Podnet na novelu výberových konaní sudcov a ich kariérny postup.

  1. Objektivitu zabezpečiť aj tak, aby prístup k správnym odpovediam v testoch dostali členovia výberovej komisie, prípadne aj informatici, až po začatí písania testov uchádzačmi,
  2. obnoviť právnu úpravu, podľa ktorej uchádzači môžu losovať testy najskôr hodinu pred začatím výberového konania,
  3. Zaviesť obmenu testov v primeraných časových odstupoch tak, aby uchádzači, ktorí sa pravidelne zúčastňujú rôznych výberových konaní, si nemohli vymieňať správne odpovede, resp. sa ich vopred naučiť,
  4. Zaviesť náhodné prideľovanie členov výberových komisií z príslušných databáz ich nominantov, aby sa zabránilo ich cielenému zostavovaniu podľa predstáv konkrétnych subjektov. V databázach určiť aký majú mať minimálny, ale aj maximálny počet členov (v súčasnosti má databáza SR SR podstatne viac členov ako napr. databáza NR SR),

Občania verzus Justícia - videozáznam

Dňa 14. apríla 2016 zorganizovalo združenie Sudcovia "Za otvorenú justíciu" s podporou finančných prostriedkov z grantu európskych fondov verejnú diskusiu pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku pod názvom  "Občania verzus Justícia".
 
Jej hlavným obsahom bolo identifikovanie dôvodov, pre ktoré občania sudcom na Slovensku neveria, väčšina podnikateľov sa cíti v bezprávnom štáte a súdne konania trvajú neprimerane dlho. Vďaka účasti českých hostí bolo možné porovnať stav justície v obidvoch krajinách. 
 
Hlavnými spíkrami boli: Josef Baxa, predseda Najvyššieho správneho súdu ČR; Daniela Zemanová, prezidentka Soudcovské unie ČR; Dušan Čimo, člen Súdnej rady SR; Katarína Javorčíková, prezidentka združenia Sudcovia "Za otvorenú justíciu"; Lucia Žitňanská, ministerka spravodlivosti SR a Tomáš Lichovník, sudca Ústavného súdu ČR.
 
Diskusiu moderoval Pavol Žilinčík.
 
Podujatie bolo venované aj spomienke na významných sudcov JUDr. Juraja Majchráka, JUDr. Milana Ružičku a JUDr. Milana Karabína.
 
Videozáznam z diskusie si môžete pozrieť TU: https://www.youtube.com/watch?v=3PMdUU7ZQ2U

Úvodný príhovor prezidentky ZOJ na diskusii "Občania verzus Justícia"

diskusia pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky

Andreja Kisku

OBČANIA verzus JUSTÍCIA

úvodný príhovor

 

 

Vzácni hostia,

Vážené dámy, vážení páni,

Milí kolegovia a priatelia,

dovoľte mi privítať Vás v mene združenia  Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ na diskusii pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku, ktorej sme dali názov „Občania verzus justícia“ . Nie preto, aby sme zvýraznili ich vzájomnú oddelenosť a konflikt, ale preto, aby sme identifikovali čo a z akých dôvodov spôsobuje, že občania sudcom neveria.

Čo ZOJ očakáva od novej vlády po voľbách marci 2016

Združenie Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ urobilo pred voľbami analýzu volebných programov politických strán, teda aj strany Most-Híd. Podporujeme prevažnú väčšinu  cieľov v justícii, na ktoré sa táto strana zamerala, a očakávame, že zo strany ministerky spravodlivosti SR Lucie Žitňanskej, ako nominantky tejto strany, dôjde k ich presadeniu.

Najmä tých, ktoré sú zamerané na efektivitu súdnictva – presne rozdeliť druhy rozhodovacej činnosti medzi sudcov a vyšších súdnych úradníkov; zjednotiť výkazníctvo súdov, aby sa dalo zistiť do akej miery sú reálne zaťažení a aké sú ich výkony; podľa toho nastaviť  koľko sudcov a súdnej administratívy justícia potrebuje; dokončiť elektronizáciu súdnictva a prispôsobiť ju organizácii práce na súdoch; zrýchliť rýchlosť konania cez kvalitnú legislatívu.

OBČANIA verzus JUSTÍCIA

K témam diskusie "Občania verzus Justícia" sa v krátkych videonahrávkach vyjadrili:

profesor Ján Mazák, člen Súdnej rady SR Dušan Čimo, advokát Radovan Pala, novinár Lukáš Fila, moderátor diskusie Pavol Žilinčík a prezidentka ZOJ Katarína Javorčíková:

 

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri