Návrh ZOJ na pokračovanie v spolupráci

Vážený pán predseda Súdnej rady Slovenskej republiky,

Vážený pán prezident Združenia sudcov Slovenska,

 

 

 v roku 2020 sme sa dohodli na platforme okrúhleho stola na hľadanie spoločných názorových  prienikov a postupov vo veciach  týkajúcich sa justície. Vymenili sme si na úrovni súdnej rady, ZSS a ZOJ aj témy, ktorých by sa mohla táto spolupráca týkať. V súvislosti s pandemickou situáciou boli tieto aktivity prerušené. V súčasnosti podľa nášho názoru už nastal čas, kedy by sme mohli v spoločných aktivitách pokračovať.

 

Na ostatnom stretnutí členov ZOJ dňa 27.5.2022 sme naformulovali témy, ktoré chceme na úrovni ZOJ realizovať alebo podporovať.

 

Konkrétne:

  • Obnoviť inštitút justičných čakateľov a umožniť, aby si justičný systém sám mohol zaučiť a odborne pripraviť budúcich sudcov. Správnosť tohto inštitútu potvrdzujú aj výsledky výberových konaní na obsadenie voľných miest nových sudcov, v ktorých je dlhodobo neprimerane vysoký počet neúspešných uchádzačov. Z úspešných uchádzačov sú však suverénne najlepší práve vyšší súdni úradníci a asistenti sudcov, ktorí majú prax v justičnom prostredí. Ani oni však nemajú možnosť tak komplexnej praxe na všetky súdne agendy ako ju mali justiční čakatelia v minulosti. Ďalším argumentom je úspešnosť čakateľov prokuratúry v obdobných prokurátorských výberových konaniach.
  • Zasadiť sa o zriadenie Strednej odbornej školy justičného personálu. Takáto škola by mohla výrazne napomôcť príprave odborníkov na tieto pozície v justícii, ktoré sú rozhodujúce pre dobre fungujúci administratívny servis sudcov.
  • Pripraviť  optimálny manuál ako reagovať na útoky sudcov za ich rozhodovaciu činnosť a pokusy vtiahnuť súdnictvo do politiky.
  • Analyzovať a upozorňovať na negatívne dopady masívneho úniku informácií z prebiehajúcich trestných konaní na verejnosť.

 

 

Zo strany ZOJ bude vítané, ak k uvedeným témam a aj k iným, ktoré vzídu zo strany súdnej rady alebo ZSS, bude opätovne zorganizovaný okrúhly stôl a budeme v začatej spolupráci pokračovať.

 

              S úctou

 

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

 

                                                                                     

Vážený pán:

Ján Mazák

predseda Súdnej rady Slovenskej republiky

 

Vážený pán:

František Mozner

prezident Združenia sudcov Slovenska

 

Vyhlásenie ZOJ k stanovisku strany SMER – SD k odsúdeniu Dušana Kováčika

Dňa 24.mája 2022 bol rozsudkom Najvyššieho súdu SR právoplatne odsúdený bývalý špeciálny prokurátor Dušan Kováčik za korupčnú trestnú činnosť.

Strana SMER – SD následne zverejnila stanovisko, v ktorom okrem iného príslušný senát  5T Najvyššieho súdu SR označila za známy početnými porušeniami ľudských práv a Dušana Kováčika za prvú obeť brutálneho zneužívania trestného práva na politické ciele.

Takéto vyhlásenie nemá nič spoločné so spoločensky potrebnou vecnou kritikou výkonu súdnej moci. Je hrubým, neakceptovateľným napadnutím zákonných sudcov a ich rozhodnutia vo významnej, verejne sledovanej korupčnej kauze, ktoré podrýva základy fungovania právneho štátu a podnecuje spoločnosť k nerešpektovaniu súdnych rozhodnutí.

Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu dôrazne protestuje proti uvedenému stanovisku strany SMER – SD.  Apeluje na spoločnosť, aby adekvátne reagovala na dehonestáciu sudcov v súvislosti s ich rozhodovacou činnosťou zo strany mienkotvorných politikov a inštitúcií. Inak to povedie k destabilizácii celej spoločnosti a najmä k ďalšiemu zvyšovaniu agresivity a nenávisti medzi ľuďmi.

 

V Bratislave 25.mája 2022

 

JUDr. Katarína Javorčíková

JUDr. Dagmar Valocká

hovorkyne ZOJ

 

 

Čo a kto ohrozuje nezávislosť sudcov?

Pod vplyvom bolestivých udalostí spojených s vojnou na Ukrajine sa význam všetkého iného diania u nás doma aj v Európe výrazne znižuje. My stále máme výsadu žiť v mieri a v relatívnom bezpečí. Aj keď inak ako predtým, pretože po 24.2.2022 máme každý deň silné dôvody uvedomiť si aká je táto výsada existenčne dôležitá a naučiť sa vyrovnávať so strachom, aby sme o ňu neprišli.

V tomto kontexte písať o ohrozovaní nezávislosti súdnej moci môže byť vnímané ako zástupný problém. Riadne fungovanie justície najmä v čase hroziacej globálnej vojny je však jednou z kľúčových podmienok pre udržanie právne korektného prostredia a bezpečnosti ľudí v štáte.

V sudcovskom stave je v súčasnosti zreteľná vlna nepokojnosti s prebiehajúcim reformným procesom, ktorá čiastočne má svoje opodstatnenie pre chyby, ktoré sa pri jeho realizácii stali, a ktoré sú pomerne ľahko identifikovateľné. Áno, nová súdna mapa sa neprijíma v súlade s legislatívnymi pravidlami; nový trestný čin ohýbania práva má vo vzťahu k sudcom  potenciál na jeho zneužívanie; odvolávanie členov súdnej rady kedykoľvek bez uvedenia dôvodu je v rozpore s európskymi štandardami na nezávislosť tohto orgánu súdnej moci. A našli by sa aj ďalšie oprávnene kritizované postupy alebo nové legislatívne úpravy. Reforma slovenskej justície sa však nezačala len preto, že sa tak politici svojvoľne rozhodli. Začala sa preto, že v justícii samotnej (a aj v polícii a prokuratúre) sa stali udalosti, ktoré ju diskvalifikovali vo vnímaní verejnosti. Snahy o jej zásadnú  reformu sú len logickou reakciou spoločnosti na dosiahnutie cieľa, aby si justícia opätovne začala riadne plniť  svoje kompetencie. Ak sa pri tomto potrebnom procese robia chyby, treba o nich otvorene hovoriť a tlačiť na ich odstránenie. A toto sa nepochybne deje tak na úrovni Súdnej rady Slovenskej republiky, ako aj na úrovni sudcov a sudcovských orgánov.

Vyhlásenie ZOJ k vojnovým udalostiam na Ukrajine

S hlbokou účasťou sledujeme tragické udalosti, ktoré v týchto dňoch zažíva Ukrajina v dôsledku nezmyselnej, agresívnej vojny vedenej Ruskou federáciou s podporou Bieloruska proti jej mierumilovným obyvateľom. Spôsob vedenia tejto vojny hrubo porušuje elementárne zásady ľudskosti a ženevské dohovory o dodržiavaní pravidiel medzinárodného humanitárneho práva.

Vyjadrujeme  podporu a zaväzujeme sa aktívne napomôcť všetkým aktivitám, ktoré môžu prispieť k čo najrýchlejšiemu ukončeniu vojnového konfliktu a vyvodeniu osobnej zodpovednosti voči predstaviteľom Ruskej federácie a Bieloruska, zodpovedných za všetky tragické následky na životoch ukrajinského obyvateľstva a spustošení ich suverénneho a nezávislého štátu.

Osobitne vyjadrujeme podporu ukrajinským sudcom v zápase o zachovanie právneho štátu na Ukrajine a sme pripravení poskytnúť im v rámci našich možností maximálnu pomoc. Budeme iniciovať pomoc a podporu aj na platforme Európskej asociácie sudcov (EAJ), aby vyvinula všetky dostupné aktivity k ukončeniu vojny a následne k obnove riadneho fungovania súdnej moci na Ukrajine.

V Bratislave 3. marca 2022

 

Katarína Javorčíková

hovorkyňa sudcovskej iniciatívy

Za otvorenú justíciu (ZOJ)

Informácia k partnerom ZOJ

Na stránke sudcovskej iniciatívy Za otvorenú justíciu (ZOJ) www.sudcovia.sk boli ako partneri uvedení okrem portálov Zákony a Judikáty aj mimovládne organizácie:

Nadácia otvorenej spoločnosti, Aliancia Fair-Play, Otvorené právo, Via Iuris a Biela Vrana.

 

V poslednom období v elektronickej komunikácii medzi sudcami a aj v denníku Pravda bola uvedená domnienka, či činnosť ZOJ nie je financovaná zo zdrojov mimovládnych organizácii a bola spochybnená jej nezávislosť a nestrannosť.

 

Keďže základom našej činnosti je otvorenosť a transparentnosť, považujeme za potrebné uviesť nasledovnú informáciu k partnerom, ktorí boli uvedení na našej stránke:

ZOJ vznikla v roku 2009 ako neformálna iniciatíva sudcov. V súvislosti s dianím v slovenskej justícii v tomto období nám boli z fondov nórskej a holandskej vlády, spravovaných na Slovensku Nadáciou Otvorenej spoločnosti, ponúknuté granty na projekty, ktoré by napomohli zlepšiť situáciu v súdnictve. V roku 2011 sme sformalizovali svoju činnosť a založili sme občianske združenie pod názvom Sudcovia „Za otvorenú justíciu“ (ZOJ). V spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré boli uvedené ako partneri na našej stránke (s výnimkou Bielej vrany), sme realizovali viaceré podujatia v rámci dvoch projektov. Prvý bol z roku 2012 pod názvom „Otvorená justícia“ a druhý z roku 2014 pod názvom “Čo sa deje v justícii sa vás týka“. Projekty prešli náročným schvaľovacím procesom, boli sledované a riadne vyúčtované.

Po ukončení projektov a zmene pomerov v justícii sme sa v roku 2019 rozhodli pre zjednodušenie našej činnosti a opätovne sme sa pretransformovali na neformálnu sudcovskú iniciatívu Za otvorenú justíciu (ZOJ). Ukončili sme aj spoluprácu s mimovládnymi organizáciami s výnimkou OZ Biela vrana, pretože naši viacerí členovia sú držiteľmi tohto ocenenia. Z tohto dôvodu sme neaktuálnych partnerov odstránili z našej stránky.

Počas celého obdobia našej existencie sme všetky výdavky spojené s našou činnosťou a webstránkou financovali výlučne z našich členských príspevkov. Projektové prostriedky boli použité len na schválené aktivity, mimo našej bežnej činnosti.

V Bratislave 12.2.2022

JUDr. Katarína Javorčíková

hovorkyňa ZOJ

 

 

Projekty ZOJ si môžete pozrieť  v prílohách.

 

 

Kontakt

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

Naši partneri