza NR SR),

Občania verzus Justícia - videozáznam

Dňa 14. apríla 2016 zorganizovalo združenie Sudcovia "Za otvorenú justíciu" s podporou finančných prostriedkov z grantu európskych fondov verejnú diskusiu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pod názvom  "Občania verzus Justícia".
 
Jej hlavným obsahom bolo identifikovanie dôvodov, pre ktoré občania sudcom na Slovensku neveria, väčšina podnikateľov sa cíti v bezprávnom štáte a súdne konania trvajú neprimerane dlho. Vďaka účasti českých hostí bolo možné porovnať stav justície v obidvoch krajinách. 
 
Hlavnými spíkrami boli: Josef Baxa, predseda Najvyššieho správneho súdu ČR; Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR; Dušan Čimo, člen Súdnej rady SR; Katarína Javorčíková, prezidentka združenia Sudcovia "Za otvorenú justíciu"; Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR a Tomáš Lichovník, sudca Ústavného súdu ČR.
 
Diskusiu moderoval Pavol Žilinčík.
 
Podujatie bolo venované aj spomienke na významných sudcov JUDr. Juraja Majchráka, JUDr. Milana Ružičku a JUDr. Milana Karabína.
 
Videozáznam z diskusie si môžete pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=3PMdUU7ZQ2U

Úvodný príhovor prezidentky ZOJ na diskusii "Občania verzus Justícia"

diskusia pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky

Andreja Kisku

OBČANIA verzus JUSTÍCIA

úvodný príhovor

 

 

Vzácni hostia,

Vážené dámy, vážení páni,

Milí kolegovia a priatelia,

dovoľte mi privítať Vás v mene združenia  Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ na diskusii pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorej sme dali názov „Občania verzus justícia“ . Nie preto, aby sme zvýraznili ich vzájomnú oddelenosť a konflikt, ale preto, aby sme identifikovali čo a z akých dôvodov spôsobuje, že občania sudcom neveria.

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri